This page contains a Flash digital edition of a book.
dvdtop10


Dezeweekhetmeest verhuurdbijMovieCenter inAmsterdam


1.(1) ShutterIsland MartinScorsese


2.(3) FantasticMr.Fox WesAnderson


3.(6) Badlieutenant: portofcallNew OrleansWernerHerzog


4.(4) Valentine’sday GarryMarshall


5.(2) Millennium3:Gerech- tigheidDaniel Alfredson


6.(-) Troubledwater ErikPoppe


7.(7) GainsbourgJoanSfar 8.(5) InvictusClintEastwood 9.(-) Extraordinary measuresTomVaughan


10.(8)Crazyheart ScottCooper


23:0000:10.PathéDeMunt,za 23:0024:00.  Predators★★Ziehiervoor.Pa- thé Arena,za00:30.PathéDe Munt,za23:15.  Salt★★★Ziehiervoor.Pathé Arena,za00:30.PathéDeMunt,za 23:30.  Thesorcerer’sapprentice ★★★Zie hiervoor.PathéArena, za23:50.  Stepup3D★★★Tweegroe- penjongerendanseneroplos, waarbijdankzij3D-effectenlede- matendezaalinlijkenin te vlie- gen.Primavoordedoelgroep(6). PathéArena,za23:1024:00.  Sterkeverhalen★★★Zie hiervoor.PathéArena,za00:40 (Ned.).PathéDeMunt,za23:45 (Ned.).


kinderfilms  André Fildedijdop:dekinderfilm


Andréovereenjongetjedateen zeehondkrijgt.Metvoorafom 13:00ennaafloopeenkinder- feestjemetechtzand,echtwater enlimonade(al). Kriterion, zo15:15.  Cats&dogs:DewraakvanKit- tyGalore★★Hetleukevervolg opdejeugdfilmCatsanddogsuit 2001gaatopnieuwoverdestrijd tussenkattenenhonden.Weer metdenaaktkatKittyGalore (stemLeontineBorsato) alsboos- wicht,maarnuookmetgoede poezenbeesten(6). PathéArena,17:20(3DNed.).Pa- théDeMunt,11:15(3DNed.).  Howtotrainyourdragon(Hoe temjeeendraak?)★★★★Ani- matiefilmoverdeonwaarschijnlij- kevriendschaptusseneenViking- jongeneneendraak.Mooie afwis- selingvanintiemescènesen fraaie3D-actie involle vlucht(6). Kriterion,zazowo14:45(Ned.).  Iep!★★★★Bijzondergeslaag- debewerkingvanhetpopulaire jeugdboekvanJokevanLeeuwen overeenmeisjemet vleugels.Ofis heteenvogelmeteenmeisjesge- zicht?(al). HetKetelhuis,zazo14:45.


 Marmaduke★Live-action- stripverfilmingovereenDeense dogindetienerleeftijd(metde stemvanOwenWilsonofRuben vanderMeer).Demeligstekome- dievanhet jaar;met nietéénleuke grap(al). PathéArena,12:4014:50zazoook 10:30(Ned.).PathéDeMunt, 11:0513:2015:30(Ned.).  Denieuweavonturenvanhet molletje★★★★Fraaieanima- tiefilmvanZdenekMiler,gemaakt indebloeiperiodevandeTsjechi- scheanimatie.Voordeallerklein- sten(al). HetKetelhuis,zazo13:15.  Sammy’savonturen:dege- heimedoorgang★★★ Belgi- scheanimatiefilmovereen schildpadjedat zijn levenlang zoektnaareenverdwenenschild- padvriendinnetje.Defraaie3D- animatiedoet nietondervoor Hollywood(6). TheMovies,zazowo15:00. Pathé Arena, 13:00 15:10 za zo ook 10:50 (3DNed.). PathéDeMunt, 11:55 14:10 (3DNed.). Pathé Tu- schinski, 14:35 za zo ook11:45 (3DNed.).  Shrekforever after (Shrek vooreeuwigenaltijd)★★★ Na hetslappedeel drie is het vierde– enlaatste– deelvanShrek wel weeraardig: Shrektekenteen diabolisch contractmetRepel- steeltjeenraakt zijn vrienden kwijt (6). The Movies, za zowo15:15 (Ned.). Studio K, 17:00 (Eng.) Pathé Are- na, 19:20 (3D Eng.) za zowo12:15 (IMAX3DEng) 11:20 (beh.madi wo)16:50 (beh. di) di 17:05 (Ned.) 10:00 (beh.madiwo)12:10 14:30 (3DNed.) za zo 10:00IMAX 3DNed.). PathéDeMunt,18:50 (3D Eng.) 11:00 13:10 15:30 (3D Ned.). Pathé Tuschinski, za zo 21:40madiwo21:30 (3D Eng.) za zo 17:00madiwo16:00 (3D Ned.).  Toystory3★★★★★Pixarle- vertopnieuweentriomfvandigi- taal3D-animatievernuftaf.Met weereenijzersterkverhaalover decomplexerelatietusseneen kindenspeelgoedfiguren(6). HetKetelhuis,zazo13:0015:15 wo14:45(Ned.). Kriterion,17:00 zazowoook15:00(Ned.). Studio K, 17:15zawoook15:15.PathéAre- na,13:2015:45zazoook10:45 (Ned.)12:5015:30zazoook10:20 (3DNed.)19:35(3DEng.).PathéDe Munt,13:4016:20(3DNed.)16:15 (3DEng.).PathéTuschinski,zazo 12:0014:25madiwo13:15(3D Ned.)zazo19:15madiwo18:45 (3DEng.).  WickieunddiestarkenMän- ner(WickiedeViking)★★★★ Geestigelive-actionverfilming vaneentv-animatieserieuitdeja-


