search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Het in Amsterdam gestartte Support Your Locals maakt maaltijdboxen van producten van lokale telers en veehouders die nu geen afzetbestemming hebben.


gaan naar een boer in de buurt om hun inkopen te doen.


Voedselpakket


In Amsterdam is voedselbox Support Your Locals gestart, om lokale ondernemers in de landbouw en horeca van hun voorraad af te helpen en zo voedselverspilling tegen te gaan. Naar dit voorbeeld startte het al bestaande De Streekboer met De Voed- seldoos. Normaliter werkt De Streekboer met afhaalpunten van specifieke produc- ten; de Voedseldoos is een pakket voor twee maaltijden, inclusief recept. Initiator Sandra Ronde hoopt dat mensen die nu bij boeren hun boodschappen doen, deze gewoonte houden. “Het moet bij mensen in hun systeem gaan zitten om een keer in de week naar de boer te gaan om eten te ha- len. Ook als straks boeren geen producten meer over hebben omdat ze weer gewoon aan horeca kunnen leveren.” Momenteel ziet Ronde de omzet per


week vier keer over de kop gaan. “Het is alle hens aan dek om alle vraag aan te kunnen.” Ze heeft wel een idee waar die groei aan vraag naar producten vers van het boeren- bedrijf vandaan komt. “Volgens mij willen veel mensen juist nu gezond eten en ook nog eens lokale ondernemers steunen. Ik merk dat veel mensen nu eindelijk de tijd hebben om naar een boerenbedrijf te gaan om daar eten te kopen.”


De overweldigende vraag is ook te zien op het akkerbouwbedrijf van Jaap Hut in Zeewolde (Fl.). In een paar uur tijd verkoch- ten ze zeventig ‘quarantainepakketten’, in het tweede weekend dat ze van start gaan. Een idee van zijn vrouw Karin. “Toen ik zag dat in de supermarkten door het hamstergedrag van mensen de aardappels uitverkocht waren, dacht ik: wij hebben er nog genoeg liggen, waarom zou ik die niet verkopen?” De boerin stelde een pakket samen met 45 kilo voedsel: 20 kilo aardap- pelen, 5 kilo bieten, 10 kilo gele uien, 20


Ervaringsdeskundigen: zoek de samenwerking


 Inventariseer bestaande initiatieven. Sinds de aangekondigde maatregelen te- gen het coronavirus schieten overal loka- le verkooppunten en bezorgservices als paddenstoelen uit de grond. Er zijn web- sites, apps, sociale mediakanalen die lan- delijk of regionaal vraag en aanbod aan elkaar verbinden.


 Zoek samenwerking met andere boeren. Sandra Ronde van De Streekboer advi- seert boeren om vooral niet zelf het wiel uit te vinden. “Wil je zelf gaan zuivelen bijvoorbeeld, informeer bij andere onder- nemers hoe zij het doen. Tips van erva- ringsdeskundigen zijn heel waardevol.”  Of werk juist samen met horeca-onder-


nemers uit de buurt. Die zijn immers ook noodgedwongen gesloten en hebben verstand van lekker eten. De Streekboer werkt momenteel samen met een cate- raar die een deel van haar opdrachten weg zag vallen. Deze schrijft recepten waarmee de producten in de maaltijdbox kunnen worden verwerkt tot een laag- drempelige maaltijd.


 Communiceer duidelijk naar de klanten. Na de nodige media-aandacht stonden onverwacht klanten op het erf bij Karin Hut om een quarantainepakket op te ha- len. Met een Facebook-post wijst ze klan- ten op het wekelijkse ophaalmoment op zaterdagmiddag.


eieren, 5 kilo peen en 5 kilo appels. Con- sumenten kunnen één keer in de week, op zaterdagmiddag, met de auto langskomen en mogen het pakket voor € 55 meenemen. Normaal gesproken doet het bedrijf niet aan huisverkoop. “De aardappels en uien zijn van ons eigen land, de peen en bieten zijn van een boer hier uit de buurt, voor wie wij het product in bewaring hebben. De rest komt ook bij boeren uit de buurt vandaan”, vertelt Karin Hut. Rekening houdend met de overheidsad- viezen om zoveel mogelijk het persoonlijk contact te vermijden en afstand te houden, zetten de akkerbouwers met hun gezin een route uit op het erf, met kuubskisten. Klanten bestellen van tevoren een pakket via WhatsApp. Bij aankomst op het erf scannen ze met de smartphone een code met een betaalverzoek en rijden dan door naar de schuur. Boer Jaap en zijn zoons Gert-Jan, Niels en Marein laden de produc- ten in de kofferbak.


Uitbreiding


Het initiatief is groeiende, vanaf volgende week is er nog meer keus voor consumen- ten. Het naburige bedrijf Hoeve Vredeveld gaat op dezelfde locatie beginnen met de verkoop van rundvleespakketten. “Ook zijn er mensen die normaal op de markt staan, die graag bij ons hun spullen komen verko- pen.” Of de verkoop een blijvertje is, daar is Karin nog niet over uit. “Zolang er vraag is, blijven we dit doen. Het is leuk om op deze manier mensen kennis te laten maken met ons bedrijf en voor veel klanten was het ook een leuk uitje op de zaterdag.” Bijkomende winst van zelf handelen met consumenten: mensen krijgen meer inzicht in de dagelijkse landbouwpraktijk. Voor Roy Hallink, oprichter van de website FindFarm.nl, waar consumenten een boer- derijwinkel in de buurt kunnen vinden, is dat een van de belangrijkste doelen: boer en consument bij elkaar brengen. “Laat de burgers maar kijken in de stal en in de kas. De boeren kunnen dan uitleggen wat ze doen en ook vertellen welke onzin er soms wordt verteld over de Nederlandse land- bouw. Het vlees dat je ter plekke koopt en ’s avonds in de pan braadt, smaakt dan ge- lijk een stuk lekkerder. Geweten en smaak hebben alles met elkaar te maken.” Dat ziet ook Karin Hut in Zeewolde met de uitgifte van de quarantainepakketten. “Mensen uit de stad keken hun ogen uit. Het is mooi om ze op deze manier kennis te laten maken met ons bedrijf en het gezin dat dagelijks hard werkt om voor iedereen eten op tafel te krijgen.”


BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020) 15


FOTO: ANP


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124