This page contains a Flash digital edition of a book.
PSvdW 21 augustus 2010


44 nightlife


(23:00)NieuweclubavondvanRe- bellion,met dj’sTarasvandeVoor- de,LoneStriker,TimHoebene.a. StudioK Gekkenhuis(23:00) Hiphop,funk,soul,reggae. SugarFactory Jack to the future (24:00)Dj’sCincity’sYazz, Alex Salvador,CleonMacnacke.a. TrouwAmsterdam Disco3000 (22:30)Dj’sMakam(live),Antalen SanProper. Volta BreakTheFunkliveII (21:00)LiveSoulSonicXpression– soul,funk&raregroovesquartet metdj’sChung,SounderenPhaze. Toprockbattlevooreenhoofdprijs van50euro. Werck WerckafterDark(23:00) Dj’sMissBrown,GroovyOllie,Da- RuleofRicardo. WestergasTerras Vrijdag (22:00)Elkevr.Metdj. WinstonKingdom FridaysOff (23:30)Eclectischemixvanrock- klassiekers tothippehouseju- weeltjes,metdj’s Floor, Dirk&Ik engasten.


adressen nightlife Air (8200670) Amstelstraat 24. Akhnaton (6243396) Nieuwezijds Kolk 25. Amstelhaven (6652672)Mauritskade 1.ARC(6897070) Reguliersdwarsstraat44.DeBalie (5535130) Kleine-Gartman-plantsoen 10. Bitterzoet (5213001) Spuistraat2. Blijburg (4160330)Muiderlaan 1001. BoomChicagoComedyTheater 4230101) Leidseplein12. Bulldog Palace (6271908) Leidseplein 15. Cantinero (6706921)Marie Heinekenplein 4. Canvas Wibautstraat 150. Casablanca (06-12200519) Zeedijk 26a. Club 8 (6851703) Admiraal de Ruijterweg 56b.Dansen bij Jansen (6201779) Hand- boogstraat 11. Edel (7995000) Postjesweg 1. Escape (6221111) Rem-brandtplein 11. EscapedeLux (6221111) Rembrandtplein 11. Helmers (6122761) Eerste Constantijn Huygensstr.59.Home(6201375) Wagenstraat 3. Jantjes Verjaardag (6272710) Reguliersdwars-straat 108-114. Kashmir Lounge (6832268) J.P.Heijestraat 85-87.DeKluis (6224809) Prins Hendrikkade 194.MarieHeinekenplein (www.worldcinemaamsterdam.nl). Melkweg (5318181) Lijnbaansgracht 234a. MiniBar (4211779) Prinsengracht 478. MuzyQ(4625968) Atlantisplein1. Nevy (3446409)Westerdoksdijk 40. Nieuwe Anita (06-41503512) Frederik Hendrikstraat 111. ClubNL (6227510) NieuwezijdsVoorburgwal 169. Pacific Parc (4887778) Polonceaukade 23. Pakhuis Wilhelmina (4193368) Veemkade572. Panama(3118686) OostelijkeHandelskade 4. Paradiso (6264521)Weteringschans6-8. PartyCrew Café (6233740) Rembrandtplein 31. Paviljoen aan ‘t IJ (7708537) Stavangerweg 560. PowerZone (6818866) Daniel Goedkoopstraat 1-3. Prik (3200002) Spuistraat 109. Rialto (6768700) Ceintuurbaan 338. The Sand (6147252) Rhoneweg36. Schiller (6249846) Rembrandtplein 26-36. Club Stereo (06-51001420) Jonge Roelesteeg 4. Studio 80Amstel 80. StudioK(6920422) Timorplein 62. Sugar Factory (6270008) Lijnbaansgracht 238. Supperclub (3446400) Jonge Roelensteeg 21.De Trappist Zieseniskade 25a. Trouw Amsterdam(4637788) Wibautstraat 131. Volta (6826429) Houtmankade 334-336. Werck (6274079) Prinsengracht 277. CultuurparkWestergasfabriek www.liteside.nlWestergas Terras (4754121) Klönneplein 2.WesterUnie (6848496) Klönneplein 4-6.Winston Kingdom(6231380)Warmoesstraat 123.


