This page contains a Flash digital edition of a book.
Relatiebemiddeling e-Matching.nl Dating voor hoger opgeleiden (AVR erkend)


AANVULLENDERELATIES RelatiebureauDCPartner.nl 073-5432420.Sinds1994.


Postbus 1518, 1000 BM Amsterdam Tel. [020] 562 62 00


E-mail: 1in4mini@persgroep.nl


Vier kwaliteitsdagbladen in één combinatie Contactadvertenties Kennismaking Algemeen


50 +nieuwe mensen ontmoe- ten! Kom naar Silver Drinks te Zeist 29-8. Info:www.silver2date.nl


Deventer,Wed.,76jr,zkt vriendindievanwandelenen fietsenhoudtenculturele belangstellingheeft. Br.o.nr.23757558bur.v.d.bl.


Man zoekt vrouw


0528spont.,charm.envr.,act. wed.,64,sl.,1.68m,n.-r.,PKN, hbo,metbelangst.voormens, natuurencultuurzoektinomg. 038,0522,0548eenmanmet br.belangst.,diepgangen humor.Leeftijdtot70jr,hbo/wo nivovooreenliefdevolleLAT- relatie.Br.graagmete-mail- adres/telef.nro.nr23757546 bur.v.d.bl.


070Symp.wed.nr,73,sl.,n.-r., 1.85,r.k.,hbo,fit,eerlijk,soci- aal,warm,intell.zkteenac./hbo latschat.hhv70@caiway.nl Br.o.nr.23757585bur.v.d.bl.


Eigenlijkbesthandige"jongen" van57zougraageenvriendin willenomsamenteluisteren(alt muz)entekletsen(fil/geo/pol). Hijschildert/tekentleukin adam-c.Wao,stabiel, nietvaag,trouw,sociaal.Lang 192,goedebouw.Beetjever- legen.Sleutelwoord:warmte! CORGITOY@GMAIL.COM


Iserinderegio070een60+ damediemetmij,watjongere leukeslankeman,eeneroti- scheverhoudingwilbeginnen waarinudetouwtjesstevigin handenhoudt.Br.o.nr. 23757609bur.v.d.bl.


Vrouw zoekt man


020Isereenconcertman maatjevooreen70+jongewed. omsamennaarhetconcertge- bouwtegaanentegenieten van6B2concertenopwoe. avondindegr.zaalen3piano trio’sopma.avondindekl.zaal. Ev.etentjevoorafofbitterballen als toetje. Kaarten aanwezig. Br.o.nr.23757164bur.v.d.bl.


(023)Actievevrouw(60-)is adviseurindezorgenhoudt vanfietsenenwandeleninde natuur,maarookvanmuseum, filmenboek.Zoektdaarbij passendeenergiekemanvoor relatie.Graagreactieo.nr. 23756936bur.v.d.bl.of sanna1@hotmail.nl


030/rustigedame/69/HBOmet orchideee


¨nz.k.m.intell.heer/


geb.1939/n.-r./regio030. Br.o.nr.23757567bur.v.d.bl.


033 Vrouw, 50 jr., actief, fiet- sen, wandelen, film(huis), the- ater, muziek, humor, hbo zoekt kennismaking met leuke en integere man om vanuit vriendschap te ontdekken of een liefdevolle relatie mogelijk is. Met jou misschien? Schrijf een brief(je) en ik zal zeker reageren. Br.o.nr. 23757405 bur.v.d. bl.


Dame,65+,wonendineigen huisinSpanje,zoektheermet eigenhuisinNL,ominbeide landennogvele,heerlijkeen gezondejarensamengelukkig meetezijn.Benjijdiewarme, oprechte,ondernemendeen onafhankelijkeheerdieookvan denatuur,cultuurenreizen houdt?Br.o.nr.23753688 bur.v.d.bl.


Gez.langeattractievevogel, dooraantrekkelijkeblonde weduwe,60+.Jongermag! Br.o.nr.23756947bur.v.d.bl.


Meteen1-in-4MINIbereiktude lezersvandeVolkskrant,NRC Handelsblad,ParoolenTrouw.


