search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FOTO: PETER ROEK


ONDERNEMEN BOER & RECHT


Tweewekelijkse rubriek met heikele vragen én antwoorden op fiscaal, juridisch en financieel vlak. Heb je vragen? Mail de redactie: redactie@boerderij.nl


Met bijdragen van Indicator.nl, Eric Beukema, Wim Esselink, Johan Oppewal en Pieter Seegers


FAUNASCHADE VRAAG: Gelden in deze coronatijd dezelfde regels en voorwaarden op het gebied van faunascha- de en voorkoming daarvan?


ANTWOORD: Ja. Dat hebben de provin- cies 1 april bekendgemaakt. Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen, moet je zoals altijd aantonen dat je zoveel mogelijk gedaan hebt om faunaschade te voorkomen en te beperken.


Een vrijstelling of ontheffing moet mini- maal op twee verschillende dagen per week gebruikt zijn om schade te bestrijden met afschot. Je moet wel in lijn blijven met de richtlijnen van het RIVM. Daarom mogen niet meer dan drie jagers tegelijk in actie komen. En de onderlinge afstand moet minimaal anderhalve meter zijn. En een zieke of verkouden jager mag zijn werk ook niet doen.


Als je hierdoor niet kunt voldoen aan de eis twee keer per week schade te bestrijden, dan moet je dat schriftelijk in de tegemoet- komingsaanvraag motiveren. BIJ12 gaat daar coulant mee om, in ieder geval voor de periode tussen 15 maart (10 maart voor Noord-Brabant) en 28 april. Afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen de richtlij- nen en genoemde data worden aangepast.


REISKOSTEN VRAAG: Wat zijn de gevolgen voor de reiskostenvergoeding als werknemers thuiswerken?


ANTWOORD: Werkgevers kunnen aan werknemers die min of meer gedwongen langdurig moeten thuiswerken, zoals nu met de coronacrisis, nog steeds een on- belaste reiskostenvergoeding uitkeren. Er gelden voor de doorbetaling daarvan echter wel strikte voorwaarden.


10


Voor reiskostenvergoedingen bestaat een vaste vrijstelling per maand, een vast be- drag van € 0,19 per kilometer of de kosten van het reizen met het openbaar vervoer. Als een werkgever achteraf op basis van declaraties van de werknemer de reis- kosten vergoedt, stopt dat wel tijdens het thuiswerken van de werknemer, want de werknemer reist niet en kan en hoeft dus niet te declareren.


Krijgt een werknemer een vaste reiskos- tenvergoeding, dan geldt er een bijzon- dere regel bij langdurige afwezigheid. De werkgever mag dan tijdens maximaal zes aaneensluitende weken de vaste vergoe- ding doorbetalen volgens de regels van de Belastingdienst. Werkgevers kunnen ervoor kiezen daarna de vergoeding alsnog door te betalen zonder fiscaal voordeel, of die stop te zetten. Het is daarvoor wel belangrijk om te kijken of de arbeidsover- eenkomst die mogelijkheid tot stopzetten wel biedt.


BTW TERUGVRAGEN VRAAG: De opdrachtgever waarvoor ik gewerkt heb, betaalt niet. Kan ik de afgedragen btw terugkrijgen?


ANTWOORD: Ja, dat kan. Als een debiteur


In 2020 is de Brede weersverzekering goedkoper gewor- den door afschaffing van de assurantie- belasting over de premie.


niet betaalt dan is dat heel vervelend. Helemaal vervelend is het feit dat je al wél btw hebt moeten afdragen aan de fiscus. Het is belangrijk om te weten dat je uiter- lijk één jaar na het opeisbaar worden van een vordering recht op teruggaaf van btw hebt. Het bedrag van de teruggaaf mag je in mindering brengen op de periodieke btw-aangifte. Er hoeft geen afzonderlijk verzoek ingediend te worden bij de Belas- tingdienst. Als de debiteur de oninbaar gebleken vordering op een later tijdstip alsnog betaalt, moet je de eerder op de aan- gifte in mindering gebrachte btw opnieuw op de eerstvolgende aangifte voldoen.


‘In de coronacrisis gelden nog steeds de regels voor voorkomen van


faunaschade, maar met de voorzorgregels’


BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020)


BREDE WEERSVERZEKERING VRAAG: Welke wijzigingen zijn er voor de brede weersverzekering?


ANTWOORD: Met ingang van 2020 zijn een paar wijzigingen doorgevoerd:  de assurantiebelasting is komen te ver- vallen;


 de subsidie is verlaagd naar 63,7% van de


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124