This page contains a Flash digital edition of a book.
ZATERDAG 21AUGUSTUS2010


12 15 16 18 20


denksport filmsoptv televisiezaterdag televisiezondag strips


hetweer IJmuiden 21 zon&maan zon maan


op: 06:34 uur 20:51


onder: op:


onder:04:04 19:44 uur


uur uur


Noordwijk Haarlem Amsterdam Hoofddorp 22 Bussum nederland


DekrantvanAmsterdam opgerichtinhetoorlogsjaar1940door Pieter ’tHoen


Uitgever/directeur JanvanderMarel(a.i.)


Hoofdredactie BarbaravanBeukering FrankPoorthuis(adj.)


Adres Bezoekadres:JacobBontiusplaats9, 1018 LL Amsterdam.Tel.0205584444,fax5584351 Postadres:Postbus433,1000AKAmsterdam Website:www.parool.nl Klantenservice:zieonderaandezepagina


telefoon/faxnummersen e-mailadressenredactie


Redactie algemeen:redactie@parool.nl tel.0205584300/302; fax0205584351 Hoofdredactie:hoofdredactie@parool.nl Amsterdam:amsterdam@parool.nl kort@parool.nl, tel.0205584510 Politiek:politiek@parool.nl, tel.0205584300 Buitenland:buitenland@parool.nl, tel.0205584524 Economie:economie@parool.nl, tel.0205584573 Kunst:kunst@parool.nl, tel.0205584514 Media:media@parool.nl, tel.0205584597 Sport:sport@parool.nl, tel.0205584521 PSvdWeek:ps@parool.nl, tel.0205584513 Agenda:agenda@parool.nl, tel.0205584307, fax5584351 Meningen:hetlaatstewoord@parool.nl, tel.0205584300 Reizen:reizen@parool.nl, tel.0205584330 Stijl:stijl@parool.nl, tel.0205584316 Wonen:wonen@parool.nl,tel.0205584310 Kind:kind@parool.nl,tel.0205584512 Wetenschap:wetenschap@parool.nl, tel.0205584325 Foto&Graphicsredactie: foto@parool.nl, tel.0205584533 Internet: internet@parool.nl, tel.0205584376


Auteursrechten Alleauteursrechtenendatabankrechtent.a.v.(deinhoud van)dezeuitgavewordenuitdrukkelijkvoorbehouden.Deze rechtenberustenbijHetParoolbvc.q.debetreffendeauteur. Vanalle inHetParoolgepubliceerdewerkenvanbeeldende kunstenaarsaangeslotenbijeenCisac-organisatie zijnde publicatierechtengeregeldmetPictorightteAmsterdam. Hetovernemenvanartikeleninpapierenknipselkrantenis ondervoorwaardenentegenbetalingvaneenredelijkever- goedingaandeStichtingPublicatie-enReproductierechten Organisatie(PRO)toegestaan(voormeerinformatie www.clip.nl).Ookvoorhetovernemenvangedeelte(n)uit dezeuitgavein digitaleknipseldienstenof–krantenenvoor bloemlezingen,readersenanderecompilatiewerkenkuntu zichvoor informatieenbeschikbareregelingenwendentot deStichtingPRO.(www.cedar.nl/pro).


Opgaveadvertenties Ma.t/mdo. 8.30-17.00uur, vr.8.30-15.00uur Algemeen: tel.0205584455 Familieberichten: Ma.t/mdo. 8.30-17.00uur, vr.8.30-16.00uur tel.0205584462; fax:0205584456 Zk.&Vnd.rubrieksadvertenties: e-mail:advertenties@parool.nl tel.0205584433, fax:0205584434of www.parool.nl/zkvnd Meer info:www.parool.nl/adverteren


Ingezondenbrieven HetParool,redactieHetLaatsteWoord, Postbus433,1000AKAmsterdam e-mail:hetlaatstewoord@parool.nl Tel.0205584300,fax0205584351 (vermeldopingezondenbrievenenartikelen altijduwpostadres)


