search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
PAASTHEMA OP ZOEK NAAR EEN EERLIJKE PRIJS MART-JAN DE JONG


‘We wilden af van de anonieme melkplas’


Mart-Jan de Jong wilde het anders, maar wist niet goed hoe. Tot iemand hem wees op kefi r. ‘Ik had er nog nooit van gehoord.’


N Door Margreet Welink


adat in 2010 hun melkschapen geruimd waren vanwege Q-koorts, begonnen ze in 2011 met melk- geiten. De stal moest een klein beetje worden aangepast en een jaar later stonden de eerste dieren er. “Best snel, maar ja, rente en


afl ossing liepen gewoon door dus veel tijd om te dralen was er niet.”


Al sinds 1999 is het bedrijf biologisch, de komst van geiten veranderde daar niets aan. De melk wordt afgezet via de Organic Goatmilk Coöperatie en hoewel dat prima gaat, vond Mart-Jan het toch jammer om alles maar als anonieme melkplas van het erf te zien gaan. “We dachten al langer na over hoe dit anders zou kunnen, maar er kwam niet echt iets


uit. Tot iemand me wees op kefi r. Om eerlijk te zijn: ik had er nog nooit van gehoord. Ik ben me er wel in gaan verdiepen. Het is een gefermenteerde friszure melk- drank die erg goed bij ons bleek te passen, want je kunt het maken van rauwe melk. Daar werk ik graag mee, melk die niet is verhit, is niet beschadigd en daardoor gezonder.”


Weinig investeringen nodig


Grote investeringen waren niet nodig. Nieuwbouw voor de bereidingsruimte hoefde bijvoorbeeld niet, een bestaande voergang werd aangepast om aan de eisen voor zuivelbereiding te voldoen. Wel moest er appara- tuur komen om de kefi r te maken maar ook dat was te overzien. Vorig jaar presenteerde hij het drankje op de beurs in Zwolle. “De reacties waren allemaal positief, en dat stimuleerde om ermee door te gaan. We verko- pen nu rechtstreeks aan consumenten en biologische groothandel Udea nam het ook op in het assortiment. Dan heb je zekerheid dat je een bepaalde hoeveelheid kunt afzetten.” “Wat tegenvalt, zijn de vele controles. Omdat ik werk met rauwe melk, moet ik elke veertien dagen kefi r-


32


Kefir van rauwe geitenmelk


Mart-Jan de Jong heeft met echtgenote Willy een biologisch bedrijf met 450 melkgeiten in Stolwijk (ZH). Een deel van de rauwe melk wordt verwerkt tot kefi r, een friszure melkdrank. Verkoop geschiedt aan huis en via de groothandel. www.debonteweide.nl


BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020)


FOTO’S: ROEL DIJKSTRA


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124