This page contains a Flash digital edition of a book.
PS16


televisie zaterdag Koffieenkwallen


Radio 2, 9.00uur Zeilmeisjes,flessenpostenkwallen in het IJ:inCappuccino komthet al- lemaal aan bod.Hetradioprogram- mawordt live uitgezonden vanaf Sail. Zeilkampioene LobkeBerk- hout verteltoverhet ‘zeilmeisjesge- voel’ en de bandZänphbrengthet winnendeAmsterdamse havenlied.


Jongklassiek


Nederland3, 17.45uur Hetponton op de Prinsengracht wordt in beslag genomendoor jong muzikaal talent tijdens het Kinder- prinsengrachtconcert. Kinderenso- leren en begeleiden.Charlotte Spruit (9) speelt op haar viool de Mazurka vanMlynarsky en bege- leidt‘X-factor Lisa’ bijHalelujah.


ZATERDAG21AUGUSTUS2010


Vanpapercliptothuis


Nederland1, 18.50uur DeCanadees KyleMacDonald start- te met eenrode paperclip en begon te ruilen.Naeen aantal keer ruilen is hijinhet bezitvan eenhuis.Kyle en zijnvrouwDominiquevertellen in Alles draaitomgeld hoe zij dit hebben bewerkstelligd.Presentatie is in handenvan Astrid Joosten.


Itmightgetloud


Nederland3, 19.55uur Deovereenkomst:gitaarvirtuoos. Hetverschil: generatie. JimmyPage (1944)van LedZeppelin,TheEdge (1961) vanU2enJackWhite(1975) vanThe WhiteStripes zijn bij el- kaar gebrachtomeen ode te bren- genaan de elektrische gitaar,inde docuserieHetuur vandewolf.


Nederland1Nederland2


08.45 Nederland in beweging! 09.00 Vrije geluidenzomer. 09.50 Boeken. 10.25 AVRO Close-up: Kunst met groene vingers. 11.20 AVROKunst- uur. 12.20 Sterren.nl Top20. 13.00 NOS-Journaal. 13.05 Alles draaitomgeld. 13.40 TVMonument:Jos Brink. 14.45 TROS Muziekfeestop het plein. 15.45 Batavia: een uit de hand gelopen jongens- droom. 16.30NOSSail 2010.


07.00NOSTekst-tv.09.55Neder- land helpt. 10.20 Nioscoop. 11.20OHMMagazineZomer- special. 11.50 Hetvermoe- den. 12.22 Wilde Ganzen. 12.25 Piter Wilkens op zoek naarCornelis Vreeswijk. 13.00NOS-Journaal. 13.05 Zomergasten 2010. 16.00 NOS-Journaal. 16.10 Tro- pisch Koninkrijk. 16.35 Geluk in uitvoering.


Nederland3


06.30 Kinderprogramma’s. 11.55 Lockie Leonard. 12.20 Villa Achterwerk: The Pop- groep. 13.10 Villa Beagle. 13.20 Dogstar. 13.45 Dog- star. 14.05 Bernard. 14.10 Space Goofs. 14.20 Street Football. 14.45 Verborgen verhalen. 15.00 Karaoke Kids. 15.30 Loenatik-De moevie. Komischefamilie- film vanBobbyEerhart (Ne- derland 2002)met Karinvan Holst Pellekaan (BepBrul). 16.55Z@ppSport Extra.


RTL4


06.00 Teleshop 4. 06.01 Vrien- dinnentijd. 06.55 Jacques Cousteau. 08.00 Vis TV. 08.30Who’s the Boss. 09.00 Archie Bunker’s Place. 09.30 Archie Bunker’s Place. 10.00 Gewoonmooier. 10.30 Het stadsziekenhuis.11.00Health Angels.11.30RTLAutowereld. 12.00 Archie Bunker’s Place. 12.30Who’s the Boss. 13.00 Replacing Dad. Tragikome- die vanJoyceChopra(VS 1999) met Camilla Belle (Mandy).14.40AboutAdam. Romantische komedie van GerardStembridge(GB/ Ier- land/USA2000) met Stuart Townsend (Adam). 16.30 Beauty +.


17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00


17.30 Sail, 24 uuraan boord vandeOosterschelde. Documentaire. (AVRO) (TT) Herh.


17.55 Socutera: Leprastichting. Voorlichting. (Socutera) (TT)


17.59 EénVandaag.


18.00NOS-Journaal. 18.15NOS-Sportjournaal. Sportnieuws. (NOS) (TT)


18.20 EénVandaag. 18.50 Alles draaitomgeld. Infotainment-magazine. (VARA) Hoewordenwebeïn- vloed door geld? En anders- om, hoebeïnvloeden wij de wereld vangeld enfinanciën? (TT)


19.30 Kinderengeen bezwaar. Komischeserie. (VARA) ‘Gene zijde’.Groteomaheeftnog een appeltje te schillen met haar overledenechtgenoot enlegtcontactmethethier- namaals.JuliaenInkeheb- benook nog wel een strijd- puntje voor te leggen. (TT) Herh.


