search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ACTUEEL


ONDERNEMEN Dijkhuizen zwaar teleurgesteld


Het Landbouw Collectief ziet geen perspectief meer in verder over- leg met landbouwminister Carola Schouten over stikstofreductie.


E


en halve dag na het stikstofover- leg met landbouwminister Carola Schouten geeft Aalt Dijkhuizen, voorzitter van het Landbouw Col- lectief (LC), uiting aan zijn zware teleurstel- ling. Hij had graag een minister gehoord die met de boeren naar een oplossing zoekt voor het stikstofprobleem. Maar hij ervoer een minister die er niet is voor de boeren, zegt hij. “Het lijkt wel alsof alles van de boeren moet komen, voor niets en dat er niets tegenover staat. Dat is niet reëel.”


Overleg opgeschort


Het overleg met landbouwminister Schou- ten had woensdagochtend telefonisch plaats. Daarna koppelden de vier vertegen- woordigers van het LC – Aalt Dijkhuizen, Jeroen van Maanen, Linda Janssen en Trienke Elshof – hun bevindingen terug aan hun achterban. De uitkomst van het tweede overleg was duidelijk en unaniem: voorlopig hoeven we niet meer met de minister te praten. Mogelijk kan de Tweede Kamer de bewindsvrouw nog bewegen tot een andere opstelling. De hoop van het LC is daarop gericht.


FDF: OPGESTOKEN MIDDELVINGER VAN KABINET


MOB: KABINET OP DOOD SPOOR


GEURTS: CORONACRISIS BEMOEILIJKT GESPREKKEN


LC-voorzitter Aalt Dijkhuizen: ‘Het lijkt alsof alles van de boeren moet komen.’ BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020) 19


Wij horen dat het juridisch niet mogelijk is. Maar onze eigen juristen zeggen dat het wel kan.


Een van de knelpunten in het overleg is de manier waarop boeren stikstofwinst kunnen realiseren. Schouten heeft met de invoering van het stikstofregister de toekomstige winst via voermaatregelen ingeboekt. Het LC vindt dat boeren niet verplicht mogen worden tot voermaatrege- len. Zij moeten de mogelijkheid hebben te kiezen uit verschillende opties, of com- binaties daarvan: voermaatregelen, meer beweiden en mest vermengen met water. Dijkhuizen: “Wij horen dat het juridisch niet mogelijk is. Maar onze eigen juristen zeggen dat het wel kan. Wij zeggen: waar een wil is, is een weg. Wij horen: kan niet.” Dijkhuizen denkt er het zijne van. Het klinkt hem meer als “wil niet”. Volgens hem knelt het dat Schouten op dit beleidsterrein niet de landbouwmi- nister is, maar de portefeuillehouder van het brede stikstofdossier dat gaat van de


luchtvaart tot de woningbouw en van de realisering van de infrastructuur tot het natuurbeleid. Hij verbaast zich erover dat Schouten niet net zo gedaan heeft als haar collega Eric Wiebes (EZK). Die heeft be- langrijke besluiten over het klimaatbeleid wegens corona vooruitgeschoven.


Stikstofwinst


Het collectief stelt dat in de afgelopen periode stikstofwinst is geboekt door de landbouw, maar dat die gemakshalve door de minister als autonome ontwikkeling wordt genoteerd. Autonome ontwikkeling wordt niet ingeboekt in het stikstofregister en is daardoor ook niet meer inzetbaar voor nieuwe ontwikkelingen.


Reacties Tweede Kamerleden reageren verdeeld op het opschorten van het stikstofoverleg. Co- alitiepartijen zijn teleurgesteld, oppositie- partijen hadden dit verwacht. CDA’er Jaco Geurts vindt het jammer dat partijen er nog niet uitgekomen zijn. “Binnen de moge- lijkheden die we als Kamer op dit moment hebben, doen we ons werk”, reageert hij op de oproep van het Landbouw Collectief om in actie te komen. “De coronacrisis bemoeilijkt de gesprekken.” Farmers Defence Force is ‘razend’ op de minister en schrijft de houding van het kabinet te zien als een ‘opgestoken middel- vinger naar het Landbouw Collectief’.


FOTO: ANP


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124