This page contains a Flash digital edition of a book.
ZATERDAG21AUGUSTUS2010


televisiezondag Zomergasten


Nederland2, 20.15uur Devraagdie bij Zomergast Paul Verhoevendirect opkomtis:waar- omwashij nogniet eerder aande beurt?Numag Paul Verhoeven, maker vanondermeerZwartboek, TurksFruit en Soldaat vanOranje, maar ookex-student wis-enna- tuurkunde, zijn favorietetelevisie- avondmaken.


SBS6


07.05Degrote verhuizing. 08.00 TommyTeleshopping. 09.00 DavidMaasbach. 09.55 De tuinruimers. 10.55 Burgers’ Zoo: Drukte in de dierentuin. 11.55 SBS6Autosport. 12.25Who’s the Boss. 12.55 Citytrends. 13.25 Teletrends. 15.10 DiagnosisMurder. 16.00 Droomhuis in de zon.


RTL7


06.00CarTracks.07.00HSS-Best of Shopping. 08.45 Vriendin- nentijd. 09.00 TommyTele- shopping. 09.30 Regio Busi- nessMagazine. 10.00 VisTV. 10.30Monsterjam. 11.00 Wielerland. 11.30 Volleybal! 12.15 Slap Shot. 14.30 Cobra 11. 15.30 RTL GP:Rally Re- port. 16.00DunlopInside Racing. 16.30World Grand Prix Volleybal.


RTL8 06.00Teleshop. StudioVoetbal


Nederland1, 22.15uur In het nieuweseizoen schuivendrie nieuwetafelgasten aan: Tomvan ’tHek, Kees Jansmaen KejeMole- naar.Bovendien keertRonald Koe- manterugbij zijn oude‘club’.Van ’tHekenKoemanzijn er komende zondag voor het eerstbij.Voortaan weerom22.15uur.


Volgspot


Radio 2, 23.00uur In ditNCRV-programmahet vierde concertuit eenreekswaarin het Metropole Orkest de hoofdrol ver- vult.Dehelemaand augustus zendt Volgspot een keur aanNederlandse artiesten uit,vandaagmet onder anderen BrigitteKaandorp,Wende SnijdersenPaulvan Vliet.


PS19 Lowlands


Nederland3, 23.10uur Verslagvan de 18e editie vanLow- lands. EricCorton, MarikeJager en WillieWartaal laten zienwat er al- lemaal te beleven valt op het festi- vals.Met onder meer optredens van SnowPatrol, Anou, TheNational, DieAntwoord,Queens of the Stone AgeenMassive Attack.


Veronica


06.00 DisneyXD. 06.01 Skunk Fu. 06.25Matt’sMonsters. 06.45 Totally Spies. 07.10 Beyblade. 07.30 Super Héro Squad. 08.00 Aaron Stone. 08.20 Phineas&Ferb. 08.45 Coryinthe House. 09.10 Zack&Cody. 09.30 I’m in the Band. 10.00 Zeke&Luther. 10.20 Kick Buttowski. 10.45 American Dragon. 11.05 JackieChan. 11.30 Pokémon. 11.50 Totally Spies. 12.15 Matt’sMonsters. 13.00 Skunk Fu. 13.50AKind of Magic. 14.45 Recess. 15.05 What’swith Andy. 16.00 The Emperor’sNewSchool. 16.25 Stitch! 16.45 Phineas &Ferb.


17.00 Verbouwen&verkopen. Reportage overhet opknap- penvan vervallen huizen. Trade-Mark Properties, een vastgoedbedrijf in Amerika, zoekt verwaarloosde huizen die eendoorn in hetoog zijn vanomwoners. Zij vertellen hunverhalen overhet huis en de buurtenwat henzo ergertaan hethuis.


18.00Degrote verhuizing. Britse realityserie overmen- sen dieniet éénnieuwhuis zoeken,maar twee. Een nieuw huis in een nieuwe omgeving kaneen behoor- lijkeverandering betekenen.


19.00De25 meest bizarre beroemdhedenaller tijden. Overzichtvan de 25meest bizarre beroemdheden. Zo is er hetbizarre verhaal van een Japanner dieeen Neder- landse vrouwheeftvermoord en opgegeten en de Duitser diedeEuropese variant op zijnnaamschreef.


20.30Wegmisbruikers! Realityreeks oververkeers- overtredingen. André vander Toorn confronteertwegmis- bruikers met hun verkeers- ge-drag waarmee ze hun eigen én andere levens in gevaarbrengen.


