search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
RUNDVEEHOUDERIJ REPORTAGE


Dit stiertje wordt klaargestoomd tot dekstier. Na 1,5 jaar is de conditie een aandachtspunt,


zegt Van Tilburg. “Vette stieren dekken slecht.”


‘Van sommige koeien wil ik een stierkalf.


Deze dieren worden geïnsemineerd, om maar ander bloed te krijgen’


stier is nog relatief jong en heeft een zacht karakter. Kijk maar, deze koe is hem bijna de baas”, zegt Van Tilburg die over het alge- meen weinig terugkomers ziet. Aan de rechterzijde van de voergang loopt tussen de drachtige pinken een wat kleinere stier met blaarkopbloed. De kalfjes daarvan worden net wat kleiner. Dat zorgt voor geboortegemak, aldus Van Tilburg. Zodra hij in het naastgelegen hok een tochtige pink ziet dan laat hij de stier er even bij. “Vaak hoef ik dan maar een paar minuutjes te wachten.”


Inteelt voorkomen


De melkveehouder maakt mondjesmaat gebruik van ki, bijvoorbeeld voor zijn stie- renmanagement. “Van sommige koeien in de stal wil ik een stierkalf. Deze dieren worden geïnsemineerd om maar ander bloed te krijgen.” Voorkomen van inteelt is een belangrijk aandachtspunt. Van Tilburg zoekt jaarlijks twee stieren van verschillende koefamilies. Naast beenwerk selecteert hij op produc- tie, exterieur en uiergezondheid. “Daarin loop ik niet vast. Er is tot dusverre altijd


voldoende keuze geweest.”


De veeverbeteringskosten zijn met 0,77 cent per kilo melk aan de lage kant. Met een goedlopende lokale en regionale afzet van zuivelproducten en een huidige melk- prijs van 56 cent laat Van Tilburg zijn keuze voor het aanhouden van eigen stieren niet afhangen van de euro’s. “Het aanhouden van eigen stieren past bij de manier waarop wij ons bedrijf hebben ingericht. Toepas- sen van natuurlijke dekking sluit boven- dien ook aan op onze biologisch dynami- sche werkwijze, zo vind ik.”


Tijdens het weidegangseizoen loopt deze blaarkopachtige stier met de pinken in de biologische kwelder van een akkerbouwer.


54


Van Tilburg overweegt in zijn fokdoel rekening te houden met het A2-gen en BB caseïne. “Daar zijn minder mensen allergisch voor.”


BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124