search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ACTUEEL AKKERBOUW KORT NIEUWS


Cichorei heeft maar weinig stikstof nodig


De optimale stikstofgift voor cichorei bedraagt volgens onderzoeksinstituut IRS slechts 50 tot 70 kilo stikstof per hectare. Gezien de lage bodemvoorraad kan dit jaar aan de bovenkant van het advies worden bemest. Bij hogere giften daalt de fi nanciële op- brengst door een lager inulinegehalte.


Om het bietenland zaaiklaar te krijgen bewerkt Hans van Oeveren in Kortgene zijn kleigrond twee keer met een dubbele rotoreg.


Suiker Unie: ruim 10.000 hectare bieten gezaaid


In alle regio’s zijn suikerbieten gezaaid, meldt de agrarische dienst van Suiker Unie. Op klei is het moeilijk een zaaibed te maken. De teller was vorige week al voorbij de 10.000 hectare. Met 13% gezaaid areaal is er een kleine achterstand ten opzichte van vorig jaar. Op de zware kleigronden gaat het zaaiwerk moeizaam dit seizoen, op de lichtere gron- den verloopt het redelijk. Op geploegde, lichtere gronden is zonder problemen gezaaid. Ook lager gelegen delen van lichte grond worden met de dag beter bewerkbaar. Enkele weken geleden stond daar nog water. Het sterk drogende weer


afgelopen weken heeft de si- tuatie veranderd. Stuiven is op gevoelige percelen een risico. Zwaardere grond wordt op verschillende percelen wel be- werkt, maar sommige bieten- telers stellen het zaaien uit tot er regen is gevallen. De grond is uitzonderlijk hard, kluiterig en droogt snel op. Zelfs na drie keer bewerken is het zaaibed amper geschikt. Voor veel gezaaide percelen zijn de rollen uit de hoek van de schuur gehaald. Al met al een situatie waarbij de kans op vraat door muizen groot is, benadrukt Sui- ker Unie. “Neem daarom tijdig maatregelen door alternatief voer aan te bieden.”


advertentie Land vrij?


HET BESTE ADRES ZODRA HET OM VLOEIBARE MESTSTOFFEN GAAT


Biologische baktarwe biedt perspectief


Agrifi rm adviseert biologische akkerbouwers met ruimte in hun bouwplan om biologische baktarwe te telen. Die markt is veelzijdig en er is vraag. Ook naar haver is vraag, al is die markt minder breed. Voor zomergerst liggen er mogelijkheden voor de mouterij, maar verder is de markt beperkt.


KIJK OP BOERDERIJ.NL voor een uitgebreid artikel.


Restrain stelt ethyleen- machines beschikbaar


Restrain Company wil aardappeltelers helpen die door de coronacrisis hun fritesaardappelen langer moeten bewaren dan gepland. Het bedrijf stelt daartoe gratis hun ethyleenmachines beschikbaar. Alleen de kosten voor kalibratie van de apparatuur en de gebruikte ethanol worden gerekend.


CZAV test veldbonenteelt op zandgrond


Vloeibare Kali (Protamylasse, PPL) Dé leverancier van


neem vrijblijvend contact op voor advies: Bos Agra-Service bv t +31 (0)50-301 27 77 Industrieweg 14a 9781 AC Bedum


e info@bosagra-service.nl www.bosagra-service.nl


CZAV test op proefl ocatie AgroProeftuin de Peel of veldbonen ook interessant kunnen zijn voor akker- bouwers op Brabantse zandgrond. De teelt wordt ook steeds belangrijker in humane consumptie. CZAV doet daar vooral rassen en bemestingsonderzoek.


BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020) 63


FOTO: ANTON DINGEMANSE


FOTO: PETER ROEK


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124