This page contains a Flash digital edition of a book.
BALLE DeexpositieMogensBalle,eengroteDeense onbekende,metwerkvandezein1988overleden kunstenaarMogensBalle, isnogt/mzondag22 augustusinhetCobraMuseum,Amstelveen.


PSvdW gay


ZuiderkerkDestedelijkeomge- ving:Spiegelenbemiddelaarvan radicalisering.T/m28augustus. Vergetenveldjes–Braakland tussendroomenbestemming. T/m28aug.Zuiderkerkhof72 (www.zuiderkerk.amsterdam.nl ofww.vergetenveldjes.nl)mat/m vr09:00-16:00za12:00-16:00


openingen RetortArtSpacePaulvander Steen:DegektevanSteen.Van22 augustus(openingom15:00)t/m 19september.VrijwerkvanPaul vanderSteen,aljarenwerkzaam vooro.a.HetParool,OpzijenVARA TV-magazine.Hijexposeertgrote tekeningen,crucifixen,objectenen schetsboeken.Aalsmeerweg103 (6694669ofwww.retortproject.nl) dot/mzo12:00-17:00 WMgallerySely Friday’stheodd oneout–anthropologists in art: Textures,patternsandresidue... Van21aug.(openingom17:00) t/m18sept.Foto’svanSely Friday metals leidraaddeovertuiging dathethedendaagselandschap vandemensheidbestaatuitbe- ton,staal, asfaltenglas: trottoirs, straathoeken,raamkozijnen,ver- keersborenenmeer.Elandsgracht 35(421113ofwww.gallerywm. com)dovrza13:00-18:00


galeries


enverder ArtistikgalerieVincentvanOss: Deoervormispneumatisch. T/m 17oktober.Kerkstraat142 (3202871ofwww.artistikgale- rie.nl)wot/mza12:00-17:00 BIHPJamalKhamis,Quirine


galeries buitendering


WewillrockyouinUtrecht  DeNederlandstaligeversievandedoorBenElton geschrevenmusicalWewill rockyou(fotoHardy Måller) isvanafzaterdag21augustusvooronbe- paaldetijdexclusief inhetBeatrixTheater in Utrecht.Demusical,met alle grotehitsvandeBritse popgroepQueen,gaatoverjongerendievechten voorhuneigenrechten,hunindividualiteitenhun liefdevoormuziek.Met o.a. PiaDouwes,JohnVooijs, MarjoleinTeepenenMartinvander Starre.DeNe- derlandsepremière is vrijdag3september.Aanvang dit/mza20:00zo14:00en19:00. Reserveren:0900.1353ofwww.tickets.nl. Inlichtingen:www.musicals.nl


VincentvanGoghinHaarlem  InMuseumHetDolhuysinHaarlemisvanwoens- dag25augustustotenmet27februaridetentoon- stellingDossierVanGogh:gekofgeniaal?Dezeexpo- sitieinhetNationaleMuseumvandePsychiatrie gaatoverhetverbandtussenVanGoghsgekteen zijnkunstenaarschap.Erhangenschilderijenuitde periodedathijwasopgenomenineeninrichting, psychiatersvertellenmeeroverdegemoedstoe- standvandekunstenaarenerzijnnooiteerderge- toondedocumentenwaarinVanGoghzelfingaatop zijngemoedstoestand.HetDolhuys(Schotersingel 2) isopendit/mvr10:00-17:00zazo12:00-17:00. Inlichtingen:023.5410670ofwww.hetdolhuys.nl FestivalOudeMuziekinUtrecht  HetFestivalOudeMuziekinUtrecht,vanvrijdag 27augustustotenmetzondag5september,is gewijdaandeFransebarok.Metmeerdan120con- certeninkerken,deStadsschouwburgenVreden- burgLeidscheRijn,waarondergratisconcerten,bei- aardbespelingen, filmsenworkshops.Er zijn vier wereldpremières incompositiesdoorMaxKnigge, HansKoolmees,BartVismanenAnthonyFiumara. Reserveren/inlichtingen:030.2329010of www.oudemuziek.nl


