This page contains a Flash digital edition of a book.
PS18


televisiezondag Vroege kuikens


Radio 1, 08.00uur Eenmaligwordt het radioprogram- maVroegevogels vervangendoor Vroegekuikens:een speciale uit- zending die helemaalgemaakt wordt vóór, maar vooral dóór jon- gerentussen8en16jaar.Dever- slaggeverszijn jong, de columnist is jong, de deskundigenzijn jong en de presentatieisjong.


Nederland1Nederland2


08.45 Nederland in beweging! 09.00Nederlandhelpt.09.20 Nederland zingt op zondag. 10.30 Vrije geluidenzomer. 11.20 Boeken. 12.00NOS- Journaal. 12.10 5jaar later. 13.05 Nederland te koop. 13.45 Prinsengrachtconcert 2010. 14.50NOSStudio Sport.


07.00NOSTekst-tv.08.45Schep- per&Co. 09.10 KRODeWan- deling. 09.35 Katholiek Nederland kerkt in.... 10.00 Eucharistieviering. 11.00 Kerkdienst Amstelgemeente in Amsterdam. 12.00 Wilde Ganzen. 12.01 Ongehoord. 12.30 NPS Podium: Interna- tionaal Vocalisten Concours 2008. 13.35 TheMuseum. 14.00 Piter Wilkens op zoek naarCornelis Vreeswijk. 14.30 Nioscoop. 15.30 The iron pilar. 16.00 NOS-Jour- naal. 16.10 Liefde gaat door de maag. 16.35 Socutera: Leprastichting. 16.40 Knoop in je zakdoek.


17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00


17.30 Sail, 24 uuraan boord vandeKruzenshtern. Documentaire. (AVRO) De RussischeKruzenshterniseen vandegrootste nogvarende zeilschepen ter wereld.Op dezeimposante viermaster krijgenRussische jongens een opleiding tot zeeman. (TT)Herh.


18.00NOS-Journaal. 18.10NOSStudio Sport. Actuele sportrubriek. (NOS) (TT)


17.05 IKONDocumentaire: Moederziel. Documentaire. (IKON) Ge- heel tegen de zin vanhaar manvertrektJeanneHawin- kels samen met haar beste vriendin lopendnaarSantiago deCompostella. (TT) Herh.


17.58 WildeGanzen. Magazine. (IKON)(TT)


18.05 Rijnsburgs Bloemencorso. Verslag vanhet Bloemencorso in Rijnburg. (MAX) (TT)


18.15 Langlevedekoningin. Jeugdserie. (AVRO) ‘Oorlog’.


18.45 NOS-Jeugdjournaal. Nieuwsvoor de jeugd.(NOS) (TT)


19.00 Socutera: Leprastichting. Voorlichting. (Socutera) (TT) Herh.


19.00NOSStudio Sport Eredi- visie. Samenvattingen uit de Ne- derlandse Eredivisie. (NOS) ‘3de speelronde’. Heracles Almelo-Feyenoord,VVV Venlo -ADODen Haag, FC Utrecht-Willem II en PSV - AZ. (TT)


20.00 NOS-Journaal. 20.20 Praatjesmakers. Kinderen praten overdewe- reldder volwassenen. (NCRV) (TT)


19.05Devlinderrevolutie. Portrettenserie. (LLiNK) (TT)


19.45 Kruispunt. Kerkelijk nieuws. (RKK) ‘Santiago’. (TT) Herh.


19.01 Babytehuuropvakantie. Amusementsprogramma. (BNN) (TT) Herh.


19.50 Eetsmakelijk op reis. Amusementsprogramma. (LLiNK) Chef-kokLeon Mazairacsteekt samen met eenbekende gastdegrens overomzich te verdiepen in onbekende eetculturen. (TT)


21.10 Eén tegen 100. Vraag- en antwoordquiz. (NCRV) Er wordenvragen op de kandidaat en het publiek afgevuurd.Weet de kandi- daat het slim en doordacht te spelen en gaathij naar huis met eenflink geldbedrag? (TT)


22.05 Blik op de weg. Verkeersmagazine.(AVRO) De kijker wordt geconfron- teerd met hetrijgedrag van de Nederlandseweggebrui- ker. (TT)Herh.