Leeshandicap DagelijksverschijntHetParoolvoormensen meteenleeshandicapindigitalevormop www.anderslezen.nl


Nabestellen ArtikeleninHetParoolkuntuvindeninhet krantenarchief onlineopwww.parool.nl/archief ofbe- stellenviawww.parool.nl/documentatie


16/24 17/28


De zomer heeft Nederland weer even in z'n greep.Vrijdag was het al prima weer,met flink watzon en zomerse temperaturen. Zaterdag doet daar weinigvoor onder.Het kwik loopt op tot 23 graden in het noordwesten vanhet land en tot27 of 28 in het zuidoosten. In de ochtend is het zonnig, in de loop vandedag ontstaan enkele stapelwolken. Toch blijft het op de meesteplaatsen droog. Daarbij staat er weleen flinkewind. Uit het zuidwesten waait het matig boven land, kracht 3 tot4.Bij zee is de wind vrij krachtig 5. Maar zoals wel vakerinons land heeft de zomer niet vaak een lange adem. Zondag laat hij het al weer afweten. Nog niet met de temperatuur, maar welmet de rest vanhet weerbeeld. Het is broeierig warm en er vallen enkele buien. Vooral in het oosten en zuiden van het land kan het ook onweren. Maandag is het niet minder nat en heeft de zon het erg lastig. Langzaam maar zeker gaat het kwik ook omlaag. Vanaf dinsdag zitten we met de maxima zelfs net onder de 20 graden en blijft het wat wisselvallig.


4 17/22 19 16/25


Wisselend weekeinde


16/23 europa Depressie boven Scandinavië zonnig


opklaringen bewolking regen onweer hagel sneeuw mist


warmtefront koufront


12 temperatuur windrichting


lagedruk hogedruk


1000


luchtdruk (hectopascal)


Nederland weerstation


Amsterdam Arnhem Breda Den Haag Den Helder Eindhoven Emmen Enschede Groningen Leeuwarden Lelystad Maastricht Rotterdam Terschelling Utrecht Venlo


Vlissingen Winterswijk Zierikzee Zwolle


vandaag weertype


regenbui l. bewolkt l. bewolkt l. bewolkt l. bewolkt onbewolkt regenbui l. bewolkt regenbui regenbui regenbui onbewolkt l. bewolkt l. bewolkt l. bewolkt onbewolkt l. bewolkt onbewolkt onbewolkt regenbui


16 15 15 15 16 16 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 18 15 15 16


23 27 26 24 21 28 26 27 25 24 24 28 24 21 25 28 27 27 26 27


morgen min. max min. max.


17 16 16 15 16 17 16 16 16 16 17 17 16 16 17 18 19 17 16 16


de komende4dagen


Vooral zondag en maandag enkele regen- of onweersbuien. Verder ook perioden met zon. Maxima dalend tot net onder de 20 graden.


22 25 25 22 20 26 23 25 23 22 23 26 22 19 24 26 25 25 23 24


Algiers Tunis


Europa weerstation


Athene Barcelona Berlijn


Boedapest Bordeaux Brussel Innsbruck Kopenhagen Las Palmas Lissabon Londen Madrid Moskou Nice Oslo Parijs Rome Stockholm Warschau Wenen


weertype


Zonnig Zonnig Zonnig Zonnig Heiig


Regenbui Onweer Regenbui Zonnig Zonnig Regenbui Zonnig Zonnig Onweer Regenbui Heiig