20.00NOS-Journaal. 20.25TROSStedenspel. Spelshow.(TROS) EenNeder- landseeneen Belgische stad (ofdorp) strijdentegenelkaar. Elk teambestaatuitachtper- sonen en alle spellenworden gespeeld in, op, naast,bij, bovenenonder...water.(TT)


21.20 Schoneschijn. Britse komischeserie. (TROS) ‘The Hostess’. Herh.


21.55Hetmoetniet gekker worden. Britse serie.(TROS)


17.05 AVROKunstuur: MuseumGasten. Kunstmagazine. (AVRO) ‘Het Ruhrgebied’.Het Ruhrgebied isculturelehoofdstadvan2010. Museumgasten wildat wel eens zien: hetRuhrMuseum, Het Küppersmühle fürMo- derneKunst,het Lichtmu- seum en het RedDot Design Museum.(TT) Herh.


18.05 LittleMosqueonthe prairie. Komischeserie. (NPS) ‘Security alert’.


17.10NOSWeekoverzicht Jeugdjournaal. Weekoverzicht vanhetNOS Jeugdjournaal. (NOS) (TT)


17.45 AVROKinderprinsen- grachtconcert 2010. Verslag vanhet Kinder- prinsengrachtconcert 2010. (AVRO) (TT)


18.45NOS-Jeugdjournaal. Nieuws voor de jeugd.(NOS) (TT)


17.00Gewoonmooier. Docusoap waarinmensen die eencosmetische ingreep willen, vanaf het begin ge- volgd worden.


17.30 Vankavel tot kasteel. Woonmagazinewaarin het bouwenvaneeneigendroom- huis centraalstaat.


18.00 RTL Nieuws. 18.05 Eigen huis&tuin. Woon- en doe-het-zelf- magazine.


18.55Campinglife. Toerismemagazine overde mooistekampeerlocaties vanEuropa.


18.30Nederland zingt. Koor-ensamenzang. (EO) ‘Westzijderkerk in Zaandam’. (TT) Herh.


19.05 Een tweedeleven. Show. (KRO) (TT)


19.35 Blauwbloedextra. Royaltyprogramma.(EO) ‘De Bernadottes, eenkoninklijke familie’. (TT) Herh.


20.15Emma. Kostuumdrama. (NCRV) Emmablijftpogingen ondernemenomHarriet te koppelenaanMr.Elton,de dominee vanHighbury.


21.20 Prinsengrachtconcert 2010. Concert.(AVRO) Het29e Prinsengrachtconcert met de veelzijdige pianist Jean-Yves Thibaudet,livevanuit Am- sterdam. (TT)


22.30 NOS-Journaal. 22.45Nova.


Martin Clunes


22.25NOSStudio Sport Eredivisie. SamenvattingenuitdeNeder- landse Eredivisie. (NOS) 3de speelronde. (TT)


23.25NOSStudio Sport. Actuele sportrubriek. (NOS) (TT)


23.55NOS-Journaal.


19.00 CappiesAward2010. Bijzonder programma.(TROS) Een bijzonder programma overkinderen die zichniet laten tegenhoudendoorhun lichamelijkehandicapom dingen te doen die ze leuk vindenenwaar ze trots op zijn.(TT)


19.55 Het Uur vandeWolf: JimmyPage, The Edgeen JackWhite:Itmightget loud. Documentaire. (NPS) (TT)


19.30 RTL Nieuws. 19.55 RTLWeer.


18.25 LaunchMyLine. Realityserie waarin tien ont- werpers samenwerken met tien ‘fashionvictims’. ‘Span- ning’. Hetwinnende team mageeneigenkledinglijn uitbrengen.Dedesigners moeten een jeansitem ont- werpen.


19.20 Dating in the Dark. Realityserie waarin zesvrij- gezelle heren en dames van elkaargescheiden onder één dakwonen. Ze delenslechts ééngezamenlijkeruimte: de Donkere Kamer.


20.00 BenidormBastards. Verborgencameraprogramma met zevenbejaarden in de hoofdrol.


21.40Dennis&Valerio vs de rest. Amusementsprogramma. (BNN) ‘Dennis en Valerio vs Tygo Gernandt en Egbert Jan Weeber’.Wie zijn de beste filmmakers?DennisenValerio nemen het op tegen acteurs Tygo Gernandt en Egbert Jan Weeber.(TT) Herh.


