search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ACTUEEL


RUNDVEEHOUDERIJ KORT NIEUWS


Campina derde grootste A-merk Nederland


Campina stijgt naar plek 3 in de top-100 A-merken die Foodmagazine jaarlijks samen met marktonderzoeks- bureau IRI publiceert. Campina wisselde van plek met Heineken door een sterke groei van de verkoop van houdbare melk. Beemster, het kaasmerk van Cono Kaasmakers, blijft op plek 37 het grootste versmerk.


Het verschil in teeltkosten ruwvoer tussen de best en minst preste- rende bedrijven loopt op tot € 1,30 per 100 kilo melk.


Alfa: Grote verschillen in


voerkosten Bedrijven met een goede kVEM-opbrengst per hectare realiseren lagere teeltkosten voor de pro- ductie van ruwvoer.


In 2019 bedroeg het verschil in de totale voerkosten tussen het gemiddelde melkveebedrijf en de 25% best presterende melk- veebedrijven rond de € 2,20 per 100 kilo melk. Dat meldt Alfa Accountants en Adviseurs. Als onderdeel van de BAS Melkvee Plus-rapportage rekent Alfa de proceskosten per kilo melk uit. Die zijn gemid- deld rond € 25 per 100 kilo melk. Binnen deze proceskos- ten zorgen de voerkosten voor de grootste verschillen. Het


gaat hier zowel om aangekocht als eigen geteeld voer. Van het verschil in voerkos- ten van € 2,20 beslaan de kos- ten voor eigen geteeld ruwvoer € 1,30. Alfa geeft aan dat de 25% bedrijven met de laagste ruw- voeropbrengst 12.000 kVEM van een hectare halen en de 25% bedrijven met de hoogste opbrengst komen tot 17.000 kVEM per hectare. Dit levert het verschil van € 1,30 voor de ruwvoerteelt. Hierin wordt € 0,50 veroorzaakt door een verschil in de totale teeltkosten en € 0,80 door een verschil in opbrengsten. De gerealiseer- de opbrengst heeft hier een grotere invloed op de totale voerkosten dan de hoogte van de gemaakte kosten.


advertentie


Meer melk, meer melkeiwit met COUNTRY MilkMore grasmengsel.


Gras met -label heeft een


verhoogde voederwaarde voor meer pensenergie


• meer melk • meer melkeiwit • effi ciëntere kringloop van N en P • minder methaanemissie


Proef met buff erstroken langs sloot


Melkveehouder Mark Pijnenborg in IJsselsteyn (L.) experimenteert met een onbemeste buff erstrook van 2,5 meter langs een sloot grenzend aan vier percelen, omdat de P-gehalten in de sloot ver boven het streef- gehalte van 0,22 milligram fosfaat per liter liggen. Na drie jaar is er nog geen eff ect vastgesteld.


KIJK OP BOERDERIJ.NL voor een fotoserie.


Rondleiding door superdeluxe vleesveestal


Drie jaar geleden bouwde Teus Dekker in Alblasser- dam (Z.-H.) een luxe, innovatief nieuw bedrijf voor zijn Limousins. Het is een uniek bedrijf met volop aandacht voor dierenwelzijn en arbeidsgemak. De stal is gebouwd met dubbele kap. In totaal houdt Dekker hier circa 200 Limousins inclusief jongvee.


Opnieuw Jumpstart- opdracht voor HoSt


HoSt gaat binnen het initiatief Jumpstart van Fries- landCampina een Microferm groen-gasinstallatie leve- ren aan een melkveebedrijf in Boornbergum. Daarmee kan de mest van de circa 550 melkkoeien worden omgezet naar duurzaam gas voor 980 huishoudens.


BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020) 61


Kijk op


dsv-zaden.nl voor meer informatie!


FOTO: HENK RISWICK


FOTO: ROEL DIJKSTRA


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124