21.30 Redmijn vakantie! Concumentenmagazine waarin Nederlanders wor- den geholpen dieeen hor- rorvakantiemeemaken.


17.00 RTL Transportwereld. Informatief programma waarin vormenvantransport en logistiek worden belicht.


17.30 RTL Autowereld. Automagazine met het meest actuele autonieuws.


18.00 Sport,levensgevaarlijk! Docusoap overdegevaar- lijkekant vanverschillende sporten.


17.10 JibaNKBeach Volleyball. Verslag vanhet JibaNK Beach Volleyball, dat op 20, 21en22augustusplaatsvond in The Hague Beachstadion in Scheveningen.


17.05 Zack&Cody. 17.30 Zeke&Luther.


overige zenders


AT 5 14.00 Basta. 16.50 Amsterdam Today. 17.00 Bob Ross. 17.40 Amsterdam.nl/tv. 18.00 NOS-Journaal. 18.10 AT5Nieuws. 18.20 Sail journaal. 18.30 StudioAjax. 19.10 Sterren vannoord. 19.23 Verkeeren Weer. 19.30 AT5Nieuws. 19.39 Ramadan Journaal. 19.47 Uit! 20.00 NOS-Journaal. 20.20 AT5Nieuws. 20.32 Sail journaal. 20.40StudioAjax.21.20Sterrenvannoord. 21.32 AT5Nieuws. 21.41 VerkeerenWeer. 21.44 De Canon vanAmsterdam. 22.00 Awick. 22.25 AT5Nieuws. 22.35 Sail jour- naal.22.43 StudioAjax. 23.30 AT5Nieuws. 23.40Sailjournaal.23.45VerkeerenWeer. 23.50 Aanbouw. 00.00 StudioAjax. 01.00 NachtTV.


RTV N-H 12.00 Herhaling in carrousel. 17.00 NH Nieuws. 17.10 Binnenkort geopend. 18.00 Herhaling in carrousel. 20.00 NH Nieuws. 20.15 Noord-Holland rond in 360graden. 20.45 Noord-HollandSport. 21.00 NH Nieuws. 21.15 Binnenkort geopend. 22.00 Herhalingincarrousel.


18.10 Beautiful People. Komedie vanJasmin Dizdar (GB1999) met Rosalind Ayres, Julian Firth en Charles Kay. In Londenkomende eerste vluchtelingen aanvan de oorlog in Bosnië. EenServiër en een Kroaatraken slaags met elkaar.


19.00 ExtremeFishing. Spannende avontuurlijke serie dieeen beeld schetst vandebestevislocaties wereldwijd. De populaire acteur Robson Green gaat op eenextreemavontuur.Hij reist de wereld rondopzoek naardebeste, spannendste enmeestextremevislocaties.


20.00Chain Reaction. Actiethrillervan Andrew Davis (VS 1996) met Keanu Reeves,Morgan Freemanen RachelWeisz. Aan de universiteit vanChi- cago wordt een doeltreffen- de methode ontwikkeldom energie te producerenuit water.Alistair Barkley,het hoofd vandewetenschap- pers, wordt echteruit deweg geruimd.


19.05MyBoys. Amerikaanse sitcom.‘Dating- drama’.


18.00 Veronica’s Funniest CommercialsEver! De leukstecommercialsuit binnen-enbuitenland.


18.10 According to Jim. Amerikaansekomische serie.


18.35 Still Standing. Amerikaanse komischeserie.


19.05 Friends. Amerikaansekomische serie.


19.30 Border Security. Australische realityreeks overgrenscontroles.


COMEDYCENTRAL 20.00 The Simpsons. 20.25 Futurama. 20.50 Futurama. 21.15 South Park. 22.30 Archer. 23.00 The IT-Crowd. 23.30 Free Agents. 23.55 Frasier. 00.20 Frasier. 00.45 Yes, Dear. 01.10 Malcolm In The Middle. 01.35 Malcolm In The Middle. 02.00 Nachtprogramma’s.


BELGIË1 13.00 HetJournaal. 13.30 Halfuur natuur. 14.00 Vrolijk Vlaanderen.14.25Derodelo- per. 14.40 EnecoTour 2010:Rit 5: Roer- mond-Sittard(208km).16.35Clips.16.50 1000 zonnen. 17.15 Vlaanderen Vakantie- land. 18.00HetJournaal.18.10Derode lo- per. 18.30 Potjeeigenpil. 19.00 HetJour- naal-Sportweekend. 20.00 1000 zonnen. 20.20 Chester Zoo. 20.45 F.C.DeKampioe- nen. 21.20 Villa Vanthilt. 22.25 Flikken Maastricht.23.10HetJournaalLaat.23.25 Studio1 00.05 Stellenbosch. 00.55 Jour- naallus.


19.35 StrongMedicine. Dramaserie. ‘Wondermiddel’.Luontdekt een ziekte bijeen meisjedie ze niet kanhebben. Dana moet een belangrijkebeslis- sing nemen overhet lot van een pilote.


