search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
RUNDVEEHOUDERIJ


Subsidie voor zachte vloeren komt niet op z’n plek


Het ministerie heeft € 12,5 miljoen budget voor investeringen in welzijns- vriendelijke vloeren. Er is veel geld geclaimd, maar amper gebouwd.


Door Kees van Dooren O


nder kalverhouders is grote ver- ontwaardiging ontstaan omdat onlangs bleek dat maar 10% van de aanvragers in aanmerking komt voor een subsidie op welzijnsvrien- delijke vloeren. Voor zachte kalvervloeren heeft het ministerie van LNV € 12,5 miljoen gereserveerd. In de herfst van 2018 was de eerste aanvraagronde, eind vorig jaar de tweede. In 2018 is door de kalverhouders € 11 miljoen geclaimd voor welzijnsvloeren (zie tabel Veel geclaimd).


De kalverhouders die achter het net


vissen, deden hun aanvraag in 2019. Er zat toen nog € 1,5 miljoen in de pot. Dat is voldoende om 10% van de aanvragen te honoreren. Het gros van de kalverhouders kreeg een brief van uitvoeringsorganisatie RVO.nl dat het geld voor zachte vloeren op is. Zij hebben dus pech.


De verontwaardiging onder de afgewezen kalverboeren lijkt logisch. Ze willen gehoor geven aan de maatschappelijke wens om het dierenwelzijn te verbeteren, en nu is het geld op. Navraag bij het ministerie leert dat de kwestie genuanceerder ligt. Tijdens de eerste aanvraagronde was er een run op de subsidie. Een jaar na de toekenning


van de geclaimde subsidiebedragen blijkt echter dat tot dusver slechts € 1,4 miljoen is uitgekeerd voor zachte vloeren, 13% van het toegewezen bedrag. Deze vorm van hamster- gedrag door kalverhouders leidt ertoe dat bij de tweede aanvraagronde het gros van de indieners nul op rekest krijgt, want het budget is formeel al vergeven. Evert van Veenschoten is verkoopleider Noord-Nederland bij vloerenproducent Anders Beton. Hij steekt zijn ongenoegen niet onder stoelen of banken als het over de rol van de veehouders gaat in deze subsi- dieregeling. Van Veenschoten: “Boeren gebruiken de regeling niet correct. Er is veel


‘Zwaar teleurgesteld, zonder subsidie krijg ik het niet rondgerekend’


Kalverhouder Dennis van der Valk is een van de velen die achter het net vist voor een subsidie voor een welzijnsvriendelijke vloer. Hij houdt nu op twee plaatsen kalveren.


Zijn locatie met 600 kalveren wil hij beëindigen en nieuw bouwen bij zijn andere stal met 1.350 plaatsen. Hij boert in Noord-Brabant. De oude stal voldoet niet aan de toekomstige emissie-eisen, zodat hij toch moet investeren. De jonge kalverhouder wil het liefst eind dit jaar starten met de


bouw. De aanvraag van de vergunning is in volle gang. Van der Valk zal nu kiezen voor gangbare, houten vloeren in de nieuwe stal. Van der Valk: “Vloeren met rubber zijn bijna twee keer zo duur als de gangbare vloeren. Dat krijg ik niet gefinancierd. Bovendien is investeren in de veehouderij best onzeker vandaag de dag. Ik wil daarom niet meer geld uitgeven dan nodig.” Van der Valk is bij meerdere collega’s wezen kijken naar de zachte vloeren. Hij is naderhand positief verrast. Hij was bang dat de kalveren vies zouden zijn, maar dat blijkt niet zo. De vloeren blijven mooi droog. Ook is zijn indruk dat een zachte vloer het ligcomfort van de dieren ten goede komt en er minder kalveren zijn met dikke knieën. Van der Valk baalt dat het geld voor zachte vloeren voor zijn neus is


weggekaapt: “Ik ben zwaar teleurgesteld. Ik had echt zin om weer een stukje te verduurzamen en gehoor te geven aan de maatschappelijke wens om het dierenwelzijn te verbeteren. Straks krijgen we weer het


56


1.350 kalveren op thuis- locatie


600 kalveren op tweede locatie


Dennis van der Valk (32) in Heesch (N.-Br.) houdt op twee locaties witvleeskalveren en heeft met een collega een akkerbouwtak.


verwijt dat het boeren alleen om aantallen dieren gaat en een lage kostprijs. Maar zonder subsidie krijg ik dit echt niet rondgerekend.” Van der Valk vertelt dat hij best eigen geld in een welzijnsvriendelij-


ke vloer wil steken. Als de subsidie 25% zou zijn, had hij ook voor een zachte vloer gekozen. Maar het gaat helemaal niet door. Hij heeft nog wel bezwaar aangetekend tegen de afwijzing. Van der Valk: “Dat zal vermoedelijk niet veel uithalen.”


BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020)


FOTO: BERT JANSEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124