search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
MARKT ALGEMEEN


Uitrijseizoen mest wordt race tegen de klok


Het uitrijseizoen is eindelijk losgebarsten. Alle mest een plaats geven is een uitda- ging. Daardoor dalen prijzen wat minder hard dan verwacht.


Door René Stevens D


oor de langdurige regenval duurde het lang voordat de uitrijperiode voor drijfmest kon beginnen. Met de periode van droog en zonnig weer is het uitrijseizoen eindelijk losgebarsten en werken loon- werkers en distributeurs zich een slag in de rondte om alle mest op de plaats van bestemming te krijgen.


Mest van met name rundvee, zeugen, rosékalveren en bewerkte varianten wordt volop uitgereden. Ook vleesvarkensmest belandt op de percelen, maar daarvan gaat inmiddels ook een groot deel richting ver- werking. Door het langere opslagseizoen zaten de opslagen in de akkerbouwgebie- den bomvol en werden deze als eerste leeg- gereden. Deze mest is direct beschikbaar. Ook putten en opslagen bij de veehou- ders zijn aan de beurt, maar bij de lange afstanden met wat minder snelheid dan


Mestprijzen op lager niveau Indicatieve gemiddelde ophaalprijzen varkensdrijfmest, in € per ton.


Twente/Achterhoek Oost-Brabant/Noord-Limburg


18 20 22 24 26 28


20,00 23,00


feb-16 aug-17 feb-19 apr-20


In alle regio’s liggen de ophaaltarieven voor varkensmest onder het hoogste niveau aan het einde van het opslagseizoen. Ondanks gunstige vooruitzichten maakt het verlate uitrijseizoen dat mest aan de prijs blijft.


114


sommigen misschien hopen. De mest van veebedrijven dichtbij het akkerbouwgebied was daardoor in het begin meer in trek.


Nog beperkingen


Door de nattigheid is er een hogere mest- druk dan normaal rond deze tijd. Wat verder wordt genoemd is dat een deel van de melkveehouders vanwege de slechte omstandigheden beperkt was in het uit- rijden van drijfmest op eigen weilanden. Een aantal veehouders voert daardoor wat vroeger af dan normaal. Verder telt dat een deel van de gronden bij de wijziging van de mestregels per 1 januari als fosfaatrijk is aangemerkt, waarop 10 kilo fosfaat per hectare minder mag worden aangewend. Overigens mag op deze fosfaatrijke gron- den wel meer mest met een hoog gehalte aan organische stof worden uitgereden, zoals stromest en champost.


Daar komt bij dat uitrijden in de akker- bouwgebieden op sommige plekken nog beperkingen kent. Ook al zijn de meeste gronden inmiddels flink opgeknapt, er zijn percelen waarbij de ondergrond nog te nat is om bij het uitrijden geen structuurbederf te krijgen. Deze akkerbouwers zijn daarom terughoudend om zware machines op het land te laten rijden, inclusief de sleepslang. Ze laten op die percelen organische mest dit voorjaar voorbijgaan en kiezen mogelijk na de oogst nog voor een bemesting met drijfmest of een andere mestsoort. Een onzekere factor die boven de markt hangt, is corona. Dat maakt dat haast is geboden, want stel dat het transport een keer wordt stilgelegd of uitvalt als perso- neel ziek thuis zit.


Geen zware machines


De verwachtingen afgelopen winter waren dat ophaalprijzen voor drijfmest dit jaar


BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020)


flink zouden dalen. Dat zou vooral te danken zijn aan een afname van het aantal koeien en varkens en de verwerking die goed loopt. Mestprijzen zijn aan het dalen, weliswaar door voornoemde redenen wat later dan normaal. De huidige daling is echter meer een seizoenseffect dan een voorteken van een structureel andere mestmarkt.


Prijzen voor varkensmest liggen begin april gemiddeld zo’n € 2 tot € 3 per ton


FOTO: HANS BANUS


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124