Kemper e.a. T/m28augustus. Kei- zersgracht335(6224511of www.bihp.nl)dovrza14:00- 18:00(dagelijksen'savondsvoor gasteninhet restaurant) BrandtMireilleLoup,Sander MeisnerenOleMarius Jørgensen: Groupdynamics. T/m19sept. Prinsengracht799(6223132of www.galeriebrandt.com)wot/m za11:30-17:30zo12:00-17:00 GOgalleryFransFranciscus, Phi- lipShadbold:Pinkwithpride. T/m5 sept.Prinsengracht64(4229580 ofwww.gogallery.nl)wot/mza 12:00-18:00zo13:00-17:00 KahmannMauraSullivan:Asit maybe. T/m11september. Lin- dengracht35(5158589of www.kahmanngallery.com) di/m za13:00-17:00 MelkwegEricKampherbeeken GeertLimburg:Less@HOME.T/m 29augustus.Marnixstraat409 (5318181ofwww.melkweg.nl) wot/mzo13:00-20:00 Metis-nlWerk uitdecollectie vanFransLeidelmeijer.T/m21au- gustus. Lijnbaansgracht316 (06.53140344ofwww.leidelmei- jer.nl)mat/mza12:00-18:00 RonMandosBestofgraduates 2010.T/m28aug.Prinsengracht 262(3207036ofwww.ronman- dos.nl)wot/mza12:00-18:00 NineGabriëlBarlag e.a.:Zomer- opstelling.T/m4september.Kei- zersgracht552(06.13212049of www.gallerynine.nl)dovrza 12:00-17:00 OutsiderArtToonVerberne. T/m 27augustus.NieuweKeizers- gracht1a(3302083ofwww.am- sterdam-outsider-art.nl)mat/m za11:00-18:00


PeterPappotMaritiemeten- toonstellingmet schilderijenvan o.a.Mesdag.T/m6sept.Nieuwe Spiegelstraat30-34(6242637of www.peterpappot.com)mat/m za10:00-18:00zo12:00-18:00 EduardPlantinggalerieRohn Meijer:Fashionistas! T/m28au- gustus.EersteBloemdwarsstraat 2(3206705ofwww.eduardplan- ting.com)wot/mza13:00-18:00 GabriëlRoltAllardvanHoorn: Urbansonglines. T/m21aug. Elandsgracht34(06.57855146of www.gabrielrolt.com)wot/mza 12:00-18:00 StormLabBrigthart.T/m29ok- tober.DerdeOosterparkstraat201 (06.54664147ofwww.stormlab. nl)dovr13:00zaenderdezov/d maand13:00-18:00 VanZijllLanghoutAlexandra Demenkova. T/m27aug.Brou- wersgracht161(7708990of www.vanzijlllanghout.nl)mat/m vr10:00-17:00


veilingen StadsbankvanLeningGe-


bruiksartikelendienabelening nietmeerzijnopgehaalddonder- dag26augustusvanaf10:00tot eindereeks.Ensieradendienabe- leningnietmeerzijnopgehaald vrijdag27enmaandag30augus- tusvanaf10:00toteindereeks. Nes57(14020ofwww.sbl.nl) VeilinghuisAmstelveenAntie- kemeubelen,schilderijen,beel- den,klokkenenmeermaandag23 endinsdag24augustusom19:30. Dekijkdagenzijnzaterdag21en zondag22augustus10:00-16:00. Spinnerij33,A’veen(6473004of www.veilingamstelveen.nl)


