search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
‘1.000 liter melk per week betekent


1.000 fl essen spoelen,


Graag willen Rick en Arjuna Huis in ’t Veld de zuiveltak verder opschalen, maar het is oppassen met de fosfaatregels.


1.000 fl essen vullen en 1.000 stickers plakken’


bedieningsservice in de boerderijwinkel. Momenteel hebben 60 gezinnen zo’n lidmaatschap. Eind vorig jaar hielpen enkele leden met de aanplant van eetbare houtwallen, zoals bessen- en notenstrui- ken. Via een plukabonnement kunnen mensen daar gebruik van maken. Het zal nog een aantal jaren duren voor de struiken in productie komen maar de Huis in ’t Velds zijn van de langetermijnvisie. Zo willen ze ook nog graag kunst combineren met het bedrijf ‘maar we weten nog niet hoe’.


De zuiveltak opschalen is eveneens een wens al is het uitkijken met de fosfaatregels. “Als ik de


helft of meer van de melk zelf verwerk, kom ik in een andere fosfaatklasse en mag ik 30% minder koeien houden. 50% zelf verwerken is dus het maximum en daar willen we wel geleidelijk aan naartoe groeien. Voor de inkomsten, maar ook voor nog meer leuk klantcontact want dat geeft erg veel voldoening.”


BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020) 31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124