This page contains a Flash digital edition of a book.
PSvdW 3 21 augustus 2010


Vrouw


Fotografen zijn over het algemeengeen groepsdieren. Ze vertonenweinignei- ging zichteverenigen. Dat geeft niks, maar somsis het leukomdingensamen te doen. Sander Nieuwenhuys enHuubvander Put brengenmethunprojectDocument Amsterdamde besteAmsterdamse foto- grafen bij elkaar met als doelommet telkens een nieuwthemaeendwars- doorsnedevan de stad temaken. In één etmaal gaan ze allemaal methuncame- ra op padomhuneigeninterpretatie te gevenaan het onderwerp. Begin dit jaar leverdedat eenprachtige tentoonstellingopvan foto’s over uit- gaan inAmsterdam.Eninder- daad, dertigfotografen zien meerdan één. Danceparty’s, stripclubs,bingoavonden, Turkse koffiehuizen–alle- maal op een daggefotogra- feerd. Vandefoto’s die ze vorige week zaterdagmaakten, zietueen selectieindit nummervan PS vande Week:21pagina’s met 33 vrouwen. Eenbloemlezing.


MartineKamsma rubrieken 4 29 t/m 44 DE COMPLETE WEEKAGENDA VANAMSTERDAM


30 34 35 35


 film  theater dans openlucht


35 36 39 40


 comedy muziek jeugd exposities


42 43 44 44


 gay nightlife mix sport


26 27 28


Eerst Wijn Thuiseten Vakantiefoto


Zaterdagochtend,DeWijkagent,Destaddraaitdoor enIedereenkandansenzijn ervolgendeweekweer. JohannesvanDamis ziek.


Colofon hoofdredactie Barbaravan Beukering directeur/uitgever Jan vanderMarel coördinatie /eindredactieMartineKamsma vormgeving CobyJoustra fotoredactie Jaap Augustinus en LiesbethMelkert beeldbewerking Floris Lok en Joost vanWeerdenburg drukkerij Rotosmeets fotocover Ad Nuis adverteren in PS vandeWeek Wil Boon,tel. 020-5584459.


PS vandeWeek is het zaterdagmagazine vanHet Parool. ©HetParool. Jaargang11nr. 33 issn 1389-2967. E-mail psvandeweek@parool.nl, Redactie 020-5584444


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com