search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FOTO: BART CLARIJS


FOTO: JAN WILLEM VAN VLIET


ONDERNEMEN


tractbasis. Een ontwikkelaar kent de risico’s en werkwij- zen. Je hoeft alleen je land beschikbaar te stellen. Check dat contract dan wel goed op valkuilen en je rechten. De eerste optie is zelf handelen, waarbij je zelf beheerder bent over grond en park. “De meeste boeren kiezen optie twee, want zelf handelen vraagt om een flinke investering in iets wat niet je dagelijkse bezigheid is. Ook lang niet iedere boer heeft een paar ton op de plank liggen, want 10 à 15% van de financiering moet je zelf opbrengen”, aldus Besten.


Maar als je het zelf doet, dan begin je met een ver- gunningaanvraag bij je gemeente, mits zonneparken onderdeel van het gemeentelijk beleid zijn. Tegelijkertijd vraag je de SDE-subsidie aan.


Dan komt de vraag: wie gaat het bouwen? Daar zijn meerdere opties mogelijk. Denk aan bedrijven als Engie en Powerfield. En wie gaat de stroom afnemen? Denk aan Eneco en Vattenfall. En wie financiert het project? Vaak kom je bij de bank terecht. Kortom: als je het zelf doet, kost dat tijd, veel overleg en kapitaal.


SDE-subsidie projecten verdeeld worden. Besten: “Je ziet dat de animo


Belangrijk onderdeel van het bedrag onderaan de streep is de SDE-subsidie, die via RVO.nl aan te vragen is. In de komende ronden komt er echter minder SDE-geld be- schikbaar. Dan moet het geld ook onder CO2


-reducerende


voor zonneparken daardoor daalt. Dat zie je echter niet terug in de bouw van parken, want die procedures zijn al tijden geleden gestart en hebben nu groen licht.” Ook uit subsidierondes van voorgaande jaren blijkt


‘De beperkte netcapaciteit zorgt voor enorme frustratie’


Akkerbouwer Jan Reinier de Jong uit Odoorn (Dr.) gaat in samenwerking met de gemeente een zonnepark van 25 hectare realiseren op voormalige landbouwgrond. Soepel loopt dat echter niet. Maatschap- pelijke kritiek en schaarste op het net gooiden roet in het eten.


In mei 2012 is De Jong het traject gestart met de gemeente. “Dat zegt meteen genoeg hoe de procedures verlopen zijn”, vervolgt De Jong. Er kwam kritiek van natuurorgani- saties en een omwonende. Uiteindelijk is de subsidieaanvraag in de najaarsronde van 2018 gehonoreerd. In oktober vorig jaar heeft de Raad van State groen licht gegeven. Maar de bouw is nog niet begonnen. “Nu de aanvraag en subsidie eindelijk rond zijn, is er geen ca- paciteit meer op het net van Enexis.” De Jong hoopt dat de bouw volgend jaar kan beginnen. “Toevallig heeft Enexis nu net een klein deel toegewezen.” Vooral het laat ingrijpen van netbeheerders frustreert De Jong: “Het is hetzelfde als de wanneer Nederlandse Staat duizenden strooiwagens zou inkopen, maar het strooizout zou vergeten.” Het park wordt gebouwd op voormalige


agrarische grond, die overigens niet van De Jong zelf is. 17 hectare daarvan wordt belegd


8


met panelen, 8 hectare wordt natuur. De gemeente wilde er aanvankelijk huizen bou- wen, maar dat gaat voorlopig niet door. “Toen klopte ze bij mij aan, aangezien ik al enige tijd bezig was met duurzame energie in de vorm van zonnepanelen op het dak.”


Kansen grijpen De Jong: “Ik ben altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen en kansen, ook buiten de land- bouw. Dat moet natuurlijk wel wat opleveren. Daarvoor ben ik ondernemer.” En dat doet het ook. “Hoeveel is moeilijk te zeggen, maar het levert meer op dan de gangbare akkerbouw- gewassen in het gebied waar wij boeren.” Of De Jong ook een zonnepark op eigen landbouwgrond zou plaatsen? Ja, maar zijn eigen percelen komen veelal niet in aanmer- king. Wel is De Jong initiatiefnemer van de zo- geheten zonneakkerpoule. “In samenwerking met vijftien andere boeren en GroenLeven in Heerenveen hebben we onze minst produc- tieve grond (veen) op een hoop gegooid en opgegeven bij de gemeente als zonnepark.” De aanvraag voor dit park ter grootte van 60 hectare is inmiddels goedgekeurd, al is ook hier kritiek van natuurorganisaties. Al met al kan een park financieel aantrek-


Jan Reinier de Jong (45) is akkerbouwer op 115 hectare in Odoorn. Hij baalt van de discussie en bouwvertraging van het park door schaarste op het net.


kelijk zijn voor een boer, maar de frustraties en verloren tijd aan netbeheerders krijg je er gratis bij. “Het is uiteindelijk een keuze van de boer zelf. Ik ben nota bene ook gewoon boer, en kan me goed voorstellen dat collega’s het zonde vinden. Overigens worden in kritische tijden – zoals nu met het coronavirus – minder urgente zaken opzij geschoven en voed- sel(productie) weer op nummer één gezet. Lang niet altijd verkeerd.”


BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124