This page contains a Flash digital edition of a book.
PSvdW 21 augustus 2010


36 muziek


pop ZATERDAG21AUGUSTUS Artis LindaSmeets e.a.(17:30) ZOOmeravond:seriemuziekavon- denmetsinger-songwriterLinda Smeetsenom18:30JannekeRin- zema. BourbonStreet Gregosaurius Rex(22:00)Soul&dance. HeerenvanAemstel Dunk (22:30)Disco&funk. INGPirateneiland Soulvation (19:00)Sailprogramma:dance/ elektronischmetdjMolendijk. Jongereneiland Surya&Robian e.a. (18:00)Sailprogramma:XXXS Podium:hiphop-enrapbanden verdersinger-songwriterLaura JansenendjTLM. NieuweAnita JeremyJaye.a. (20:00)Subbacultcha!Ameri- kaansesinger-songwriterJay,gi- taarpopvandeA’damsebandHos- pitalBombersendjAntipanda. OldNickel PeterLavelleenband (21:00)Elkeza.Bluesenalleswat er indebuurtkomt. PakhuisWilhelmina TheSide- walkExperience(16:00)Sail live: metspeciale SailgastenLauraEs- tevez(zang),HansVanderburg(gi- taar/zang)enEdgarKoelemijer (gitaar/zang). VondelparkOpenluchttheater  Diggedyshweng?(16:00)Jonge muzikantenvanhetCvAmetur- banfunkenjazzyjunglegrooves. Waterhole Waste (23:00)Pop, om21:00voorprogrammamet TheSidekickNinja’s. WinstonKingdom FirstBlood e.a.(19:30)AmsterdamUnder- groundCollective:heftigehard- core,verdermetmixvanoldschool hardcoreentrashmetalvanMy CityBurning,hardcorevanBlood- trialenBringontheBloodshed.


ZONDAG22AUGUSTUS BourbonStreet MickyLlewel- lyn (22:00)Classic rockSunday. INGPirateneiland BergetLewis (19:00)Sailprogramma:Neder- landsesoulzangeresmetdjSva. Jongereneiland Fouradi e.a. (18:00)Sailprogramma:XXXSPo- dium:Nederlandsrapduo,verder metdeRotterdamsezangeres ShirmaRouse,deNederlandse popbandC-Mon&Kypskiendj- teamThePartysquad. MartinLutherKingpark  Michiel Prins(19:00)DeParade inCaféCorrect. PakhuisWilhelmina TheSub- terraneanOutlawsenTheSide- walkExperience(16:00)Sail live: deOutlawsspeleneenBobDylan sessie,verdermetspeciale Sail gastenLauraEstevez(zang),Hans Vanderburg(gitaar/zang)enEd- garKoelemijer (gitaar/zang). VondelparkOpenluchttheater  Laura Jansen(15:00)Singer-


songwriter,dochtervaneenAme- rikaansemoederenNederlandse vader,woonachtig inLosAngeles enbeweegt zichvooralindescene vanTheHotelCafe,bakermatvan JohnMayer,KatePerryenJason Mraz.  Trijntje Oosterhuis(16:30)Zan- geresOosterhuislegt zichdelaat- stetijd toeophetrepertoirevan BurtBacharach,zespeeltsamen


Café‘tMonumentje MickTho- masenMichaelBarclay(20:30)Sin- ger-songwriterduouitAustralië. Panama Skerryvorel (20:00)Cd- lanceringvaneenupcomingzes- manstraditionelerockformatie uitSchotland. Paradiso GlenWashington& TheDubbyConquerors (19:00) Afrikan Vibrations:reggaevan zangerWashingtonmetZwitserse


Waterhole GusGenser’sRock Jam(23:00)Rock,om21:00voor- programmametNewItalianRock. WinstonKingdom BigDandthe KidsTable (20:30)AmsterdamUn- dergroundCollective:skapunk- band,verdermetskabandRolf.


VRIJDAG27AUGUSTUS BourbonStreet RainExperien- ce(22:00)Rock.


Paradiso TheOppositeengas- ten(20:30)Nederlandsrapduobe- staandeuitWillemdeBruinen TwanvanSteenhovenspelenmet o.a.CandyDulfer,DioenFlinke Namen,inhetvoorprogrammaom 20:00Reverse&Adje.  NinePoundHammer(21:00) AmerikaansebandmetKentucky stylecowpunk,genresalscountry, bluesenfolk ineenpunkjasje.De bandviert ditjaarhet25-jarigbe- staan. SugarFactory Freeway&Jake One(21:00)Melkwegpresenteert: producer JakeOneenvoormalig Roc-A FellarapperFreeway. Tolhuistuin Milow(20:30)Para- disopresenteertextraakoestisch concertvanBelgischesinger- songwriter,hijspeeltsamenmet TomVanstiphoutenNinaBabet. Volta Soul SonicXpression (21:00)BreakTheFunkliveII:soul, funk&raregroovesquartetmet dj’sChung,SounderenPhaze.Top- rockbattlevooreenhoofdprijsvan 50euro. Waterhole Vezpa(23:00)Pop, om21:00voorprogrammamet StickyHoney. WinstonKingdom Kensington e.a. (21:00)Indie,verdermetde BritserockbandDesignerBabies enpop/rockmetWork.


klassiek ZATERDAG21AUGUSTUS


MILOW Paradisopresenteert vrijdag27enzaterdag 28 augustus in de Tolhuistuin de Belgischesinger-songwriter Milow.


metdeBraziliaansegitaristLeo- nardoAmuedo.


