search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
VARKENSHOUDERIJ ACTUEEL Tönnies verstevigt grip op markt


Ondanks een krimp van het aan- bod krijgt de Duitse marktleider Tönnies meer varkens aan de haak. Vion verliest meer marktaandeel dan de Duitse markt krimpt in 2019.


M


arktleider Tönnies Fleisch laat de concurrentie verder achter zich en slacht meer varkens in 2019, terwijl de


concurrentie inlevert. Dat blijkt uit de slachterijenranglijst van de Duitse belan- genbehartiger ISN. Tönnies slacht meer dan 30% van het Duitse varkensaanbod. De nummers twee en drie, Westfleisch en Vion, hebben respectievelijk een markt- aandeel van 14% en 13,8%. Gezamenlijk slachten ze dus minder varkens dan Tön- nies in zijn eentje doet. Uitgezonderd Tönnies moeten de grote slachterijen een veer laten in Duitsland. Dat geldt vooral voor de ‘buitenlanders’, Danish Crown en Vion. Bij deze bedrijven zakt de aanvoer harder dan de krimp van de Duitse markt (zie tabel). Volgens de cij- fers van ISN slachtte Vion in 2019 400.000 varkens minder dan het jaar ervoor. In 2019 werden in Duitsland ruim 1,7 miljoen varkens minder geslacht. Dat komt overeen met een teruggang van een half miljoen varkensplaatsen. De ISN stelt vast dat een strijd is losgebarsten tussen slachterijen om de blijvende varkenshou- ders aan zich te binden. Daarbij worden bonussen en toeslagen verdeeld. Ook


Tönnies verstevigt koppositie


Ranglijst Duitse slachterijen, aantal geslachte varkens x 1 miljoen. positie naam 1 Tönnies


2 Westfleisch 3 Vion


4 Danish Crown 5 Müller Gruppe


6 Böseler Goldschmaus 7 Tummel 8 Wilms 9 Simon 10 Manten


totaal top-10 Duitsland


bron: ISN


varkens in 2019 marktaandeel % verandering t.o.v. 2018 % 16,70 7,70 7,60 3,32 2,10 1,77 1,54 1,31 1,11 1,01


44,16 55,16


30,3 14,0 13,8 6,0 3,8 3,2 2,8 2,4 2,0 1,8 80


100 0,6


-1,2 -5,0 -5,6 -2,3 1,0


-3,8 1,2 1,8 6,6


-1,3 -3,0


De verwerking van hammen in de slachterij van Tönnies Fleisch in Rheda-Wiedenbrück. De Duitse marktleider slacht meer varkens in een krimpende markt.


marktleider Tönnies werkt sinds vorig jaar met leverancierscontracten, terwijl dit bedrijf altijd prat ging op vrije inkoop van varkens, stelt de ISN.


Door een krap aanbod in combinatie met een sterke buitenlandse vraag is de var- kensprijs enorm gestegen in 2019. De prijs begon op € 1,36 per kilo geslacht gewicht en kwam eind van het jaar uit op € 2,03. De export naar Azië, in het bijzonder naar China, zorgde voor een sterke opleving van de varkensmarkt. De slachterijen met een exportlicentie profiteren van de Chine- se vleeshonger, de slachterijen zonder licentie en worstfabrikanten zijn de klos.


Levende invoer wordt belangrijker


Omdat het Duitse binnenlandse aan- bod krimpt, zal nadrukkelijker over de grens worden gezocht naar varkens. Uit Duitse cijfers blijkt dat de slachterijen daar afgelopen jaar niet in slaagden. In 2019 voerden Duitse slachterijen 3,01 miljoen slachtvarkens in, tegenover 3,41 miljoen in 2018. De Nederlandse export van levende varkens naar Duitsland neemt al enige jaren af. Duitsland kocht in 2019 wel 617.403 varkens in België, tegenover 369.061 het jaar ervoor. Door de nasleep van de Afrikaanse varkenspest in de Belgische Ardennen kunnen de Duitse slachterijen relatief goedkoop aan varkens komen in België.


De worstfabrikanten kopen dure grondstof in, maar produceren voor de Duitse en Europese markt, waar de prijzen lang niet zo sterk stegen als in China. ISN-marktexpert Matthias Quaing vermoedt dat het gat tussen slachterijen zonder toegang tot de Chinese markt en bedrijven die dat wel hebben, verder groeit. China zal op korte termijn geen licenties afgeven, omdat de aanvragers niet aan de criteria voldoen.


76 BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020)


FOTO: WERBESTUDIO ZEIDLER


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124