20.30 LipstickJungle. Amerikaansedramaserie. ‘ChapterEleven:TheF-Word’.


20.30 NCIS. Amerikaanse misdaadserie. ‘Broken Bird’.


21.25 Flashpoint. Canadese actieserie. ‘ComingToYou Live’. Een wraaklustigemanzweert tijdenseen live televisie- uitzending eenpoliticus te zullen vermoorden. Zalhet teamoptijd komen?


22.30 Hart vanNederland - LateEditie. Reportagesvan eigen bodem. (TT)


22.45 Pietsweerbericht. 22.50 Reportage:Natascha Kampusch: 3096 dagen gevangen in een kelder. Documentaire overNata- schaKampusch.


23.55 Fear Factor. Spel waarbij de kandidaten grensverleggende uitda- gingenmoeten aangaan.


22.10 SpyGame. Actiethrillervan Tony Scott (GB/USA 2001) met Robert Redford, Brad Pitt en Cathe- rineMcCormack. Door eensamenloop van omstandigheden is de spion TomBishopineen Chinese gevangenisbeland. De over- heid kan hemnietmeer helpen.


21.25 Lipstick Jungle. Amerikaanse dramaserie. ‘Hele enge nacht’. Victory heefteen verwarrende droomoverJoe.Nico maakt kostbare plannen voor de kerst met Kirby, maar hij weigert haar voorhemte laten betalen.


00.50 Astro TV. 01.50 LateNight.


Brad Pitt en Robert Redford


00.35 Nachtprogramma’s


22.20 Trial by Jury. Thriller vanHaywood Gould (VS 1994)met Joanne Whalley-Kilmer,Armand Assante en GabrielByrne. De sterkte en idealistische overtuigingen vaneen jonge, alleenstaandemoeder wor- den op de proef gesteld als ze geselecteerdwordtals jurylid in eenbelangrijke rechtszaak.


22.20 Bavaria City Racing Rotterdam. De zesde editie vandit For- mule 1-spektakel vindt plaats in Rotterdam. De coureurs zullenracenddoor de stratenhun kunsten tonen. Ook het Renault Formule1-team laat zich geldenvoordemonstraties.


23.15Numb3rs. Amerikaanse misdaadserie. ‘Thirteen’. Don, Charlie en hetteamzijnopzoeknaar eenseriemoordenaardie het heeftgemunt op personen die eengelijkenis vertonen met Bijbelse figuren.


00.10Nachtprogramma’s


BELGIË 2 12.00 De avonturen vanBibi&Tina. 12.25 Sprookjesboom. 12.30 SMOS. 12.45 De Snorkels. 13.05 Uncle Max. 13.15 Pippi Langkous. 13.40 LazyTown. 14.05 Demys- teriesvan Alfred Hedgehog. 14.15 Kika & Bob. 14.30 De avonturen vanBibi &Tina. 14.55 Sprookjesboom. 15.00 SMOS. 15.15 DeSnorkels.15.30MegaMindy.15.55Dis- ney’s Lilo &Stitch. 16.20 De 5. 16.45 Dis- ney’s Kim Possible. 17.10 Oggyende kakkerlakken. 17.20 Disney’s Phineas and Ferb. 17.30 Rudi hetracevarken. 18.00 Spring. 18.15 Doedewrap. 18.30 Spring. 18.45W@=D@.19.10Dedrievriendenen Jerry. 19.25 De dodelijkste 60. 20.00 Het Journaal.20.10Panorama.21.00CobraTV. 23.15Kongo.00.05Sporza:GPvanBrazilië 00.40 Lichtpunt. 02.10 Panorama. 03.00 Canvaslus.


BBC1 16.00 EastEnders. 18.00 Songs of Praise. 18.35BBCNews.18.50RegionalNewsand Weather. 19.00 Great British RailwayJour- neys. 19.30 Countryfile. 20.30 Lastofthe Summer Wine. Britse komischeserie. 21.00 Antiques Roadshow. 22.00 Secret Britain. 23.00 BBC News. 23.15 Regional Newsand Weather. 23.25 Sweet Home Alabama. Romantische komedie vanAndy Tennant (VS2002)met ReeseWitherspoon (MelanieCarmichael).01.05Weatherview. 01.10 The Big Personality Test :AChildof OurTimeSpecial.02.10HolbyCity.03.10A Bandfor Britain.04.10BBCNews.


