This page contains a Flash digital edition of a book.
ZATERDAG21AUGUSTUS2010


televisie zaterdag Bejaarde rotstreken


RTL4,20.00uur Een strompelendeoudemanzet zijnevenbejaarde vrouwbij het vuilnis en grijzedamesdirigeren methunwandelstok eenlilliputter van‘hun’ bankje.Omstanders slaan de streken vandeoudjes met verbazinggade in de Belgische can- did camerahit Benidorm bastards.


Metdevlamindepijp


Canvas,20.10uur In het levenvan eenAmerikaanse vrachtwagenchauffeur bepalen seks,drugs,moordenstress de or- de vandedag–envan de nacht. Eenkijkje achter het stuur van monstertrucks in de Franse docu- mentaire RoutiersAméricainsin Vranckx.


PS17 Marc-MarieenBeau


SBS6,20.30uur Paul de Leeuwisniet te zien zater- dagavond, maar Marc-MarieHuij- bregts en Beau vanErven Dorens maken vanafnudromenwaar.In Dezaterdagavondshowlaat hetduo dromen vanmensen uit hetpubliek op een bijzondere,grappige of emotionele manier uitkomen.


SBS6


07.05Degrote verhuizing. 08.00 TommyTeleshopping. 09.00 De levende steen gemeente. 09.55 TommyTeleshopping. 14.05 FirstKid. 16.00 De ho- telpolitie.


RTL7


17.00Detuinruimers. Tuinmagazinewaarin het team met de hulp vanfamilie envriendeneentuinverbouwt. Terwijl de eigenaars ergens anders zijn ondergebracht, wordt de tuin volledig op de schop genomen.


18.00Lachenomhomevideo’s. Homevideo’s uit binnen- en buitenland.


18.50 Kung Fu Panda. Animatiefilm(1/2) vanJohn StevensonenMarkOsborne (VS). Po is eenpanda die er altijd al vandroomdeeengrote kung-fukrijgerteworden.Op de dagdat er eennieuwe DragonWarrior gekozen moet worden, krijgt hij de kans vanzijn leven.


06.00 Teleshop 7. 06.01 Car Tracks. 07.00 HSS -Best of Shopping. 09.00 Tommy Teleshopping. 09.50 Car Tracks. 10.05 HSS -Best of Shopping. 12.00 Tommy Teleshopping. 13.00 CrocodileHunter. 13.45 Cobra11. 16.30World Grand Prix Volleybal. 17.00 RTL Transportwereld. Informatief programma waarin vormen van transport en logistiek wordenbelicht.Met aandacht voor transport en internet, IT en de nieuwe technologieën die onlosmakelijk verbonden zijn aan veel vormen van transport.


17.30 Truck&Tractor Pulling. Registratie vandenationale competitie.


RTL8 06.00 Teleshop 7.


Veronica


06.00 DisneyXD. 06.01 Skunk Fu. 06.25 Shuriken School. 06.45GalactikFootball.07.10 Beyblade. 07.30 Pokémon. 08.00 Aaron Stone. 08.20 Phineas&Ferb. 08.45 Stitch! 09.10 Zack&Cody. 09.30 Zeke&Luther. 10.00 Stoked. 10.20 Zack&Cody. 10.45 What’s with Andy. 11.05 De Vervangers. 11.30 Phineas& Ferb. 11.50 Zack&Cody. 12.15 Zeke&Luther. 12.40 A Kind ofMagic. 14.15 Totally Spies. 14.45 Zack&Cody. 15.05 Phineas&Ferb. 15.30 WendyWu:Homecoming Warrior.


17.00 Style by Jury. Canadese reality.


17.30 Style. Lifestyle magazine.


17.05 Zack&Cody. 17.30 Zeke&Luther.


overige zenders


AT 5 14.00 Basta. 16.50 Amsterdam Today. 17.00 Bob Ross. 17.40 Amsterdam.nl/tv. 18.00 NOS-Journaal. 18.25 AT5Nieuws. 18.35 Sail journaal. 18.45 DeZwoele Stad. 19.25 VerkeerenWeer. 19.35 AT5Nieuws. 19.45RamadanJournaal. 20.00 NOS-Jour- naal. 20.25 AT5Nieuws. 20.37 Sail jour- naal. 20.45 De Zwoele Stad. 21.20 Uit!. 21.30 AT5Nieuws. 21.40 VerkeerenWeer. 21.43 Aanbouw. 22.00 Awick. 22.30 AT5 Nieuws. 22.40 Sail journaal. 22.50 De Zwoele Stad. 23.30 AT5Nieuws. 23.40 Sail journaal. 23.45 VerkeerenWeer. 23.50 RietveldTV.00.00NachtTV.