renzeventig.EenVikingjongetje bewijst ineenpiratenavontuur aanzijn ruigebeervaneenvader datje inhetlevenbeterslimkunt zijndansterk (6).HetKetelhuis,za zowo15:00zaook13:15(Ned.).  WillieWonka&thechocolate factory(Sjakieendechocolade- fabriek) MelSmithmaaktein 1971deeersteverfilmingvanhet beroemdekinderboekvanRoald DahloverWillieWonka,diekinde- rennaarzijnchocoladefabriek lokt.MetGeneWilder alsWillie Wonka.Nederlandsgesproken(5). EYEFilmInstituutNederland (Filmmuseum),zazowo13:15 (Ned.).


•Lavieauranch,zazomadi21:30 vrook14:30 •Gogetsomerosemary,zazoma diwo21:45 •Womenwithoutmen,zowo 17:30 •Roomandahalf,dovr21:45 • WillieWonka&thechocolate fac- tory (Sjakieendechocoladefa- briek),zazowo13:15(Ned.) •Thewitches(Deheksen),zazowo 15:15(Eng.)  IngridBergmanZomerprogram- ma(t/m1september): •Casablanca,zazomadiwo19:30 •Höstsonaten(Herfstsonate),za zomadiwo16:45zazowoook 14:00dovr16:4519:15


PSvdW film


HISTORISCH Karakter (foto) is eenvan de films op het HistorischFilm Festival vanmaandag 23 t/m vrijdag 27 augustus in deDoelenzaal.


filmhuizen T/MVRIJDAG27AUGUSTUS


CultuurparkWesterpark  LiteSideFestival (t/m22augus- tus, ziewww.liteside.nl): •SelectionMostafaHeravi,za 19:00(inMachinegebouw) •WaltzwithBashir,za21:30(inde openlucht) •Ilham-Inspiration,zo19:00(in Machinegebouw) •Taqwacore:ThebirthofPunkIs- lam,zo21:30(indeopenlucht) Doelenzaal  Historisch Film Festival(23t/m 27augustus): (toeganggratis,aanmeldenver- plichtvia


hollandhistoryhouse@innl.nl) •DerHauptmann,ma19:00 •Karakter,ma21:00 • Lesroseauxsauvages, di19:00 •Katyn, di21:00 •Turn leftattheendof theworld, wo19:00 •Merry-go-round,wo21:00 •AnunforgettableSummer,do 19:00 •Juanala loca,do21:00 •Ucho,vr19:00 •Thequality ofmercy,vr21:00 EyeFilmInstituutNederland (Filmmuseum) • Shultes,zamadi17:30


• Elena et leshommes,za19:15 •Lapaura,zo19:15(1954) •Murderonthe OrientExpress,ma 19:15 •Cactus flower,di19:15 •AwomancalledGolda,wo19:15 Helden&Boeven Kinderboeken • Kinderfilm,za14:00 •Peuterfilm,za11:00 HermitageAmsterdam  Matissetot Malevich: •VanMoskoutotMagadan,wo 14:00(meerdereafleveringenvan deVPRO-serievanJelleBrandt Corstius) (ookop28en29 augustus)


