search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Een nieuwe stal uit 2019 met kalveren op een zachte vloer.


aangevraagd, maar nog bitter weinig uit- gekeerd. Het gevolg van het massaal aanvra- gen door de boeren is dat het geld op is voor hun collega’s met serieuze bouwplannen. Daar zitten veel jonge, toekomstgerichte boeren tussen.” Van Veenschoten verwacht dat er nog een inhaalslag komt. De boeren die tijdens de eerste aanvraagronde beslag legden op de subsidie, kunnen nog tot maart 2021 hun factuur indienen bij RVO.nl. Desondanks verwacht hij dat van de € 11 miljoen die in 2018 is geclaimd, niet meer dan € 4 miljoen wordt gerealiseerd en betaald. Hij is redelijk op de hoogte van de bouwplannen in de sector en weet hoeveel orders hij in porte- feuille heeft. Wim Thus is LTO-vakgroepvoorzitter kalverhouderij. Hij reageert geschokt dat er nog zo weinig is uitgekeerd voor wel- zijnsvloeren. Thus: “Dat is heel weinig. Ik had meer verwacht. Het bevestigt wel onze stelling dat er geld overblijft.” De kalverhouders kunnen nog een jaar declareren bij RVO.nl. De afwikkeling en


uitbetaling door de dienst duurt normaal gesproken zo’n drie maanden. Er is dus een na-ijleffect. Desondanks vreest Thus dat uiteindelijk niet meer dan € 5 miljoen wordt uitgekeerd van de € 11 miljoen die in 2018 is geclaimd.


Toenemende teleurstelling De LTO-vakgroepvoorzitter was al teleur- gesteld dat zoveel kalverhouders, die vorig jaar subsidie aanvroegen voor welzijnsvloe- ren, achter het net vissen. Met deze kennis neemt de teleurstelling toe en heeft hij er meteen een zorg bij. Thus: “We koesteren dat geld en willen dat natuurlijk behouden voor de kalversector. Maar ik ben er niet gerust op of dat geld allemaal voor de kalver- houderij gebruikt kan worden. We zouden deze zomer de balans weer opmaken.” Het is onzeker is of het oorspronkelijke GLB-geld in de kalversector blijft. Om de afgewezen boeren te helpen, lijkt het simpel om het geld van de aanvragen die niet doorgaan, terug te storten in de subsidiepot. De kalversector zelf lobbyt ook om de € 4


Veel geclaimd, nog weinig gerealiseerd


LNV-subsidie welzijnsvriendelijke vloeren, bedragen x € 1 miljoen. budget welzijnsvriendelijke kalvervloeren aangevraagd in eerste openstelling 2018*) nog beschikbaar


aangevraagd in tweede openstelling 2019 tekort


*) hiervan is tot dusver € 1,4 miljoen uitgekeerd


12,5 11


1,5 10


8,5


miljoen die niet is benut voor het kwali- teitsprogramma Vitaal Kalf te storten in de subsidiepot voor zachte vloeren. Dan zijn veel boeren alsnog geholpen.


Maar uiteindelijk beheert het ministerie van LNV de subsidiepot. Dat heeft andere plannen met het subsidiegeld. Thus: “Het ministerie zegt het geld te willen steken in verduurzaming. Hoe dat eruit gaat zien is nog vaag.” Op korte termijn wordt er sowieso niets geregeld. Thus: “De corona- crisis vraagt nu alle aandacht bij LNV. Dat is begrijpelijk. En alleen al deze regeling optuigen kostte ruim twee jaar.” Aanvankelijk was er geld om ruim 260.000 vierkante meter zachte vloer te subsidiëren. Uitgaande van een investering van € 120 per vierkante meter (zie tabel Zachte vloer). Dit aantal meters is genoeg om bijna 145.000 kalveren een zachte vloer te geven. De helft van dat aantal wordt waarschijn- lijk nog niet gehaald. Met de huidige 1,4 miljoen uitgekeerde euro’s zit het aantal kalveren op een comfortabele, gesubsidieer- de vloer thans op 17.000 dieren.


Zachte vloer voor 145.000 kalveren


Potentieel aantal vierkante meters welzijnsvloer, bedragen in € . budget 1.2500.000 kosten vloer/m2 40% subsidie


aantal vierkante meters calculatie Boerderij


120 48


260.417


oppervlakte/kalf 1,8 totaal aantal kalveren


144.676


BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020)


57


FOTO: HANS PRINSEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124