Mooi,warm,vrouwelijkmedi- teraantypemetkritischeen onafh.geest-zkthaargeliefde (±67).Eenspirituelemanmet interessevoorhetmuzische, hetonbewustlevennietboei- endvindt,waardoorereven- wicht,betrouwbaarheiden kleurrijkespeelsheidkanzijn. Br.o.nr.23758039bur.v.d.bl.


Vrouwmetverleden50+zoekt manmettoekomstvoorinnig heden.Br.o.nr.23758644 bur.v.d.bl.


Zelfst.moderne,vitale,inte- gerewed.,64jr,Gld,houdto.a. van:wandelen,natuur,theater, koken,uitstapjes.Zktditoman (55-65jr),attent+actief,vriend- schap.Br.o.nr.23758675 bur.v.d.bl.


Zelfst.,onafh.,levensl.,sl.,bl., vrouwelijkevr.,63jr.jong,1.68, metnogeigenbedrijfwilgraag kennismakenmeteenvlotte, aardige,watbourgondische mandienetalsikhoudvan dieren,cult.,nat.,mode,reizen, samengenietenvangroteen kleinedingenenvanelkaar. Br.o.nr.23758461bur.v.d.bl.


Gezocht:leukebijzondere man,plusmin65,ac.niv.mvhl, diehetfijn lijktomweereen partnertehebben.Ik:actief, slank,levenservaring,warmte, humor,veelinteresses.Om samenwijzertewordenen elkaarsleventeverrijken. Br.o.nr.23756958bur.v.d.bl.


Leukevr.50+zkt.aardige, leuken.r.man.Br.o.nr. 23757715bur.v.d.bl.


Meisjesachtigeslanke sportievevrouw(47)HBOmet kinderen(noordenvhland)En jij?Jongensachtigevrolijke sportieveverzorgdeman (HBO)±47


trinity_m18@hotmail.com


Gepens.leraar,64j.,z.k.m. welgesteldevr.vrouw,diezich durfttekledeneneenmanweet tebehagen.Doel:volopgenie- tenvanwathetleventebieden heeft.Kortevakanties,steden- trips,hotelarrangementen, terrasenrestaurant.Maarook huiselijkheidmethetgoede gevoelvansamenzijn.Br.o.nr. 23758022bur.v.d.bl.liefstmet foto.


Ikben38jr.Ac.,metgoede baan.vriendelijk,eerlijken humoristisch,maarookeen goedmens.Zougraagnude zomerweerbegint,meniet meeralleenwillenvoelen.Ik hoopdatereenliefmeisjeop mijnpadkomt.Leeftijd28-32jr. Br.o.nr.23758733bur.v.d.bl.


Jij,eenbeetjeeenalternatieve vrouwvan50+,valtopdoorje zachteogen,zachteglimlach, zachtestem.Huisvrouwoftoch verpleegster!Krachtdadige, koesterendeman,59jaar, zoektkennismakingmetjou. -jaikwil-@hotmail.nl


Alsueenbewijsnummervan uw1-in-4MINIwiltontvangen maaktuditdankenbaarbijde opgavevanuwadvertentie.


Rest.’DeMof’,Arnh’weg95, Leusden,tel033-2861403 Iederezat.DANSCONTACT avondvooralleenstaanden. Aanv.:20u.,mettoporkesten.


Vrouw(enrustigehond)zoekt eenvriendinvooruitjesen vakantie.Betalingkan geregeldworden.Reageermet uwtel.nr.o.nr.23758512v.d.bl.


