search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Er staat niet veel oud gras. Dat komt omdat er afgelopen najaar nog volop gemaaid is. De grasgroei komt nu echt op gang.


naar een drogestofgehalte van 40% tot 50%. Bij minder droge stof heb je meer eiwitafbraak. Dat remt later de voeropname.” Bovendien daalt het DVE-gehalte van je graskuil hierdoor en neemt de OEB (onbestendige eitwit balans) toe.


Dobbelaar geeft aan hoe het ideale plaatje eruit ziet. “Begin in het voorjaar met het ‘voorweiden’ van een klein aantal uren. Dan bouw je een geleidelijke voerover- gang naar je weiderantsoen op.” Bijkomend voordeel is volgens hem dat je vermijdt dat koeien op een later moment noodgedwongen op een perceel komen waar inmiddels te lang gras staat.” Dit kan alleen als de perce- len voldoende draagkracht hebben.


Kunstmest


Tjoonk vindt dat je op te lang gras beter alleen kunst- mest kunt strooien. Pas op dat je niet meer kunstmest strooit dan je voor de gewenste gewasopbrengst nodig hebt. Als er geen drijfmest wordt uitgereden verdient de kalibemesting wel aandacht, om te voorkomen dat de grasgroei stagneert door een tekort aan kali. Aan boeren waarbij het gras te lang is, adviseert Van Ittersum om kunstmest te strooien. “Dan realiseer je simpelweg meer grasgroei.” Bij een langere grasmat is


Micro-organismen in de pens


In de pens zitten naast bacteriën ook protozoën en schimmels. Tijdens de periode waarin koeien overgaan van het kuilrantsoen naar hetwei- derantsoen, moeten deze allemaal omschakelen. Volgens Dobbelaar duurt de aanpassing van micro-orga- nismen wat langer. “Het duurt langer naarmate het rantsoenverschil groter is. De protozoën passen zich het langzaamst aan.” Volgens Dobbelaar duurt het aanpassen naar het nieuwe rantsoen twee tot drie weken.


Tijdens deze zogenaamde over-


gangsperiode wordt het ruw eiwit niet goed benut. Deze periode is volgens Tjoonk maar van korte duur. Volgens hem duurt dit van een paar dagen tot een week. Ook Van Ittersum zegt dat de pensbacteriën zich sneller aanpassen dan vaak wordt verondersteld. Hij wijst erop dat het wel belangrijk is dat het ureum maar een paar punten moet stijgen. “Daar heeft de koe wel direct last van.”


het beter om eerst te maaien. Vervolgens bemesten met drijfmest en na een paar weken kunnen de koeien erop. “Als je kunstmest gaat strooien zonder drijfmest, dan is het gras op de maaipercelen snel te lang. Dan is het te laat om drijfmest te geven. Daarom heeft het mijn voor- keur om eerst drijfmest uit te rijden en dan kunstmest te strooien.”


BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020) 51


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124