This page contains a Flash digital edition of a book.
terras “Roei-enzeilverenigingDeAmstelopde Hobbemakade.Vanafdestraatkantzie jeeensportkantine,daarachtergaat eenbreedterrasaandeAmstelschuil.”


mooisteplekaanhetwater “Degrachtenbijzonsopgang,vooralde OudeWaal.Hoevroeger,hoestilleren mooier.”


park “HetFlevopark ismooienrelatiefrustig. Metdepopulairehoutenbrandweerau- to indespeeltuin.Enmetverwilderde Joodsebegraafplaatsuit 1714, die niet meeringebruik is.”


mijnbuurt “HetFunenparkbijdeCzaarPeter- straat.Wewonendichtbijhet centrum, hetOostelijkHavengebied,deIndische Buurt,molenDeGooyernaastbierbrou- werij ’t IJ,scheepswerf’tKromhout,de Dappermarkt,Artis.”


LodewijkAsscher(35) is sinds 2006 in zijn geboortestad wethoudervoor dePartij vandeArbeid. Daarvoor zathij al vier


jaar in de gemeenteraad.Eerderdit jaarwashijwaarnemend burgemeester ennuis hijwethouderFinanciën,Onderwijs en Jeugd:‘Amsterdamisgeweldigvoor kinderen.’


tekst ANNE-ROSEBANTZINGERfoto’sBARTKOETSIER 1


relaxenindebuitenlucht “Voetballenmetonzezonenophet grasveldjevooronshuis.AbelenBoas zijnpasdrieenanderhalf,maarmet voetballenkunje niet vroeggenoegbe- ginnen.AlleAmsterdamsejongetjes dromenvaneenplekbijAjax,totdatan- deredromendaarvoorindeplaatsko- men.”


wilnietdoodgevondenworden “IndeballenbakvanIkea.”


favorietezomercocktail “Eenkoudbiertje.”


zomerfestival “Sail iszo’n vrolijk festivalmetal die prachtigeboten.BovendienheelAm- sterdams,hetziet er altijdzwartvande mensenenhetisgratis.”


Amsterdamvoorkinderen 1) “Amsterdamisgeweldigvoor kinderen! Metpoppentheaters,buurtcaféswaar gespeeldmagworden,Artis, trams, het pontjenaarNoord,hetijsbaantjevan FransStuy.En, niet tevergeten:Zeil- schoolNautiekopdeVeemkade.”


mijnzomer inAmsterdam


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com