AlerteRelatiebemiddeling VoorHBO/Ac.envoor60+. ....ZoektuDESKUNDIGE.... PERSOONSGERICHTE bemiddeling?Ikwilugraagvrij- blijvendinformerenoverde werkwijzevanhetbureau. Hella.Smeets0800-3337979 www.alerte.nlLid:BER


Kunst/Cultuurliefhebber 50+, gunt uuzelf de kans op liefde? Bel S.v.d.Heuvel, 0294-257226 of kijk: www.ensemble-relatie.nl


Onroerend Goed


Woonruimte te koop aangeboden Friesland


waterrijkwonenfriesland.nl Overijssel


HARLINGEN, Zuiderbolwerk 14. OPEN HUIS Zat 28 aug 11.00 uur tot 15.00 uur. Appartement a/h water. 60 automin van Am- sterdam. Woonopp 90 m2, bj 1994, 2slpk. Groot balkon 12 m2 op Zuiden. Berging en grote ga- rage. Mogelijkheid aanleg boot. Vr pr €269.000 k.k. Tel: 0513 -418622


Woonhuis/kantoor16eeeuw. Uniekdakterras.InKampen! Kijkop:www.voorstraat98.nl


Utrecht


DRIEBERGEN In grenzend aan parkbos gelegen luxueus ap- partementencomplex is te koop: goed onderhouden 3KAMER- HOEKAPPARTEMENT (1e verd. )met inpandige garage. Ind.: hal, toilet, bergruimte, ruime woon- kamer (40 m²) met toegang tot royaal balkon (Zd) alsmede openslaande deuren naar Frans balkon, open keuken met inbou- wapp., 2slaapkamers, luxe badkamer met ligbad, ruime douche, toilet en wastafel. Vr. prijs €349.000,-- k.k.. Inl. Vier- hout van Wonderen Makelaars 0343-515485.


Bedrijfshuisvesting te koop aangeboden


TkWinkelpand.metwoonverg. 50m2


Onroerend goed buitenland


Frankrijk!komponistzkt.nog dezezomer:Kleinhuisjeo.i.d. tot25.000zonderernst.gebre- ken.,omtewerkenentewonen. Afgelegen,stilte,natuur,een- voudo.k.tel.020-7744872 Madiquemusique@gmail.com


Onroerend goed buitenland te huur aangeboden


TehuurinBelgie ¨,op±20minu-


tenvanMaastricht,Akenen Luikineenschitterendnatuur- gebiedeengeheelgerenoveer- de,gemeubileerdewoning, groteondershoudsvrijetuin. Benedenverdieping:hal,toilet, volledignieuwingerichte modernekeuken,woonkamer metopenslaandedeurennaar groot terras op het zuiden, studeerkamer,ruimebijkeuken engarage.Bovenverdieping:3 royaleslaapkamers,badkamer metligbadendouche,separaat toilet,kleineberging.Aanvaar- ding per direct voor langere pe-riode.Huurprijs:euro1350,- (exclusiefg/w/l)Nadereinfor- matie:Tel:003243812498of 0629064041


Amden,imHeidilandinderCH. Wirbauen11exzellenteWoh- nungen,energiefreundlichab€ 235.000fu


¨rVerkaufundBera-


tungTel:+41554202639 www.panorama-roessli.ch


ZUID AFRIKA Your own home in the African Bush www.wildlifeproperty.net 06-55531997, 033-4610152


,Kleiweg259b,Rdam. link.marktplaats.nl/355603539


Tekoopaangebodeneenvrij- staande,pasgerenoveerde cottage,onderderookvan Harlingen3kmvande Waddenzee.Perdirect beschikbaar.Prijsn.o.t.k. Voornadereinfo06-58919442


1in4MINImeerbereik


E-mailuw1-in-4MINInaar: 1in4mini@pcmmedia.nl


Zuid-Holland


No cure no pay /Gratis keuring Tarief afhankelijk van resultaat ! JEMAKELAAR.NL 070.3641963


AANKOOPMAKELAAR Zeeland


WALCHEREN.Opdroomplek innatuurgebied,metdezeeop gehoorafstand,omringddoor bosenduinen,schitterenden duurzaamverbouwdlandhuis metgrotetuin,vijverenguest- house.Zowelpermanenteals recreatievebewoningtoege- staan.Uitvoerigeinformatieis oponskantoorverkrijgbaar. Schulting&Partners makelaars–taxateurso.g. 0118-616617


Woonruimte te huur gevraagd


Journalist zoekt zeer eenvoudi- ge woonruimte, met mogelijk- heid tot registratie. 0654752117