22.45NOSStudio Voetbal. Magazine overde Nederlandse Eredivisie. (NOS) (TT)


23.40 NOS-Journaal. 23.50 Fawlty Towers. Britse komischeserie. (KRO)


23.15 Vera Cruz. Western vanRobert Aldrich (VS 1954)met GaryCooper, Burt LancasterenCesar Romero.(VPRO)Mexico, 1866.Ineen tijd van opstandentegen keizerMaxi- miliaanvraagt eengravin twee avonturiersomhulp bij het vervoeren vaneen partij goud.


John Cleese 00.30Nachtprogramma


00.55 Kruispunt. Kerkelijk nieuws. (RKK) ‘Santiago’. (TT) Herh.


20.15 Zomergasten 2010. Amusementsprogramma. (VPRO) ‘FilmregisseurPaul Verhoeven’. Filmregisseur PaulVerhoeven (Amsterdam, 1938)studeerde wis- en natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden en gingvervolgens naarde Filmacademie in Amsterdam. (TT)


20.25Debeste zangers van Nederland. Muziekprogramma.(TROS) René Froger,Frans Bauer, Jeroenvan der Boom, Frans Duijts, JanDulles, Jamai en SybvanderPloegvliegennaar Ibiza. Zij vertoeven eenweek lang in een villawaar ze el- kaarsrepertoirezingen.(TT)


21.10 XXS. Informatief programma. (KRO) ‘Confrontaties’. (TT)


18.00 RTL Nieuws. 18.10 Gillendnaar huis. Realityserie waarin Gordon ontdekt hoede‘gewone Nederlander’ vakantie viert. De polderdivawordtuit- genodigdomhetultieme geluk vandevakantiegan- gersmeete beleven.


19.05Debloemenstal. Humaninterestprogramma.


19.20 Sponsor BingoLoterij: de winnaars. Rick Brandsteder bezoekt de winnaars vandeSponsor Bingo Loterij.


19.30 RTL Nieuws. 19.55 RTLWeer.


20.00 TheMummyReturns. Avonturenfilm vanStephen Sommers (VS 2001) met BrendanFraser,RachelWeisz en John Hannah. Wanneer het lijk vanImhotep in hetBritishMuseumtot leven wordt gewekt, gaatde mummieterugopzoeknaar heteeuwige leven.


18.30 The Phone. Realityspelshow.Het leven vantweemensen wordt op z’n kopgezet.Nietsvermoe- dendnemenzij eenmobiele telefoon op enmakendaar- meekansom25.000 euro te winnen.


19.30 Beauty&denerd. Realityshowwaarin bloed- mooie vrouwenwordenge- koppeld aan briljante man- nen. ‘Meerdan alleeneen beauty en eennerd’.Naeen snelle eliminatie strijden de twee laatsteteamstegen elkaaromeenkwartmiljoen dollar.


20.30 DirtyDancing. Romantische film vanEmile Ardolino(VS 1987) met JenniferGrey,PatrickSwayze en Jerry Orbach. Tijdenseen vakantie met haar ouders in eensjieke vakantieclubraakt de brave en naïeveBabygefascineerd door de zeer aparte en vooral sensuele dansstijl vanalde animatoren.


Podium


Nederland2, 12.30uur Halverwegeseptemberwordt in DenBoschhet Internationaal Voca- listen Concoursgehouden. Vooruit- lopendop dit evenement een terug- blik op het concoursvan twee jaar geleden, plus een portretvan be- ginnendezangers en zangeressen uit ondermeerNewYork en Riga.


Oma’sappeltaart


Nederland2, 16.10uur IngerStokkinkmaakt in deze afle- veringvan Liefde gaat doorde maag een appeltaartopdemanier zoalshaaromadie maakte.Degeur roept herinneringenopaan de ge- zellige familiefeesten, die na het overlijdenvan haaromavanwege een ruzienooitmeergegevenwor- den.


Nederland3


06.30 Kinderprogramma’s 10.35 Amika. 11.45 Lockie Leonard. 12.05 Lockie Leonard. 12.35Twisted Whiskers. 12.45Twisted Whiskers. 12.55 Robbedoes en Kwabbernoot. 13.15 Robbedoes en Kwabbernoot. 13.45CampLazlo. 14.05 Ratz. 14.15 StreetFootball. 14.40 Verborgen verhalen. 14.55 AVROJunior Song- festival 2010. 15.00Z@pp Kids Top20. 15.30DeBoef- jes. Familiekomedie van Gordon DouglasenJames W. Horn (VS 1955)metWally Albright(Wally).16.45 Te leukomwaar te zijn. 16.55 Z@ppSport Extra.