RTV N-H 17.00 NH Nieuws &Weer. 17.10 Jupiler League. 17.25 Sail. 17.50 VanZuks Dus. 18.00Herhalingincarrousel.


COMEDYCENTRAL 20.00 Takeshi’s Castle. 20.25 Takeshi’s Castle. 20.50 Takeshi’s Castle. 21.15 The JeffDunhamShow. 21.45 The JeffDunham Show. 22.15 Stand-UpSaturday: Chris Rock. 23.30 Stand up Saturday: Bob Saget. 00.30 South Park. 00.55 South Park. 01.25 Family Guy. 01.50 Family Guy. 02.00 Nachtprogramma’s.


18.00 Da’slachen! Bloopers.Professioneelbeeld- materiaal en amateurvideo’s vansportbloopers en onge- lukken.Sportievedurfals doen extremestunts.Het advies luidt:Don’t trythis at home!


19.10Smeerlappen betrapt. Showwaarinwalgelijk gedrag vanmensen toevallig is vastgelegdmetcamera’s.


18.00 The Real Housewives of OrangeCounty. Realityserie.Zewonen in prachtige huizen, rijden in peperdure auto’s en dragen mooie kleren.


18.00 Veronica’s Funniest CommercialsEver! De leukstecommercialsuit binnen-enbuitenland.


18.10 3rd Rock fromtheSun. Amerikaansekomische sf- serie.


18.40 According to Jim. Amerikaansekomische serie.


19.00 Vanetter tot engel. Realityserie.‘Hoehet verder ging’. De deelnemers kijken eennajaar terug. Is de situ- atiethuisnogsteedszoslecht, of heefthun deelnameeen positief effectgehad?


19.55Wekelijkse Lottotrek- king. Trekking vandewinnende getallen vandeLotto.


20.00 Kung Fu Panda. Animatiefilm(2/2) vanJohn Stevenson enMark Osborne (VS).Vevolg.


20.30Dezaterdagavondshow metMarc-Marie en Beau. Marc-MarieHuijbregts en Beau vanErvensDorens laten dromenvanmensen uitkomen.


21.30 Het beste idee van Nederland. Uitvinderswedstrijd waarbij iedereenzijn idee aan een jury kan voorleggen. Ruim 2500 uitvindersgaan de strijd met elkaar aanomhun idee in productie te krijgen. De allerbeste uitvinders mogen hunidee in de live showspresenteren aan de vakjury en de kijkers thuis.


23.00 Hart vanNederland - LateEditie. Reportages.


23.10 Piets weerbericht. 23.15Shownieuws -Late Editie. Magazine.


23.40 Popstars. Talentenjacht.


01.35 The Original Kingsof Comedy.


03.25 Astro TV. 04.25 Late Night.


02.11 PokerBabes. Pokertoernooi.


00.40 Seinfeld. Amerikaanse komischeserie. 01.10Nachtprogramma’s


20.00 ThirteenDays. OorlogsdramavanRoger Donaldson (VS 2000)met Kevin Costner,BruceGreen- wood en Steven Culp. Oktober 1962:satellietfoto’s tonen aan dat de Sovjet-Unie op Cuba nucleairewapens wil installeren.Dezevormen een directebedreiging voor de veiligheid vandeVer- enigdeStaten.


20.00Dagboekvaneenmaagd. Documentaire. De vrouwen worden ookgevolgd in hun zoektocht naarhun eerste bedgenoot.Maar de aller- belangrijkste vraag wordt natuurlijk ookbeantwoord: hoewas het?


21.05 BeroemdeOuders. BN’ers beoordelenopvoe- dingsproblemen. Beroemde ouders reagerenopnage- speelde scènesenvertellen hoezij die situatie zouden aanpakken. Grappig, ontroe- rendenmeeslepend.


Kevin Costner en Lucida Jenney


22.45 JFK. DramavanOliver Stone (VS 1991)met Kevin Costner, GaryOldmanenKevin Bacon. HeelAmerika heeftopde televisie kunnenzien hoe president JohnKennedy op 22 november 1963 in Dallas werd neergeschoten.Procu- reurJimGarrisongingonmid- dellijkopzoeknaardedaders.


22.05 Soldier’s Girl. Dramavan Frank Pierson (Canada/USA 2003) met Lee Pace, Troy GarityenAndre Braugher. Barrywordttoegelaten tot de Airborne Infantry en komt terechtineenmachowereld. Hij wordt verliefd op een transseksuele nachtclubzan- geres. Zijn collega’s kunnen dit nietaccepteren.


