This page contains a Flash digital edition of a book.
PSvdW27 21 augustus 2010


thuiseten Wittebroodskoken


Jekunt overal in de stad de sterren vandehemel eten,maar de meesteAmsterdammerskoken vanavondgewoonthuis. NienkeDenekampkijktonderdedekselsenindekeukenkastjes.


Schellingwoude. Naast de bank ligt het trouwalbum dat de zus vanMaureenmaak- te en op de zwevende afzuigkap boven het gloednieuwe keukeneilandstaan eenklei- ne honderd‘Veel geluk’-kaarten. Marco en Maureen hebben een hectische periode achter de rug. Ze kochtenenverbouwden een huis, daarnadeverhuizing, de bruiloft en eenhuwelijksreis naarBali.Nudaalt het stof neerenishet even wennen dat er voor- lopiggeen spectaculaire gelegenheden staan te gebeuren, zegtMarco. Midden in de keuken bevindt zicheen in- drukwekkende patio. Heel watanders dan het balkonnetje met uitzicht op de Wibaut- straat,bijhunvorigeappartement.Zo’n pa- tio schreeuwtomeen barbecue, en die kre- genMarco en Maureen dan ook, vanzijn collega’s.Het is een enorm gevaarte.Heel duurzaam. Omdat je nou eenmaal niet met z’n tweeën barbecuet,zijn er vriendenen familie uitgenodigd.Susanne, de zus van Marco,maaktaandeenekantvanhetkook- eiland eensaladeenGertjan doet aande andere kant dingeninbakjes. Hetwachten is op zijn vriendin Jolanda, en opMartin en Sonja. Maar Martin is altijdveel te laat. De vriendenkennen elkaaruit het Noord- Hollandse dorpOpmeer. “Zo’n dorpisheel gezellig,”vindtMaureen, “maar het is ook een kleinwereldje.” Alle vrienden hebben ietsmeegenomen voor de barbecue. Gertjan zorgdevoor brood en smeersels.Hij schrikt eerlijk ge- zegd een beetje vandemooie forellendie Maureenuit de koelkasthaalt. Als hij dat had geweten, had hij geen bakjes kipkerrie en filetamericain gekocht. Dan had hij meereh...ambachtelijkeboodschappenge- haald. Marco doet het vuur en Gertjan kijkttoe, met eenbiertjeinzijn hand. “Bij eenbarbe- cue zuljealtijdzien dat de mannen bij het vuur staan,” legt Marco uit.“Vuur is sexyer dan inductie.” Gertjan kijktzorgelijknaar de loodgrijze lucht. Hij probeertopzijn telefoonbuienra-


M


arco en Maureen zijnnog geen twee maanden geleden roman- tischgetrouwd in het kerkje van


Wie:Marco(31)enMaureen (29)Stam,bedrijfsjuristen accountmanager Waar:DirkVreekenstraat


Eenpatio schreeuwt omeenbbq eneenbbq omvrienden


MarcoenMaureenmethunhuwelijkscadeau:debarbecue.


dar te checken, maar krijgt geen verbin- ding. “Kunjeevenietsaandie rookdoen?”vraagt Maureen. Marco schuift de ene deur dicht en de andere open. Maureenstaat bij het kookeiland om de forellenmet laurier- blaadjes en schijven citroen te vullen. Ze zochten een spannendrecept voor de krant en ze wilden de visklemmen nu weleens proberen. Geheeltoevalligstuitten Marco en Maureen allebei op hetzelfde recept op de receptensitevan AlbertHeijn. Hetkookeiland is gemaakt om er de hele dagmet veel vrienden omheen te staan, vinden we.Gertjan sluit een tonnetjebier aan. Marco haalteen emmer sangria uit de


FOTOMARCDRIESSEN


koelkast. Dan komen de laatstegasten bin- nen. “Tjonge,” zegt Martin, bij het zienvan de visseninhun klem. Hijheeft de spare- ribs helaas niet,zoals beloofd, zelf gemari- neerd.Zekomen vandeNoord-Hollandse supermarktketen Deen.Kennen we de Deen?“Hetisdetrots vanWest-Friesland,” zegt Martin. Meteen heel goede vleesafde- ling. Als de forelleneenmaalopdebordenlig- gen, moet er ontgraatworden. Hetmoet ge- zegd:devissen zijn uitstekend gelukt. “Normaal vindikdit dusteveelwerk,” zegt Martin, maar hij vindthet toch lekker.Mar- colegtdespareribseneenzootjeburgersop het rooster voor de volgende ronde.


GevuldeforellenvanMarcoenMaureen Ingrediënten:4forellen,2citroenen,8laurierblaadjes,2eetlepels olie,peperenzout


Spoeldeforellenafonderdekoudekraan.Snijd1citroenindunneplakjes.Vouwdeforellenopenen bestrooidebuikholtenmetzoutenpeperenvulzeomenommetdeplakjescitroenenlaurierblaad- jes.Bestrijkdeforellenmetolieenbestrooidehuidmetwatzout.Klemdeforellenvastindevisklem engrilzein10-15minutenbruinengaar.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com