HetKetelhuis • Persécution,zazomadiwo17:00 19:15 • Yo,también,zazomadiwo17:15 •Alamar,zazomadiwo17:30 19:45zoook11:15 • Eastern plays,zamadiwo19:30 •Mr.Nobody,zazomadiwo21:15 •Shocking blue,zazomadiwo 21:30 • It’snotme,Iswear!,za21:30(in deopenlucht) •Degelukkige huisvrouw,zo11:00 •Ladanse–leBalletdel’Opérade Paris,zo12:00 •Darwinsverstekeling,zo15:00 •Denieuweavonturenvanhet molletje,zazo13:15 • Toystory 3,zazo13:0015:15wo 14:45(Ned.) • Iep!,zazo14:45 •Wickieunddie starkenMänner (WickiedeViking),zazowo15:00 zaook13:15(Ned.) MarieHeinekenplein  World CinemaAmsterdam,ook in Rialto,ziewww.worldcine- maamsterdam.nl: •Ópaí, ó,za21:30(om19:00 loungemetdjPaulãoenom23:00 BrazilianpartyinRialto) •Retratosenunmardementras, zo21:30 MartinLutherKingpark  DeParade(www.deparade.nl): •Rearwindow-programma,zazo vanaf19:00(samengestelddoor MichaelHelmerhorst) Museumplein  Sunsetoplocatie/Uitmarkt: • Sita sings the blues, vr21:15(in deopenlucht) Muziekgebouwaan’t IJ  Grachtenfestival: •Darwinsverstekeling,za15:00 (premièremeteenconcertdoor hetMetropoleOrkest) Overhoekstoren (terras)  Sunsetoplocatie/Eyeonthe Move: •Gattaca,wo20:30(openlucht) •Mesinhetwater,do20:30 SmartCinema  DinnerenfilmismMedia Lab111: •BecomingJane,wo19:45(elke wot/m1september)


adressenfilmBalie(5535100)Kleine-Gartmanplantsoen10.CentraleBibliotheek (5230900)Oosterdokskade143.Cavia(6811419)VanHallstraat52.Cinecenter(6236615) Lijnbaansgracht236.CinemaAmstelveen(5475175)Stadsplein100.CultuurparkWester- gasfabriek/Machinegebouw(www.liteside.nl)Westergasfabriekterrein.Doelenzaal (6239116)Kloveniersburgwal87-89.EYEFilmInstituutNederland(Filmmuseum) (5891400)Vondelpark 3.Goethe-Instituut(6230421)Herengracht470. Griffioen(5985100) Uilenstede106,Amstelveen.HeldenenBoevenKinderboeken(4274407)BosboomTous- saintstraat27. HermitageAmsterdam(5308751)Amstel51. ItaliaansCultureelInstituut (6265314)Keizersgracht564. JoodsHistorischMuseum(5310310)NieuweAmstelstraat1. HetKetelhuis(6840090)Pazzanistraat4.KinkerbuurtBibliotheek(6163275)Nic.Beets- straat86.Kriterion(6231708)Roetersstraat170.MaisonDescartes(5319501)Vijzelgracht 2A.MarieHeinekenplein (www.rialtofilm.nl/www.worldcinemaamsterdam.nl).MartinLu- therKingpark (www.deparade.nl).Melkweg(5318181)Lijnbaansgracht234-a.TheMovies (6386016)Haarlemmerdijk161.Museumplein/Overhoekstoren(www.filmmuseum.nl). Mu- ziekgebouwaan‘t IJ(7882000ofwww.grachtenfestival.nl) PietHeinkade1.Omval (6001897)Ouddiemerlaan104,Diemen. OT301(7794913)Overtoom301.PathéArena (0900.1458)Arenaboulevard600.PathéDeMunt(0900.1458)Vijzelstraat15.PathéTu- schinski(0900.1458)Reguliersbreestraat34.Rialto(6768700)Ceintuurbaan338.SmartCi- nema(4275951)ArieBiemondstraat105-113. StudioK(6920422) Timorplein62.TrouwAm- sterdam(4637788)Wibautstraat131.Tropentheater(5688500)Linnaeusstraat2.DeUitkijk (6237460)Prinsengracht452.VrijburchtTheater(6923007)J.O.Vaillantstraat159.


33 21 augustus 2010


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com