BBC2 12.30Monk. (). 13.10TheRookie.Biogra- fisch drama vanJohn Lee Hancock (VS 2002)met Dennis Quaid(JimmyMorris). 15.10 The Alamo. Western vanJohn Way- ne (VS 1960)met John Wayne (Col.Davy


Crockett). 17.15 Flog It! 18.00 Natural World. 19.00 Home Movie Roadshow. 20.00Dragon’sDen.21.00MountainGoril- la. 22.00 Vexed. 23.00Match of the Day2. 23.50MadMen.00.40MadMen.01.25 Ju- nebug.TragikomedievanPhilMorrison(VS 2005) met Embeth Davidtz (Madeleine). 03.05 BBC News. 04.10 The Super League Show.


DUITSLAND1 05.30 Felix und diewilden Tiere. 12.00 Ta- gesschau. 12.03 Presseclub. 12.45 Sport- schaulive. 16.30 ARD-Ratgeber: Gesund- heit. 17.00 Tagesschau. 17.03Wwie Wis- sen. 17.30 Gott unddieWelt. 18.00 Sport- schau. 18.30 Bericht aus Berlin. 18.49 Ein Platz an der Sonne. 18.50 Lindenstraße. 19.20 Weltspiegel. 20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort. 21.45 AnneWill. 22.45 Ta- gesthemen. 23.03 Das Wetter im Ersten. 23.05 TTT -titel thesen temperamente. 23.35KinoFestivalimErsten:DieKlasse. Melodrama vanLaurent Cantet(Fr.2008) metFrançoisBégaudeau(FrançoisMarin).


DUITSLAND2 05.35 Hallo Deutschland. 13.00 Heute. 13.03 Peter Hahne. 13.30 ZDF.umwelt. 13.50 In den Wind geschrieben. Drama vanDouglasSirk (VS 1956) met Dorothy Malone(MaryleeHadley). MitchenKyle worden beiden verliefd op de mooie Lucy. Nog voor Mitch haariets kanzeggen over zijngevoelens, huwt ze met Kyle. 15.25 Heute. 15.30 MeutereiamSchlangen- fluß.WesternvanAnthonyMann(VS1951) met James Stewart (Glyn McLintock). 17.00 Heute. 17.10 ZDFSPORTreportage. 18.00MLMona Lisa. 18.30 ZDF.reportage. 19.00 Heute. 19.10 Berlindirekt. 19.30 TerraX. 20.15 Rosamunde Pilcher:Wenn nurnochLiebezählt. Romantischdrama vanDieterKehler (Duitsl.2001) met Karl Walter Diess (Herbert). 21.45 Heute-jour- nal.22.00TheEagle.23.35ZDF-History.


ARTE 19.00 Trente ans de piano àlaRoque-d’An- théron. 20.25 Arte journal. 20.44 Mère Te- resa, dans la tradition des saintes. 20.45 Bernadette. Biografievan Jean Delannoy (Fr.1987) met SydneyPenny(Bernadette). 22.40MèreTeresa.23.35Lejournald’Esther.


EUROSPORT 13.45 Skispringen:ZomerGrandPrix inPo- len. 15.00 Wielrennen:Eneco Tour. 17.00 Kanovaren:WK(Flatwater) in Poznan (Po- len). 18.30 Tennis:WTA toernooiinMont- real(Canada). 19.30 Tennis:WTA toernooi in Montreal (Canada). 21.30 Autosport:Le Mans Endurance Series Hungaroring. 22.00 Motorsports Weekend. 22.15 Bok- sen: International Title (Turkije). 00.00 Ka- novaren:WK(Flatwater) inPoznan(Polen). 01.15MotorsportsWeekend.


NGC 12.00 DiveDetectives. 13.00 Hooked. 14.00 The Dog Whisperer. 15.00 The Dog Whisperer. 16.00 The Dog Whisperer. 17.00 Earth Investigated. 18.00 Caught in the Act. 19.00 Shark Men. 20.00 The Dog Whisperer.21.00TheFirstJesus?22.00 Se- cretsOfThe Cross. 23.00 America’s HardestPrisons. 00.00 America’s Prison Nation.


DISCOVERY 12.25 RayMears’ Bushcraft. 13.20 Dead- liest Catch-Up. 14.15 Monster Moves. 15.10UltimateCarBuild-Off.16.05Mighty Ships. 17.05 HowStuff’sMade. 17.35 How Stuff’sMade. 18.05 American Chopper. 19.05 Mythbusters. 20.05 WheelerDea- lers. 20.35 Deadliest Catch-Up. 21.35 Sur- viving Disaster. 22.35 Swamp Loggers. 23.30 Monsters InsideMe. 00.30 Crashes ThatChanged Flying. 01.25 RayMears’ Bushcraft. 02.20 Miami Ink. 03.15 Ameri- can Chopper. 04.10 DestroyedinSeconds. 04.40 DestroyedinSeconds. 05.05 Heart- landThunder.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com