search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
PAASTHEMA OP ZOEK NAAR EEN EERLIJKE PRIJS GUUS VAN ROESSEL


‘MijnMelk is een volvet premium product’


Guus van Roessel verwerkt een deel van zijn melk in de kleinschalige mini-melkfabriek op zijn bedrijf. De volvette melk wordt als MijnMelk verkocht in de supermarkt.


‘O Door Bouke Poelsma


p ons biologisch melk- veebedrijf hebben we veel oog voor de omgeving en de mensen om ons heen. ‘Samen boer zijn’, zo luidt ons motto. We hebben een wandelpad aangelegd op


onze boerderij, we doen aan agrarisch natuurbeheer en we werken met kruidenrijk grasland. We hebben een samenwerkingsverband met scholen en we doen aan gebiedsinrichting door een nabijgelegen poel op te knappen. Het is onze ‘license to produce’. Die extra inspanningen wor- den niet beloond via de melkprijs. Dat zette me een paar jaar geleden aan het denken. Geldelijk gewin staat niet voorop, maar ik wilde wel ontdekken hoe ik voor de in mijn


ogen lekkerste melk van Nederland een meerprijs kon krijgen.


Mijn werkgever Lely was op datzelfde moment bezig met de ontwikkeling van de Orbiter, een kleinschalige melkfabriek op boerderijniveau. Daar wilde ik bij aan- haken. Ik zag geen heil in schaalvergroting, maar wel in gerichte melkverwerking.


Natuurlijk hadden we het geluk dat mijn werkgever in de Orbiter investeerde. Maar als melkveebedrijf hebben we ook veel risico genomen en een koerswijzi- ging ingezet.


Sinds september 2018 ligt onze melk onder de naam MijnMelk in de schappen van Albert Heijn. Daar ging een heel traject van plannen maken aan vooraf. Mijn bloed ging er als kleine ondernemer sneller van stro- men. Het leverde veel inzichten op, bijvoorbeeld over redenaties van andere ketenpartijen. Onze melk wordt verkocht in petfl essen van 800 milliliter, voor een prijs van € 1,74. Het is een premi- um product, aan de bovenkant van de markt. Het gaat om volvette, biologische melk, die rechtstreeks van de boerderij afkomstig is en volledig traceerbaar is. Natuurlijk was het lastig om de prijs van MijnMelk vast


38


Volvette traceerbare bio-melk


Guus van Roessel heeft met zijn vader Cees in Udenhout (N.-Br.) een biologisch bedrijf met 102 koeien op 70 hectare. Het rjg is 8.600 liter, met 4,30% vet en 3,45% eiwit. Van Roessel investeerde in een Lely Orbiter (mini-melkfabriek) en produceert MijnMelk. Van Roessel is director business development bij Lely. Medewerker Dave is verantwoordelijk voor de dagelijkse arbeid op het bedrijf.


BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020)


FOTO’S: FAM. VAN ROESSEL


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124