17.20 Habib. Jeugdserie. (KRO)


17.45 Habib. Jeugdserie. (KRO)


RTL4


06.00 Vriendinnentijd. 06.55 Jacques Cousteau. 08.00 Who’s the Boss. 08.30 Archie Bunker’s Place. 09.00 Cam- pinglife. 09.30 Eigen huis& tuin. 10.20 Vankavel tot kasteel. 10.50 Gezond op straat. 11.20 Look of Love. 12.20 De bloemenstal. 12.35 RaisingWaylon. Roman- tischekomedie vanSam Pillsburry (VS 2004) met ThomasGibson(Reg). 14.20 Breaking Up. Romantische komedie vanRobert Green- wald (VS 1997)met Russell Crowe(Steve 16.00 Top Chef.


RTL5


06.00 Homeshopping-program- ma’s 08.00 Hour of Power. 09.00 Hour of Power. 16.10 Take 5. 16.40 101 Favourite Stars.


NET5


07.00MarriageUnder Construc- tion. 07.30 Ernst&Bobbie en de rest. 08.00AModel Life: PetraNemcova Project. 11.05 AstroTV. 14.20 Trinny &Susannah Undress. 15.20 AModel Life: PetraNemcova Project. 16.15 One Tree Hill.


ZATERDAG21AUGUSTUS2010


17.35Goochelaars ontmaskerd. Goocheltrucs.Grote trucs, die vaak de klapper vormen vaneengoochelavond,wor- den volledig uit de doeken gedaan.


17.10 Films&Stars. Magazine overdenieuwste filmreleases en de sterren vanHollywood.


17.40 Notes fromtheUnder- belly.


Amerikaanse komischeserie.


JenniferWestfield


18.10 ExtremeHome Makeover. Een teamvan ontwerpers, bouwvakkers en burenkrijgt de opdrachtomeen huis te verbouwen.


20.00 Grenzeloos verliefd. Realityreeks waarinmannen en vrouwenhuis en haard ruilenvooreen hereniging met de liefdevan hunleven. ‘Nicaragua’.Tijdenshaar studie loopt Daisy stage in Nicaragua, waar ze Lester ontmoet.


21.30 Alleen nog een man. Datingshowwaarin drie aantrekkelijkeenzelfstan- dige vrouwen een zomer lang daten.


Brendan Fraser


21.45 FamilyMatters. Informatief programma. (NCRV)(TT) Herh.


22.20 Spuiten en slikken op reis. Reportageserie.(BNN) (TT)


23.10 Lowlands 2010. Verslag. (VPRO) Optredens (o.v.): Snow Patrol,The National,Mumford&Sons, Anouk,Yeasayer,Die Antwoord,Queens of the Stoneage enMassiveAttack. (TT)


00.45NOSStudio Sport Eredivisie.


01.40NOSStudio Sport. 02.20Nachtprogramma’s


22.20Holland’s Got Talent. Showwaarin gezocht wordt naarverborgen talent. Goochelaars, acrobaten, dansers, zangers, jongleurs, buiksprekers,illusionisten, kortom iedereenmag een pogingwagenomNederland te vermaken.


23.30 RTL Nieuws. 23.40 RTLWeer. 23.45 Holland’s Got Talent. Showwaarin gezocht wordt naarverborgen talent. Goochelaars, acrobaten, dansers, zangers, jongleurs, buiksprekers,illusionisten, kortom iedereenmag een pogingwagenomNederland te vermaken.


Jennifer Grey en Patrick Swayze


22.30Damesin de dop. Docusoap waarinwenegen meidenvolgen dieworden omgetoverd tot op en top ladies.


23.25 Balls of Steel. Britse comedyshowwaarin teams vangrappenmakers en artiestenhet tegen elkaar opnemen.


22.30 FourWeddings. Showwaarin vier bruiden op de dagvan hunhuwelijk elkaarbeoordelen. Vier bruiden gaandestrijd met elkaar aan en wel op hun trouwdag.Omenomzijn de vrouwenbij elkaar te gast en beoordelenzedetrouwdag vandeander.


23.30 CriminalIntent. Amerikaansemisdaadserie. ‘On Fire’. Verschillende ker- kenwerden in brand gesto- kenenindeSt. Geraldwijk wordt een priester dood aangetroffen. Goren en Eames onderzoeken de zaak.


00.15 JohnDoe. Thrillerserie. ‘De opkomst’.


00.25 BigLove. Dramaserie.


01.35Nachtprogramma’s


Ochtend/middag- programma’s


vandaag op televisie


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com