19.05 Still Standing. Amerikaanse komischeserie.


19.35 Friends. Amerikaansekomische serie.


BELGIË1 13.00 HetJournaal. 13.30 1000 zonnen. 13.50 Vrolijk Vlaanderen.14.20Derodelo- per. 14.40 EnecoTour 2010:Rit 4: St.-Lie- vens-Houtem -Roermond(212 km). 16.40 1000 zonnen. 17.00 Evelien. 17.30 Buren. 17.55 Kijk Uit! 18.00 Het Journaal. 18.10 Vlaanderen Vakantieland. 19.00 HetJour- naal. 19.35 1000 zonnen. 19.55 Joker en Lotto. 20.00 De aardevanuit de hemel. 20.30 Seabiscuit. Drama vanGary Ross (VS 2003) met JeffBridges(CharlesHo- ward). 22.45 Winst joker/lotto. 22.47 Euro Millions. 22.50 Het JournaalLaat. 23.05 Studio123.55THeEagle.00.55Journaallus.


20.00 Octopussy. Actiefilmvan JohnGlen (GB/ USA 1983) met RogerMoore, MaudAdamsenLouisJourdan. James Bondmoetopzoek naardemoordenaars van zijncollega 009. Die werdin Oost-Berlijn door twee mes- senwerpers afgemaakt. Bonds zoektocht leidthem naarIndia.


BELGIË2 12.00 De avonturen vanBibi&Tina. 12.25 Sprookjesboom. 12.30 SMOS. 12.45 De Snorkels. 13.05 Uncle Max. 13.15 Pippi Langkous. 13.40 LazyTown. 14.05 Demys- teriesvan Alfred Hedgehog. 14.15 Kika & Bob. 14.30 De avonturen vanBibi &Tina. 14.55 Sprookjesboom. 15.00 SMOS. 15.15 DeSnorkels.15.30MegaMindy.15.55Dis- ney’s Lilo &Stitch. 16.20 De 5. 16.45 Dis- ney’s Kim Possible. 17.10 Oggyendekak- kerlakken. 17.20 Disney’s Phineas and Ferb. 17.30 Rudi hetracevarken. 18.00 Spring. 18.15 Doedewrap. 18.30 Spring. 18.45GoIV.19.15DedrievriendenenJerry. 19.25 De dodelijkste 60. 20.00 HetJour- naal.20.10Vranckx.20.40ATouchofFrost. 22.15 Rebus. 23.25 El ultimo tren. Avon- turenkomedie vanDiegoArsuaga(Arg./ Spanje/Uruguay2002) met HéctorAlterio . 00.55Televox.01.25Canvaslus.


RogerMoore


22.40OnDeadly Ground. Actiefilmvan Steven Seagal (VS 1994)met Steven Seagal, Michael Caine en JoanChen. ForrestTaftstaat in voor de veiligheid vandeboorplatfor- men.Wanneeréén vande installatiesinAlaska vuur vat, wordt hij samen met zijn baas Jennings naar de plaats vanhet onheil overgevlogen.


BBC1 12.30 What To Eat Now. 13.00 BBCNews. 13.10 RegionalNews and Weather. 13.15 Football Focus. 14.00 Sailing:Sail for Gold Regatta. 14.50 The Youth Olympics. 15.20 Seabiscuit. Dramavan Gary Ross (VS 2003) met JeffBridges(CharlesHoward). 18.20 Hole in the Wall. 18.50 BBC News. 19.00 RegionalNews and Weather. 19.10 101Ways to LeaveaGameshow. 20.10 To- night’s the Night. 21.00 National Lottery SaturdayDraws. 21.10 Casualty.22.00 JohnBishop’s Britain. 22.30 Liveatthe Apollo. 23.15 BBCNews. 23.30 Match of the Day. 00.50 The Football LeagueShow. 02.10Weatherview.02.15BBCNews.


BBC2 12.00RichardHammond’sBlastLab.12.30 EvacuationtotheManorHouse.13.25Sce- ne Stealers. 13.55 The 5.19Show. 14.20 The 5.19Show. 14.30 The AlmostPerfect GuidetoLife. 15.25 Advise and Consent. Drama vanOtto Preminger (VS 1962) met Henry Fonda (Robert Leffingwell). 17.40


TheGreat BritishBakeOff.18.40Caravans: ABritish Love Affair. 19.40 BBC Proms 2010:TheNational YouthOrchestra.21.30 Dad’s Army. Komischeserie. 22.00 Have I Got aBit More News for You. 22.40 Vexed. 00.10 Russell Howard’s Good News. 00.40TheLifeAquaticwithSteveZissou. Komedie vanWes Anderson (VS 2004)met AnjelicaHuston(EleanorZissou).02.35Su- zieGold. Romantische komedie vanRi- chardCantor(GB2004)metSummerPhoe- nix (SuzieGold).