ZATERDAG21AUGUSTUS Artis ZOOmeravond(17:30) Avondopenstellingtotzonsonder- gang,metrondleidingen,poëzie enmuziek,vandaagmeto.a. dich- terPimteBokkel,acteurArt-Jande Vriesensinger-songwriterLinda Smeets. Carré Opium(17:15-19:00) CultuurmagazinevandeAVRO, presentatieHansSmit,met o.a. HalinaReijnoverhaarhoofdrolin devoorstellingHeddaGabler, schrijverKees’tHartoverzijnver- halenbundelEngelvisjeenandere verhalenenmuziekvanMiss Montreal. FelixMeritis EarBites (17:00) Grachtenfestival:dagelijkse talk- showwaarbijHansHoffmansmu- sicivandevolgendedagontvangt, metdagelijkseenliedeneenco- lumn. Rijksmuseum Rondleiding (14:30)Elkezazot/m12septem- ber.Rondleidingoverdetentoon- stellingMiró,JanSteenenande- ren:de17deeeuwals inspiratie voormodernekunstenaars,die duurtt/m12september. CultuurparkWestergasfabriek  Wijn&poëzie (17:30-18:15)T/m 22augustus. LiteSideFestival. LuisterennaarArabischewijnge- dichtenenproevenvanArabische wijnenenkruiden.  Livegrafitti (18:00-21:00)T/m 22augustus. LiteSideFestival. KunstenaarRonaldDuikersloot werkt liveaanzijnstatement stencil artensurrealistische streetart.  Eat&meet(19:00-22:00)


sport


xCricket  Eenbelangrijkweekendvoorde cricketersvanVRA.Vrijdagston- dendemannenindefinalevande Twenty/Twenty-competitietegen VOC.Zaterdag21augustusmoet thuisom11:00tegenHermesge- wonnenwordenomzicht tehou- denopdetweedeplaats inde kampioenspoule. VRA(6418525)NieuweKalfje- slaan21B Honkbal  DePirateszijnbegonnenaande play-offs. Ditweekendstaanwed- strijdtweeendrie uitdebest-of-fi- ve-serietegenCorendonKinheim ophetprogramma.Dewinnaar vandeserieplaatst zichvoorde HollandSeries.Zaterdag21agus- tusspelendePiratesom14:00 thuisopsportparkOokmeer,zon- dagde22stegaanzeopbezoekbij KinheiminHaarlem. L&DAmsterdam(Pirates), sport- parkOokmeer(6134487)Herman Bonpad5


LiteSideFestival. Culinaireenlite- raireontdekkingstochtdoorArabi- schemediterranewereld,metau- teurAbdelkaderBenali dienieuw werkleestengerechtenvanculi- nairjournalistenMerijnTolen NadiaZerouali.


ZONDAG22AUGUSTUS ArtisPlanetarium Bekijkde sterrenhemelvanuwgeboortedag (13:00)


eenlunchbijrestaurantTomaz. Extravoorstellingen5september, 3oktoberen7november. CultuurparkWestergasfabriek  JonmarvanVlijmen (14:00) LiteSideFestival.Presentatievan grafischontwerperoverzijnon- derzoekEurope,ourhomeland, overdezoektochtnaareen nieuweEuropeseidentiteit.  Wijn&poëzie (18:00-19:00) Ziezaterdag.


WIJFFELS HetDoperscafé in de Singelkerk,met oud- RabotopmanHermanWijffels, gaat donderdag 26 augustus overde‘drievoudige crisis’ in de samenleving.


 de mix


slavin inSurinamediebesluit iets aanhaarlot tedoen.


LITERANITAIndeNieuwe Anita is donderdag 26 augustus Literanita metschrijvers, onder wie JanDonkers (foto), RemcoDaalder,Huub vander LubbeenMaaikeSchutten.


CobraMuseum,Amstelveen  EenAfrikaanseagtermiddag (15:00)Elkezondagt/m12sep- tember.Rondleidingdoordeten- toonstellingMaskerade.Cobra’s spelmethetmasker(dieduurtt/m 10oktober),metaansluitendhap- jesendrankjesinAfrikaansesfeer. BuurtboerderijOnsGenoegen  OpenHeartBenefiet Festival (14:00-22:00)Benefietvoorde slachtoffersvandeaardbevingin Haïtieenhalfjaargeleden.Met biodanzaworkshops,muziek, markt,massage,tekenen,yoga, etenendrinkenenmeer. JoodsHistorischMuseum  Shookbook(11:00-14:00) ‘Non- profit’ruilmarktvoortweede- handsHebreeuwseboeken. PortugeseSynagoge Verhalen overdeSnoge(11:00-12:00) LiterairprogrammadoorFajga Szmulewiczmetverhalen, inter- viewsoverdegeschiedenisvande synagogeenhaarbezoekers. Rijksmuseum Rondleiding (14:30)Ziezaterdag. Tomaz Hendrickje,Rembrandts lief (11:00)HermiHartjesspeelt eensolooverHendrickje, dieinde zeventiendeeeuwvanuitde AchterhoeknaarAmsterdam kwamendegeliefdewerdvan Rembrandt.Nahetoptreden neemtHartjeshetpubliekmeeop eenwandelingdoorhetAmster- damvanRembrandt.Tot slot is er


 Livegrafitti (18:00-21:00) Ziezaterdag.  WoordWijven(21:15-21:45) LiteSideFestival.Poëzieenspoken wordvanzesvrouwenmetuiteen- lopendecultureleachtergronden, meto.a.RajaFelgata,TheChange Agent,VenZulile.


