search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COMMENTAAR Andere wereld


CORONA ZET ALLES IN NIEUW PERSPECTIEF


Door Jan Vullings, hoofdredacteur T


enminste tot 28 april zit Nederland in een ‘intelligente lockdown’. Thuisblijven is de norm. Ga alleen voor de echt belangrijke zaken naar buiten, luidt het devies. Boodschappen, zorg, werk. Ook een ommetje mag, maar alsjeblieft niet allemaal tegelijk. En houd die 1,5 meter afstand. Het is een bizarre tijd. Intieme con- tacten met familie en vrienden zijn onmoge- lijk, of voelen opeens ongemakkelijk. Laat staan de omgang met zakelijke relaties. De coronacrisis zet alles in nieuw perspec-


tief. Op dit moment, maar waarschijnlijk ook voor de toekomst. De wereld zit nog midden- in de overlevingsmodus. Hoe beteugelen we het Covid-19 virus? De cijfers zijn angstaan- jagend.


Hoe bizar ook, onder die grauwe sluier vechten ondernemers een eigen overlevings- strijd. Het Centraal Planbureau rekende aan vier scenario’s over de economische gevolgen van het coronavirus. Alle vier monden uit in een recessie, oplopend tot 7,7% krimp van het bruto binnenlandse product dit jaar nog. Op wereldschaal zijn voorspellingen nog somberder.


Ook in de land- en tuinbouw zijn al schrij- nende situaties. Veel prijzen staan onder druk. Voor enkele producten, zoals frites-


aardappelen en eendagskuikens, is vraag én prijs ingestort. Nee, voor sommige onderne- mers gloort richting Pasen weinig licht aan de horizon.


Minister Carola Schouten heeft Nederlan- ders opgeroepen wat vaker de groenteboer, bakker of slager te bezoeken. Te veel aan- dacht gaat naar de supermarkt. Ook de boer- derijwinkel is een alternatief. Het is directe steun aan de voedselproducenten. In dit paasnummer vertellen ondernemers hoe zij een eigen route richting consument zochten. Zij namen dit initiatief al lang vóór corona, maar hoe actueel is dit nu.


Vroeg of laat komt een tijd ná corona. Het zal een andere maatschappij zijn, met andere (internationale) verhoudingen. Ook zetten geldtekorten en armoede als gevolg van recessie huidige prioriteiten in een andere volgorde. Welke plek houdt klimaat op de agenda? Wellicht dat in het stikstofdos- sier ook een pas op de plaats moet worden gemaakt. Wat niet verandert is de rol van de boer als voedselproducent. Wat die nieuwe rangorde straks ook inhoudt, mensen moéten eten. En dat eten komt niet uit de fabriek, maar van het boerenerf. Hopelijk zit aan die herwaar- dering als producent, én als gezonde econo- mische sector, een rechtvaardiger verdeling van de koek. Of zo je wil: een eerlijke prijs.


BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020)


3


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124