DUITSLAND1 05.30 Felix und diewilden Tiere. 05.55 Ka- ren in Action. 12.00 Tagesschau. 12.03 Ei- ne Robbezum Verlieben. Romantische komedie vanChristine Kabisch (Duitsl. 2006)met Gesine Cukrowski(AnnePeter- sen). 13.30 Sportschaulive. 15.00 Tages- schau. 15.03 Höchstpersönlich. 15.30 Tim Mälzerkocht! 16.00Weltreisen. 16.30 Eu- ropamagazin. 17.00 Tagesschau. 17.03 ARD-Ratgeber: Auto+Verkehr. 17.30 Bri- sant.17.47DasWetterimErsten.17.50Ta- gesschau. 18.00 Sportschau. 18.30 Sport- schau. 19.57 Glücksspirale. 20.00 Tages- schau. 20.15 Melodien der Herzen. 22.00 Lottotrekking. 22.05 Tagesthemen. 22.23 DasWetterimErsten. 22.25 DasWort zum Sonntag.22.30Sportschaulive.


DUITSLAND2 05.30Aspekte.13.00Heute.13.05ZDFwo- chen-journal. 14.00 BarbaraWood:Loc- kruf der Vergangenheit. Romantische film vanMarco Serafini (Duitsl. 2003) met EvaHabermann(Leyla Bolton). 15.30 ZDF SPORTextra. 16.15 Lafer! Lichter! Lecker! 17.00 Heute. 17.05 Länderspiegel. 17.45 Menschen -das Magazin. 18.00 Hallo Deutschland. 18.30 Leute Heute. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Kommissar Rex.Duits-Oostenrijksemisdaadreeks. ‘Die Bombe’. 20.15 André Rieu -Ein Sommer- nachtstraum. 22.30 Heute-journal. 22.43 Wetter. 22.45 Das aktuelle Sportstudio. 00.00 Der City-Hai. Actiefilm vanJohn Ir- vin(VS 1986) met Arnold Schwarzenegger (MarkKaminsky/JosephP.Brenner).


ARTE 19.00 Arte journal. 19.15 ARTE Reportage. 19.55360°LereportageGÉO.20.40L’énig- meDiesel.21.35 La rocket du rail. 22.25 Le Prisonnier.23.15LePrisonnier.


EUROSPORT 12.00Skispringen:ZomerGrandPrixinPo- len. 13.00 Kanovaren:WK(Flatwater) in Poznan (Polen). 15.30 Wielrennen: Eneco Tour. 17.00 Skispringen: Zomer Grand Prix in Polen. 17.30 Skispringen:Zomer Grand PrixinPolen.19.15 Tennis:WTAtoernooiin Montreal (Canada). 21.00 Tennis:WTA toernooiinMontreal (Canada). 22.45 Vechtsport: FightClub. 00.45 Skispringen: ZomerGrandPrix inPolen.


NGC 12.00 Richard Hammond’s Engineering Connections. 13.00 World’s Toughest Fixes. 14.00 Convoy. 15.00 Salvage Code Red. 16.00 The DogWhisperer. 17.00 The DogWhisperer. 18.00 Battle At Kruger. 19.00 Shark Men. 20.00 The Dog Whispe- rer.21.00RichardHammond’sEngineering Connections.22.00LongWayDown.23.00 Megafactories. 00.00 America’sHardest Prisons.


DISCOVERY 12.25 Ultimate Survival. 13.20Mega Buil- ders. 14.15 Da Vinci’sMachines. 15.10 Mighty Ships. 16.05 Fifth Gear. 16.35 Fifth Gear. 17.05 Construction Intervention. 18.05 Mythbusters. 19.05 Wreckreation Nation.20.05WheelerDealers.20.35 Fifth Gear Europe. 21.05 FifthGear Europe. 21.35 UltimateCar Build-Off. 22.35 Miami Ink. 23.30 True CSI. 00.30 OutlawBikers. 01.25 Weaponizers. 02.20 Scienceof Storm Chasing. 03.15 UltimateCar Build- Off.04.10DestroyedinSeconds.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com