Woonruimte te huur aangeboden


A’veenN,nabijVUcompleet inger. 3k app. th, min. 6mnd, €1400,-pmTel:06-24769142


TEHUURINDOORWERTH 4-kamerappartementgelegen aanDeZalmen.Huurprijs €840,00 per maand, excl. €35,00servicekostenp.m. Inlichtingen:B.V.Coo


¨rdinatie-


Bouw.Telefoon035-6958211 ofkijkopwww.HUURWEL.nl


Tehuur:zonn.bovenw.3sl.k enroyaalbalk.metpr.uitz.in mooidorpTwente0541680241


Vrijst.compl.ingericht(met piano)op1kmvanLeeuwarden ruim80m2.tjallinga.nl


Wijaanvaardengeenenkele aansprakelijkheidvoorschade vanwelkeaarddanook,ont- staandoorhetniet,niettijdigof onjuistplaatsenvanuw MINI-advertentie.


Onroerend goed buitenland te koop aangeboden


PORTGRIMAUD,t.k.vissers- manshuis,3slaapkmrs., omgevendoor18mland.Moet gerenov.worden.Prijsn.o.t.k. BAYOFSTTROPEZ Villametgrotetuinenzwemb. Veelprivacy,4slaapkmrs. Prijs:€1.100.000. Info:0033-6-16662779 chesterton-saint-tropez.com


Wilt uadverteren in de 1-in-4 MINI?


Bel dan 020 -562 62 00 of mail: 1in4mini@persgroep.nl De brochure met alle advertentiemogelijkheden ligtvoor uklaar!


Mouna, 2 jaar, weeskind


Geef een weeskind een thuis


Dit is Mouna. Ze is 2 jaar en weeskind. Tot voor kort leefde Mouna op straat. Ze had geen papa, geen mama, geen thuis. Ze moest voor zichzelf zorgen. Niet voor te stellen als je zo klein bent. Wij hebben haar inmiddels een thuis kunnen geven in een SOS-kinderdorp bij haar eigen SOS-moeder en SOS-broertjes en -zusjes. Maar er zijn nog veel meer kinderen die er helemaal alleen voor staan. Met uw steun kan SOS-Kinderdorpen hen helpen. Ga naar www.soskinderdorpen.nl en word donateur. Dat kan al vanaf 20 cent per dag.


www.soskinderdorpen.nl


SMS HOME AAN naar 5757 en steun HomePlan met 3 euro per maand


Zungu en zijn broertjes hebben van HomePlan een nieuw huis


gekregen en vieren feest. HomePlan bouwt huizen voor aidswezen in Zuid-Afrika. Winnie viert geen feest, zij wacht nog op haar huis. Er wachten nog heel veel kinderen op een huis. Bouwt u mee?


Meer weten? www.homeplan.nl


Kennismakingenopniveau! RelatiesstartenviaPartner- Select.Bel088-1997000ofsurf www.pselect.nl-lidBER.


Mr.AnneliesPenningvindt jouwpartner,exclusief! Bel:010-4124214 www.anneliespenning.nl


Vind uw


droompartner AVRerkend!


Bel: 0800-0230595 (55 consulenten) www.mens-en-relatie.nl


Tk: sfeervolle recreatiewoningen op div. parken. Aantrekkelijke koopsommen, uitstekende locaties!


Landgoed De Hellendoornse Berg, gem. Hellendoorn (Ov.) Vakantiepark Het Vennenbos, Hapert (N.-Br.) Landgoed De Elsgraven, Enter (Ov.)


RecreatieParc Sandur, Emmen (Dr.)


Verhuur via Landal GreenParks, eigen gebruik mogelijk. Residentia projectmakelaars


Tel. 0548 -538 750 /info@residentia.nl www.residentia.nl


50 Plus


Kennismakingenopniveau! RelatiesstartenviaPartner- Select.Bel088-1997000ofsurf www.pselect.nl-lidBER.


50 plus -Vakantie


Genieten in de provence; bij Ned. www.komnaardezon.nl


E-mailuw1-in-4MINInaar: 1in4mini@pcmmedia.nl


VIERT FEEST ZUNGU


Recreatiewoningen


gratis advertentie


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com