DINSDAG24AUGUSTUS CaféLust! Murphy’spubquiz (20:30)Pubtriviant.


WOENSDAG25AUGUSTUS BijlmerParktheater Finale Interculturelemonologen2010 (20:00)Finalevanschrijf-en theaterprojectvanNeskeBeks overinterculturaliteit,meterva- renenminderervarenacteursen schrijvers.Spel o.a.HildeSegond vonBranchet,CollinSchoreae.a. JoodsHistorischMuseum  Inleiding (11:30)Opdetentoon- stellingMayerJuly.Kleurrijkeher- inneringenaaneenPoolse jeugd, dieduurtt/m10oktober.  Inleiding (12:00)Opdetentoon- stellingCharlotteSalomon.De keuzevanJonathanSafranFoer, Bernice EisensteinenErnstvan Alphen,dieduurtt/m17oktober. NiNsee BoekpresentatieJacque- lina (14:00)Presentatievanhet kinderboekJacquelina. Slavinvan plantageDriesveldvanAspha Bijnaar e.a.:eenstripboekoverhet waargebeurdeverhaalvaneen


DONDERDAG26AUGUSTUS CentraleBibliotheek Jazz inde bieb(14:00)Vierdeverdieping. TalkshowvanOnnodeMaaren LexMeijeroverjazzmuziek, vandaagmetDenTex. Foam/FotografieMuseum Amsterdam Rondleiding (19:30)Doordetentoonstelling Prettymucheverythingphoto- graphs1985-2010vanInezvan Lamsweerde&VinoodhMatadin, dieduurtt/m15september. MaitreyaInstituut Tosca Andreas(20:00)Lezing,readingen healingdoormedium. NieuweAnita Literanita(20:45) Programmametprozaenpoëzie, fictieennon-fictievanbekendeen onontdekteauteurs.Vandaag brengenRemcoDaalder,JanDon- kers,HuubvanderLubbe,Maaike SchuttenenMauriceSelekyeen odeaanAmsterdam. Singelkerk Doperscafé (20:15) Avondmetoud-Rabotopman HermanWijffels diepraatover‘de wegnaarbinnen’,eengrondige herwaarderingvanonzecultuur. Deavondstaatinhet tekenvan een‘drievoudigecrisis’.


lezing VRIJDAG27AUGUSTUS


PAL-gebouw JohndeRuiter (14:0019:00)T/m30augustus. Canadesefilosoofenspiritueel leraarpraatovervrijheid, los- laten,hogerbewustzijnenhet ontdekkenvandebetekenis inhet leven.


adressen de mixArtis (0900- 2784796) Plantage Kerklaan 38-40. Artis Planetarium(5233452) Plantage Kerklaan 38-40. Bijlmer Parktheater (3113933) AntondeKomplein240. Carré (0900- 2525255) Amstel 115-125. Centrale Bibl. (5230900) Oosterdoks-kade 143. Cobra Museum, A’veen (5475050) Sandbergplein 1-3. BuurtboerderijOns Genoegen (3376820) Spaarndammerdijk 319. Felix Meritis (6231311) Keizersgracht 324. Foam/FotografieMuseumA’dam (5516500) Keizersgracht 609. Joods HistorischMuseum(5310310) Nieuwe Amstelstraat 1. CaféLust! (6716027) CornelisTrooststraat 49.Maitreya Instituut Brouwersgracht 157. Nieuwe Anita (06-41503512) Frederik Hendrikstraat 111. NiNsee (5688568) Linnaeusstraat 35f. PAL-gebouw (6124324) Arie Biemondstraat 105-111. PortugeseSynagogeMr.L.E. Visserplein3. Rijksmuseum(6747000)Jan Luijkenstraat 1. Singelkerk (6234588) Singel 452. Tomaz(3206489) Begijnesteeg8. CultuurparkWestergasfabriek (www.liteside.nl)Westergasfabriekterrein.


COLOFONAGENDA Redactie TinekeVos, Anne-Rose Bantzinger, GepkeBroersma, Jeannette Bouwer en WillemijnMooijman. Adres Postbus 433, 1000 AK Amsterdam of JacobBontiusplaats9,1018 LL Amsterdam Telefoon 020 5584 307 of 5584 303 E-mail agenda@parool.nl Fax 020 5584351


FOTOWUBBODE JONG


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com