ZATERDAG21AUGUSTUS Barderij Kuntunogzingen? (18:00)Zingdanmee! BettyAsfaltComplex Inbedis het fijn toeven(20:30)PaulHae- nenschreefenregisseerdevoor MikeStarinkenzijn vriendJeroen Boseenstukovertweejeugdige mannendiehetbeddelen. Church XXXLeather(22:00) Fetishfeestvoormannen.Strict dresscode: leer,rubber,army, uniform. HabibiAna ArabischCafé (19:00)Elkedag.Djdraaitpopulai- reArabischedansmuziek. HotSpot SaturdayNightFever (20:00) Lellebel It’sshowtimefolks (20:00)MetEsthervanCartier, DidiDelicious,Desirée dello Sti- letto,P.A.N.Dorae.a. MixCafé SaturGayNightFever (20:00)Jaren80totnu,met dj Francis. Montmartre Tappenmet... (18:00) Prik TwistedFutureDiscoTunes (22:00)DjVeering. TheQueen’sHead Saturday- night(22:00)Ladadadidadadada! DjBloom. Reality RealityMixParty (20:00) ’t Sluisje DragShow(18:00 21:00)Tijdensdinerzingendeen dansendedragqueens. Spijker Spijkerbingo(18:00) ClubStereo 130BPM(23:00) Poppydancebeats. Ta-bou Pascal’sWeekendCock- tailparty (20:00) TrouwAmsterdam BAF(22:30) PartymetdjBINenperformances doorFAG,ZoeBabenDarkRaum. Vivelavie DjSabine(22:00) SwingendeVivelaviemuziek. TheWeb Mannenavond(22:00) DjAndrew. Zóciëteit  ZilverenjubileumZo- ciëteit (15:30)Minisymposiumolv MargreetDolmanovercontrover- siëleonderwerpen,metvoormalig EO-directeurBertDorenbos,Ah- medMarcouch,HenkKrolenGert Hekma,borrel,buffetenom20:30 devoorstellingInbedishet fijn toeveninhetBettyAsfaltCom- plex.


ZONDAG22AUGUSTUS Barderij Ouderwetseborrel (18:00)Metdeballenvan...? Church XXXleather t-dance (16:00)Fetishfeestvoormannen. Strictdresscode: leer,rubber,ar- my,uniform. EngelvanAmsterdam Meet& Greet(21:00)Hetweekendafslui- tenmetsnacksendj’s. Getto CocktailBash(17:00) Wisselendedj’senvanaf20:00ta- rotkaartlezendoorBhasha. HabibiAna ArabischCafé


(19:00)Elkedag.Djdraaitpopulai- reArabischedansmuziek. Lellebel Girls Afternoon(15:00) Girlymusic,drinks,video’sengirly funmetgastvrouwJudith.  1001K(Nights) (24:00)Oriën- taalse sferenmetCorryBroccoli. Café‘tMandje Meezingen (16:00)Elkezo.Meezingenmet accordeonmuziek.Ouderwetse Amsterdamsegezelligheid. Montmartre FoutmaarGoud (18:00) Prik SweetSinSunday(16:00) TheQueen’sHead Netherbears (20:00)Baravondvoorbehaarde en/ofbebaardemannenenhun liefhebbers.YourhairyhostCap- tain Iglo. Reality AntilliaanseAvond (20:30)Metexotischehapjesen tropischemuziek, djNico. ’t Sluisje DragShow(19:00) Tijdensdineroptredenvandrag- queenCorrieCamping. Soho Sunday’sDoubleHappy Hour(18:00-20:00)Dj’sYoaven Kathy. TheWeb Lekkerehapjes (17:00) DjAndrew.


MAANDAG23AUGUSTUS ARC WeloveMondays(16:00) Barderij EtenwatAal’spot schaft (18:00) HabibiAna ArabischCafé (19:00)Elkedag.Djdraaitpopulai- reArabischedansmuziek. HIVVereniging Kundalini Yoga (17:30)Elkema.Anderhalfuur yogavoormensenmethiv/aids. Lellebel Whateveryouwant youget (21:00)Elkema.Verzoek- platenprogrammametdjHans. Marnixbad Zwemtraining (20:45)Gratisproeftraining zwemmenvanGaySwimAm- sterdam. Prik CheapMonday(16:00) Reality SurinaamseAvond (20:00)DjLoyd. Vivelavie GoudvanOud(16:00)


DINSDAG24AUGUSTUS Barderij Quiz-O-Rama(21:00) Church K!nk(20:00)SM-fetish avondmetwisselendekinkythe- ma’s.Alleenmannen. HabibiAna ArabischCafé (19:00)Elkedag.Djdraaitpopulai- reArabischedansmuziek. Lellebel Karaoke(19:00)Zingje longenuit je lijfmetenormekara- okecollectie invele talenenMiss SugiLaRi. Café‘tMandje Bobby’sBroad- wayopdedijk (20:00)Meezingen enkaraokemetbekendemusical- hits. Montmartre Cocktailparty (18:00) TheQueen’sHead Glamour Bingo(21:00)HostessMissWindy Mills.


41 21 augustus 2010


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com