This page contains a Flash digital edition of a book.
PSvdW35 21 augustus 2010


comedy


ZATERDAG21AUGUSTUS BoomChicagoComedyTheater  Upgradeordie! (21:00)Elkezadi dohigh-techcomedyshowover hetmodernelevendoordecome- diansvanBoomChicago. ComedyCafé  Stand-upcomedyShow(21:00 23:30)Elkezadovrshowmetvier comediansvanhetComedyCafé. Zievoordecompleteline-up www.comedycafe.nl ComedyTheaterindeNes  International comedy(20:30) Elkevrzainaugustus.Engelstali- gecomedyshowmeto.a.John Simmit,SteveDayenNigelWilli- amsuitGroot-Brittannië, Jovanka Steele uitAmerikaenverderco- mediansuitdeComedyExplosion.


ZONDAG22AUGUSTUS BoomChicagoComedyTheater  TheBest ofBoomChicago2010 (20:15)Vrijwel elkezowovrde bestesketchesvandeafgelopen jaren,plus nieuwmateriaal. ComedyCafé Hole in theboat (20:00)Elkezo.Improvcomedy- duoGerryvanderLaanenMartijn Proemstrameteenvollediggeïm- proviseerde,Engelstaligeshow, gebaseerdopsuggestiesvanhet publiek.


MAANDAG23AUGUSTUS BoomChicagoComedyTheater  TheBest ofBoomChicago2010 (20:15)Vrijwel elkezowovrde bestesketchesvandeafgelopen jaren,plus nieuwmateriaal. ComedyCafé Mamakookt/ Openpodium(21:00)‘Mama’ maaktvanaf17:00eenmaaltijd voordetoeschouwersendaarna openpodiumvoornieuwcomedy- talent.Presentatieeenvande professionele mc’s.


dans


ZATERDAG21AUGUSTUS CultuurparkWestergasfabriek  RadhouaneElMeddeb(20:30) LiteSideFestival:deTunesisch- Fransemime-endanstheaterma- kerElMeddebgaatindevoorstel- lingQuelqu’unvadanser…opzoek naardezinvanhet leven.


ZONDAG22AUGUSTUS Noorderparkkamer  Paloina(15:00)Volksdansgroep brengt traditioneledansenvan Iers totArmeens. CultuurparkWestergasfabriek  Linda Farao,TjardavanStraten e.a. (17:00)LiteSideFestival: inde voorstellingShimmyShakeShow- cross-overbellydancingworden internationalebuikdansactsge- combineerdmetdansstijlenals


jazz,trapeze,Bollywoodensalsa doorFarao, AisaLafourenJihane ElFahidi.ChoreografeVanStraten brengtdechoreografieLights,met cross-overbuikdans,moderne dansendervish.


MAANDAG23AUGUSTUS Panama Violentango(20:00) ArgentijnseavondmetAdrián Ruggiero(gitaar),JuanManuel López(gitaar),SantiagoCórdoba (percussie),AndrésOrtega(gi- taar),KarmenRencar(cello)en HesterWelbergenenWillemvan deWeide(dans).


adressen dansNoorderparkkamer (7370457) t/oWingerdweg185.Panama (3118686) OostelijkeHandelskade 4.Cul- tuurparkWestergasfabriekWestergas- fabriekterrein.


DINSDAG24AUGUSTUS BoomChicagoComedyTheater  Upgradeordie! (20:15)Zie zaterdag. ComedyCafé Mamakookt/ Openpodium(21:00)Ziema.


WOENSDAG25AUGUSTUS BoomChicagoComedyTheater  TheBest ofBoomChicago2010 (20:15)Ziezondag. ComedyCafé Tryout night (21:00)Elkewooptredensdoor comediansdiehunnieuwemate- riaal uitproberen.Verderdebeste talentenvandeopenpodium avonden. ComedyTheaterindeNes  Openpodium(20:30)Gevestig- denamenenprille talentenpro- berenhunnieuwemateriaaluit.


DONDERDAG26AUGUSTUS BoomChicagoComedyTheater  Upgradeordie! (20:15)Zie zaterdag. ComedyCafé Stand-upcomedy Show(21:00)Ziezaterdag.


VRIJDAG27AUGUSTUS BoomChicagoComedyTheater  TheBest ofBoomChicago2010 (21:00)Ziezondag. ComedyCafé Stand-upcomedy Show(21:00)Ziezaterdag. ComedyTheaterindeNes  International comedy(20:30) Ziezaterdag. Toomler Comedytrain (20:30) Elkezadovr. Stand-upcomedy door telkensanderecomedians vandeComedytrain.


adressen comedyBoomChicago ComedyTheater (4230101) Leidseplein 12.Comedy Café (6383971)MaxEuwe- plein 43-45.Comedy TheaterindeNes (4222777) Nes 110. Toomler (6707400) Breitnerstraat 2.


