search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Van Tilburg houdt eigen stieren aan voor natuurlijke dekking. Stagiair Mark de Groot, die een deeltijdopleiding aan de Warmonderhof volgt, kijkt van een afstandje toe.


Tilburg kijkt zeker driemaal daags met het blote oog of er tochtige koeien zijn. Die vallen in de potstal al snel op. Tochtige die- ren worden naar een strohok gedirigeerd, tegenover het stierenhok. Met behulp van handig hekwerk brengt Van Tilburg de koe en de stier samen zonder dat hij daarbij het stierenhok in hoeft. Na de dekking gaat de stier terug naar zijn hok en blijft de koe nog even een halve dag apart staan.


“Soms moet ik de stier even bijvoeren om hem terug in zijn hok te krijgen”, aldus Van Tilburg.


Risico’s Werken met stieren is oppassen gebla- zen. Van Tilburg kent de risico’s. “Ik werk dagelijks met de stieren. Ik geef ze veel aandacht en leer ze goed kennen. Na verloop van tijd zie je het karakter van de


dieren veranderen. Zeker met stieren die ouder zijn dan twee jaar moet je uitermate voorzichtig zijn.”


Tochtige koe Terwijl hij over zijn werkwijze vertelt, ziet Van Tilburg aan het voerhek een tochtige koe verschijnen. Hij sluit een deel van de voergang af, zet de stier en de koe bij elkaar en laat de natuur zijn gang gaan. “Deze


4,40% vet


3,50% eiwit


6 cent krachtvoerkosten per ltr melk


€ 12.500-15.000 jaarlijkse kosten stro


BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020) 53


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124