Onweer Regenbui Zonnig Zonnig


zondag


40% 50%


16


min. max min. max. vandaag


morgen


24 20 16 13 14 17 13 18 20 15 15 19 4


21 11 16 19 13 12 14


32 33 30 31 38 28 30 23 28 35 23 40 20 33 21 31 33 22 27 31


23 21 19 14 16 17 13 17 20 15 15 19 9


21 9


16 20 14 16 16


31 34 29 32 33 26 32 22 28 33 21 40 21 33 19 31 33 20 30 33


maandag


40% 50%


15 22


Wereld weerstation


Antillen Bangkok Buenos Aires Casablanca Johannesburg Los Angeles Melbourne Mexico City Nairobi NewOrleans NewYork Peking Seoul Singapore Sydney TelAviv Tokyo Toronto Tunis Vancouver


weertype


Regenbui Onweer Bewolkt Bewolkt Zonnig Zonnig Regenbui Regenbui Onweer Onweer Bewolkt Regen Heiig


Onweer Zonnig Zonnig Zonnig Onweer Zonnig Bewolkt


dinsdag


60% 40%


13 19


min. max min. max. vandaag


morgen


26 27 9


19 3


16 5


12 13 22 17 19 17 26 5


23 27 18 24 11


30 33 22 40 23 28 12 23 31 32 31 26 32 32 15 42 35 28 38 19


26 26 12 20 4


17 6


13 13 22 21 18 17 26 4


22 28 21 23 12


woensdag


60% 40%


ZW3W 4W 4W 4 25


12 vakantieonderbreking


Altijd bereikbaar via www.parool.nl/vakantie of bel088-0069393(normaal tarief).


Beëindigen uiterlijk éénmaandvoor afloop vanhet abonnement.Bij voorkeur via 020 -5584402. Anders via Het Parool, Afdeling administratie abonnees, Postbus 433, 1000 AK Amsterdam


administratie abonnees


Altijd bereikbaar via www.parool.nl/administratie


Andersmat/m vr van09.00 tot 18.00uur, telefoon 020 -5584402(normaal tarief).


vragen? Altijd viawww.parool.nl/antwoorden


bezorgdienst


De normale bezorgtijden zijn van maandag t/m vrijdag tot 18.00uur, zaterdag in Groot-Amsterdam tot 11.00uur,daarbuiten tot 13.00 uur.


Krant niet ontvangen? Nabezorging aanvragen voor dezelfde dag opmat/m vr van18.00 tot 19.40 uur en zaterdag in Groot-Amsterdam van11.00 tot 16.30uur,daarbuiten van13.00 tot 16.30uur


via bezorgdienst 088 -0069333 (normaal gesprekstarief)of www.parool.nl/bezorgdienst Wezijn 24 uur perdag bereikbaar via internet opgeven abonnement


Altijd bereikbaar via www.parool.nl/abonneren Prijzen:maand€25,00; kwartaal €71,00; halfjaar€136,00; jaar€260,00. Bij betaling peracceptgiro€1,50hoger.


Opde abonnementenovereenkomst zijn de leveringsvoorwaarden van toepassing. Dezekuntuvinden op www.parool.nl/voorwaarden


Wezijn 24 uur perdag bereikbaar via internet 19


31 35 25 39 27 28 14 23 31 32 31 29 32 35 18 40 36 28 34 17


Lissabon Madrid Oslo Glasgow Dublin 1010 Kopenhagen Amsterdam Londen Brussel Parijs


Bordeaux Barcelona


Luxemburg München


Zürich Nice Rome Mallorca


Berlijn Warschau Praag


Kiev Wenen Boedapest


Belgrado Boekarest Sofia


Tirana Athene Minsk Stockholm Riga 1010Istanboel


-15/-10 -10/-5 -5/0 0/5 5/10 10/15 15/20 20/25 25/30 30/35 >35


Almere Huizen 22 Zaanstad amsterdam


Na een mooie zaterdaggaat het langzaam weer de verkeerde kant op. In de nacht naar zondagkan er al een enkele bui vallen. Het koeltaftot 16 graden. Zondagoverdag zijn er meer buien en heeft de zon het lastig. Desondanks wordt het nogwel 22 graden. Er staat een matige wind, die geleidelijk draait naar een westelijkerichting.


PS11


995 1000


1020


1005


1005


1010


1010


1015


1015


1015


1020


1020


1015


1015


1005


1015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com