MAANDAG23AUGUSTUS BourbonStreet SmokeHouse (22:00)Rauweblues. TrouwAmsterdam DieAnt- woord(21:00)Rave-rapduouit Kaapstad,metsupportAuxRaus. Waterhole Michael Strobel’s Band(22:00)Elkema.Rock.


DINSDAG24AUGUSTUS Panama GiannaTam(19:00) Elkedi.Dine&Groove:singer- songwriterenbandmeteen swingende,soulful,rockyen funkyset. WinstonKingdom Diverse ar- tiesten(22:00)LiveOnTheLow: hiphop,r&b, soul&dancehallmet dj’sMIC,III Skillzandfriends, hostsComplex&Kimo.


WOENSDAG25AUGUSTUS BourbonStreet Berkenbosch, MD(22:00)Bluesensoul. Melkweg Thrice (20:30)Califor- nischebandspeelt rockmethard- core tintje.


bandTheDubbyConquerors. VoorprogrammametC-Sharp.


DONDERDAG26AUGUSTUS Bitterzoet Jay Electronica (20:00)Amerikaanserapper. BourbonStreet StevenLewis& friends (22:00)Bluesenrockrevo- lution. CentraleBibliotheek DenTex (14:00)Vierdeverdieping.Jazzin debieb:talkshowvanOnnode MaarenLexMeijeroverjazzmu- ziek,vandaagmetblues, folken psychedelic. OldNickel PeterLavelle&de bende(21:30)Elkedo.Popmuziek olvPeterLavelle. Paradiso RitaMarleyenC- Sharp(19:00)Afrikan Vibrations: echtgenootvanlegendarische reggaezangerBobMarleymet Jamaicaansebegeleidingsband, inhetvoorprogrammaSam’s Reggaeband.  Versatile Child, Le Prins e.a. (23:00)Noodlanding: indekelder tweeBreathingBijlmerreggae- talenten,verdermetdj’sWillem enArnoldindeGroteZaal.


CampingZeeburg ZEA(21:30) Amsterdamseband. HeerenvanAemstel Outof Controil (22:30)Professionele feestband. Museumplein NewCoolCollec- tive,Waylon,DeStaat e.a. (21:00) OpeningvandeUitmarkt:verder metFresku,GoBacktotheZoo, hetScapinoBallet e.a.Presentatie JörgenRaymann. NieuweAnita FFF,GarçonTaupe e.a. (21:00)Narrominded10jaar: experimentelerockenelektronica naastelkaar.VerdermetKata- dreuffe,BoutrosBubbaenHunter Complex. OldNickel PeterLavelleenband e.a. (19:00)Elkevr.Moodyblues, soul,bluegrassvanTijmenen Jaap,om22:00bluesvanPeter Lavelleenband. PacificParc GraveyardTrain (23:00)Australischebandmetmix vancountryenhorror,verdermet djU-Go. PakhuisWilhelmina Loonaloop e.a.(22:00)Australischerockband, om24:00G.P.S.feestmetdj’sKa- reemRaihani&Stroke69.


Carré NicolasvanPoucke (12:00)Grachtenfestival:dage- lijkslunchconcert indePouw Foyer,vandaagpianistVanPoucke metnummersvanBach,Schu- mannenLiszt. Concertgebouw BrodskyKwar- tet (20:15)GroteZaal.Robeco Zomerconcerten:verdermetJoël Waterman(altviool)enNatalie Clein (cello)Quartettsatzinc, D703vanSchubertVerklärte Nacht, op.4vanSchönbergen StrijkkwintetinC,D956van Schubert. FelixMeritis OperaTrionfo (20:00)Grachtenfestival.Opera- avondmetlievelingsaria’svande zangerszelf.Met o.a. SimoneRiks- man(sopraan),SonjaVolten (so- praan)enErik Slik (tenor).  Livetelevisieconcert(21:30) Grachtenfestival.Opgroot schermhetPrinsengracht- concertbekijken. Keizersgracht606 Odyssey Pianotrio (16:0018:00)Grachten- festival.GraceKim(piano),Quiri- neScheffers(viool)enTeijeHylke- ma(cello)debuterenditjaarop hetfestival. MuseumVanLoon Jean-Léon Klostermann,MarcPantuse.a. (17:0019:30)Grachtenfestival. T/m22augustus.Operainde Grachtentuin: Klostermann(te-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com