22.25 Nip/Tuck. Amerikaanse dramaserie. (VPRO)‘AllegraCalderello’. (TT)


20.15 LittleMan. Misdaadkomedie vanKee- nen IvoryWayans (VS 2006) metMarlonWayans, Shawn Wayans en Chazz Palminteri. Eendwerg vermomt zichals eenkindomin hethuis van een vrouwte raken. Darryls vrouwheeftimmerszonder datzehet weet een diamant in haarbezit dieCalvin met zijn maat heeftgestolen.


20.30 TinekeSchouten:Posi-Tien. Registratie vandevoorstel- ling ‘Posi-Tien’ vanTineke Schouten.


RTL5


06.00 Homeshopping-program- ma’s 16.25 TakeMeOut. 16.55 EverybodyLoves Raymond.


NET5


07.00 Born2Cook. 07.30 Ernst& Bobbieenderest.08.00Films &Stars. 08.30Walkaway. 11.05 Astro TV. 14.05 Films &Stars. 14.35 Keepingthe Faith. Tragikomedie van EdwardNorton (VS 2000) met Ben Stiller (Rabbi Jake Schram). Rabbijn Jacob Schramenpastoor Brian KilkenneyFinn zijn twee boezemvrienden die allebei verliefdwordenopdeknappe zakenvrouwAnna Riley.


17.25 Coleen’s RealWomen.


17.20 The School of Rock. Muzikale komedie vanRi- chard Linklater (Duitsl./USA 2003) met Jack Black,Adam Pascal en Chris Stack. Gitarist Dewey Finn droomt ervande rockwedstrijdBattle of the Bands te winnen. Zijn bandleden gooienhem echter uit de groep.


JackBlack


19.35Law&Order. Amerikaansemisdaadserie. ‘Myth of Fingerprints’. Een moordonderzoekbrengt vals forensischbewijsmateriaal aanhet licht in verband met de onterechte veroordeling vantweemannen.


20.30 The Closer. Amerikaanse detective- dramaserie.‘TimeBomb’. Brenda en haar team on- derzoekendezaak vaneen vermoorde tiener.Zeont- dekkendat eengroep jon- geren hiervoorverantwoor- delijkisenwellicht nog meer moorden op hun geweten hebben.


21.25 ColdCase. Amerikaanse misdaadserie. ‘Forensics’. De zaak vaneen vermoorde debatleider wordt heropend, alseen voormalig medestudentvanhet slacht- offer een dreigbrief toont.


22.30 Vander Vorst ziet sterren. Magazinewaarin Peter van der Vorst sterrenbezoekt, thuis en achter de schermen.


MarlonenShawnWayans


23.10Dancer in theDark. Muzikaal dramavanLars vonTrier (Denemarken/Fin- land/Zweden 2000) met Björk, Catherine Deneuveen DavidMorse. (VPRO) DeTsjechischemigranteSel- maheefthet niet gemak- kelijk in Amerika. Herh.


00.05KRODetectives: Dalziel &Pascoe.


02.10KRODetectives: Silent Witness.


01.30Nova. 02.42NOSTekst-tv. Informatie uit Teletekst. (NOS)


DylanWalsh en Julian McMahon


23.10 Lowlands 2010. Verslag. (VPRO) Van01.00 uurtot 05.40 uur: DeNacht vanLowlands. (TT)


05.40NOSTekst-tv. Informatie uit Teletekst. (NOS)


23.30 RTL Nieuws. 23.40 RTLWeer. 23.45 BN’ersinhet park. Programmawaarin BN’ers eendagje incognito in een vakantiepark verblijven. ErgensinNederland neemt een bekende Nederlander volledig vermomdde rol aan vaneen baliemedewerkster, een badmeester of een hore- camedewerker vanhet park.


22.00 BlackKnight. Komedie vanGil Junger(VS 2001) metMartin Lawrence, TomWilkinsonenMarsha Thomason. Jamal, eenmedewerker van een minigolfterrein belandt perongeluk in de 14de eeuw. Nadathij zijn verbijsteringte bovenisgekomen, weet hij zich uitstekend te vermaken met zijn nieuwevrienden.


23.45 RTL Poker:More Than JustaGame. Poker.


22.20 ColdCase. Amerikaanse misdaadserie. ‘Iced’. Hetteamheropent de zaakvan eenijshockeyspe- ler,die in 1980 werd ver- moord. De spelervond de dood op de dagdat zijn team Ruslandversloegen.


23.20 CriminalIntent. Amerikaansemisdaadserie. ‘ToThe Bone’.Tijdenshun onderzoek naardemoorden op enkele rijkemecenassen, stuiten Logan en Barek op ChesleyWatkins, eenmoe- der vanheelwatadoptie- kinderen.


00.10HappyEndings. Tragikomedie vanDon Roos (VS 2005)met LisaKudrow. 02.40Nachtprogramma’s


Ochtend/middag- programma’s


vandaag op televisie


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com