search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
PAASTHEMA OP ZOEK NAAR EEN EERLIJKE PRIJS ROB KLEINSMAN


‘Fijn om zelf prijsbepalend te zijn’


Rob Kleinsman is boer én vleesverkoper. Hij brengt jaarlijks 400 varkens aan de man en is daardoor minder af ankelijk van de tussenhandel en marktgrillen.


‘I 34 Door Bouke Poelsma


k ben op 1 oktober op de actiedag in Den Haag geweest. Boeren moeten aan allerlei eisen van supermarkten voldoen en worden intussen uitge- molken. De taart wordt niet eerlijk verdeeld. Een kilo varkensvlees moet minimaal € 2 opbrengen. Voor een


liter melk wil ik 45 cent ontvangen. Dat zijn faire prijzen, die investeringsruimte bieden. Bedrijven in de periferie rekenen hun gestegen kostprijs aan ons door. Als boer kun je dat niet doen. Veel potentiële jonge boeren kiezen nu niet meer automatisch voor bedrijfs- opvolging en mooie bedrijven worden noodgedwongen verkocht. Dat is een trieste constate- ring.


Beginnen met vleesverkoop is in fi nancieel en sociaal opzicht een goede keuze ge-


weest. Geld is geen drijfveer, maar het is wel noodzake- lijk. We kunnen met twee gezinnen van onze bedrijven leven. Dat had ik 21 jaar geleden niet gedacht. Ik ben destijds begonnen met 30.000 gulden startkapitaal. Ik sta nu nog altijd in dezelfde marktkraam als toen. Een nieuwe kar staat op het wensenlijstje.


Op de markt We verkopen ons eigen varkensvlees op de markten van Markelo, Goor, Delden en Hengevelde. Op zater- dag hebben we vleesverkoop aan huis. De varkens worden geslacht bij een slachthuis in Haaksbergen. Het afsnijden doe ik deels zelf. Ik laat wekelijks vijf tot acht vrouwelijke varkens slachten, zo’n 400 per jaar. We sturen op een geslacht gewicht van 100 kilo. We houden Piétrain-varkens. Dat is een mooi vleesras. Het antibioticagebruik op ons bedrijf is laag. Varkens die we zelf verkopen zijn antibioticavrij. Ik beur € 6 tot € 8 voor een kilo varkensvlees. De prijs is deels gebaseerd op gevoel en deels op de markt- ontwikkelingen. Varkens zijn vorig jaar fl ink duurder geworden. Ik laat mijn prijs meebewegen. Maar ik doe er niet zomaar € 1 bij op. Droge worsten en rookwor-


Rook- en droge worsten zijn de specialialiteiten


Rob Kleinsman (40) runt samen met zijn vrouw Maureen vof Vlees en Party- service Rob Kleinsman. Samen met zijn ouders heeft hij in maatschap een boerenbedrijf met 800 vleesvarken en 40 melkkoeien en bijbehorend jongvee op 16 hectare. www.vleesbedrijf leinsman.nl


BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020)


FOTO’S: JAN WILLEM SCHOUTEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124