openlucht


Prinsengrachtconcert VoorHotelPulitzer iszaterdag 21augustusom20:00hetPrin- sengrachtconcertmetdeFranse pianist Jean-YvesThibaudet.In hetvoorprogrammaspeelthet RietkwintetCalefax.HetKinder- prinsengrachtconcert iseerderdie dagom16:45meto.a.Laura Jan- sen,LisaLoïsenWesleyenRalf Mackenbachvanhet JuniorSong Festival.Zijtredenopmethet JeugdOrkestNederlandende bandvanEdwinSchimscheimer. Info:www.grachtenfestival.nl Sail2010 InhetIJisditweekendSail2010 metlangsdeVeemkadeendeJa- vakadedetall ships.Zieverderde coveroppagina29.Maandagom 09:00vertrekkendeschepenrich- tingIJmuiden. Info:www.sail.nl Uitmarkt OphetMuseumplein, Leidse- pleineninhetVondelpark is vrij- dag27totenmetzondag29de Uitmarkt.JörgenRaymannpre- senteert vrijdag27augustusom 21:00deopeningophetMuseum- pleinmetdeNewCoolCollective, meto.a.Waylon,DeStaat,Fresku, GoBacktotheZooenhetScapino Ballet. Info:www.uitmarkt.nl BrazilianSummerSessions OphetMarieHeinekenplein is tij- densdeWorld CinemaAmsterdam OpenAirzaterdag21augustusde BrazilianSummerSessions.Met vanaf19:00deopenairloungemet djPaulãoenom21:30deBrazili- aansefilmÓpaí,ó. Info:www. braziliansummersessions.com GraziaPCCatwalk IndeP.C.Hooftstraatiszondag vanaf13.30uurdederdeeditie vandeGraziaPCCatwalk.Circa honderdmannequinstonenop een350meterlangecatwalkkle- dingvangrotemodehuizenals Lanvin,Dolce&Gabbana,Prada, Corneliani, Etro,CelineenBurber- ry.Erzijn1200gratis zitplaatsen. Vanaf12.00uurisdeinloop. Er zijnookdj’s,onderwieMissBunty engasten. Info:www.grazia.nl BuurtfeestF-Gezind HetbuurtfeestF-Gezindstaat zondag22augustusinZuidoost van12:00tot17:00openrondde MartinEnnaisstraatinhetteken vanzumba, djembéensalsa. 3x30inhetAmsterdamseBos HetBostheaterbrengtvan woensdag25augustustotenmet zaterdag4september (beh.ma)in hetOpenluchttheatervanhetAm- sterdamseBos3x30.Eenavond metom21:30hettheatralebeeld- concertCeci n’estpasjazzvan ThomasSpijkermanenWilkoSter- ke,om22:00demimevoorstelling Iwas herevanPamélaMenzoen AnnevanDorpendaarnaMuch adoaboutnothingdoorKarina


MAANZAND InNoordwijk is vanzondag 22 augustus tot enmet3oktober het EuropeanSand SculpturesFestival, metals thema‘space sculptures’.


Kroft. Bij twijfelachtigweerkan vanaf18:00wordengebeld ofde voorstellingdoorgaat. Inlichtin- gen:www.bostheater.nl BroerseparkFamiliefestival InhetBroerseparkinAmstel- veenspeeltzondag22augustus om15:00MuziektheaterVanden- bulckgratisde‘insectenopera’ Help,voorkinderenvanaf4. Er zijn zondag29augustusen5septem- beranderevoorstellingen. Inlichtingen:www.broersepark.nl Rugzakjesopstoom BijhetstoomgemaalinHalfweg houdtdeFiat500ClubNederland zaterdag21augustuseenjubile- umtocht.Rijdersvan‘rugzakjes’ doentussen11:30en14:00 groepsgewijshetgemaalaan. In- lichtingen:www.fiat500club.nl GouwzeemarktMonnickendam InhetcentrumvanMonnicken- damiszondag22augustusvan 12:00tot18:00deGouwzeemarkt. Metkleding, sieraden,speelgoed enhuis-entuinartikelen. Info: www.waterlandseevenementen.nl ZandsculptureninNoordwijk OpdeKoninginWilhelminaBou- levardinNoordwijkbegintzondag 22augustushetEuropeanSand Sculptures Festival.Hetthemais ‘spacesculptures’.Deelnemers beginnenzondagtebouwen,vrij- dag27augustuswordtdewin- naarbekendgemaaktentoten metzondag3oktoberkanhetpu- bliek alles gratisbekijken. Info: www.europeansandsculptures.eu OldtimerbeursRosmalen InhetAutotroninRosmalen (Graafsebaan133)wordtzater- dag21enzondag22augustusvan 10:00tot17:00deInternationale ZomerOldtimerbeursgehouden. Entree10euro, tot15jaar gratis. Info:www.oldtimerbeurs.net DesmaakvanHollandin Lisse IndeKeukenhofin Lisse(Stati- onsweg166a)isvandonderdag 26totenmetzondag29augustus


van10:00tot18:00hetevene- mentDesmaakvanHolland.Met Hollandsetradities,zoalsmolens, klompenenkaas,modeshowsen proeverijen.EnTV-kokRobèrtVer- weijonthulthetgrootstekaas- plankjeterwereld.Entree15euro, 4t/m12jaar10euro. Inlichtingen: www.smaakvanholland.nl Cruiseschepen Tijdens Sail leggencruisesche- pentotenmetzondag22augus- tusaanbijdeAmsterdamMarine TerminalinhetWestelijkHaven- gebied. Hier arriveertzaterdag21 augustusom08:00deCostaLumi- nosa:292meter,13dekkenen 2260passagiers.Vertrekdezelfde dagom17:00.DeRegattakomt dezelfdedag08:00aan:181me- ter,9dekkenen684passagiers. Vertrekdezelfdedagom18:00.De Constellationarriveertzondag22 augustusom05:00:294meter,11 dekkenen2450passagiers.Ver- trekdezelfdedagom16:30. In- lichtingen:www.ptamsterdam.nl


ADVERTENTIE NU IN CARRÉ


DE FEELGOODSHOW VAN HET JAAR!


CARRÉLIJN 0900 - 25 25 255


(€ 1,30 P.G. DAGELIJKS VAN 9-21 UUR) KASSA OPEN VAN 10-20 UUR


VOORSTELLINGEN DI-ZA 20.00 UUR ZO 14.00 UUR


WWW.CARRE.NL


METVOOR IEDEREEN GOODIEBAG T.W.V. €59,-


FOTO ELS BAX


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com