search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ACTUEEL KORT NIEUWS


Europese trekkermarkt groeide bijna 5% in 2019


In Europa zijn in 2019 191.587 trekkers verkocht. Daarvan zijn 154.321 stuks volgens brancheorganisatie Cema daadwerkelijk landbouwtrekkers. Dat is 4.99% meer dan dan in 2018. Belangrijke nuance: de invoering van de Mother Regulation (per 2018) leidde tot een verkooppiek eind 2017, en dus een lager aantal in 2018.


CNHi gaat samenwerken met Cubic Telecom


De nieuwe samenwerking tussen CNH Industrial en het Ierse Cubic Telecom, heeft betrekking op de connec- tiviteit. Hierbij gaat het om de data-overdracht tussen trekkers, oogstmachines en bedrijfsmanagementsys- temen. Cubic Telecom is gespecialiseerd in draadloze netwerken voor voertuigen via 4G en 5G.


John Deere levert de AutoTrac Vision (achteraf) voor de trekkerse- ries 6M, 6R, 7R en 8R/8RT. Indien alsnog het camerasignaal (deels) wegvalt, dan neemt het gps-systeem het over.


John Deere-gps krijgt


camerahulp John Deere introduceert AutoTrac Vision, een stuur- automaat die op basis van camerabeelden rijen en ruggen volgt.


KIJK OP BOERDERIJ.NL voor een uitgebreid artikel.


Grimme opent een testbaan en een logistiek centrum


Machinefabrikant Grimme heeft twee bouwprojec- ten afgerond in Rieste. Zo opent Grimme een ruim 800 meter lange en 10 meter brede testbaan voor het testen van zelfrijdende oogstmachines, en een logistiek centrum voor dochteronderneming Ricon die transport- en zeef anden fabriceert.


Kubota koopt aandelen van fabrikant Escorts Limited


Het Japanse Kubota investeert omgerekend ruim € 133 miljoen in de Indiase trekkerfabrikant Escorts Limited en verwerft daarmee 9.1% van het aandelenkapitaal. Escorts Limited is het moederbedrijf achter de trekker- merken Farmtrac en Powertrac.


In het kort komt het erop neer dat ‘Vision’ de mogelijkheid heeft om de AutoTrac-stuur- automaat te gebruiken op percelen waar zonder gps is gezaaid, of waarbij de bekende A-B-lijnen niet beschikbaar of niet handig zijn. Bijvoorbeeld als je met een trekker met spuit mais na opkomst wil behan- delen, dan is het zuiverder om de rijsporen te volgen, dan om (oude) A-B-lijnen te gebruiken. De camera speurt vervolgens de spuitpaden, zaairijen of rug-


gen af en stuurt zo de trekker automatisch het veld over. De camera werkt altijd in combi- natie met een SF6000-ontvan- ger en een John Deere-trekker met Autotrac-stuurautomaat, en tot maximaal 30 km/u. De gps-ontvanger meet continu de positie en mocht de camera slecht zicht hebben, vanwege bijvoorbeeld slechte opkomst van planten, dan rijdt de trekker verder op een zelf gecreëerde, denkbeeldige A-B-lijn, die hij doortrekt vanuit de laatst gereden meters. Au- toTrac Vision werkt het beste in spuitsporen, ruggen of in gewassen vanaf 10 centimeter hoogte, om zo een goed onder- scheid te kunnen maken tus- sen de gewassen en de bodem.


Nog niet in Nederland verkocht


AutoTrac Vision is al eerder geïntroduceerd in Amerika op zelfrijdende spuiten en grote rupstrekkers. Nieuw is dat de AutoTrac Vision nu leverbaar is op kleinere trekkers uit de 6R (niet de modellen met glazen dak), 6M, 7R en 8R/8RT-series. Maar ook op de Europese zelf- rijdende spuiten die gebouwd


worden in het Nederlandse Horst (L.). Het systeem is ook in Nederland leverbaar, maar is nog niet verkocht. Vooralsnog werkt dit systeem alleen met het John Deere AutoTrac-systeem en niet met universele systemen van andere (trekker)merken. Het Vision-systeem kost grofweg € 3.800 en is naleverbaar.


BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020) 71


MECHANISATIE


FOTO: KEVIN KALBITZ


FOTO: JOHN DEERE


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124