search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Een van de voordelen die levering van biggen aan Spanje biedt is de moge- lijkheid om beren te sturen. Spanje slacht lichter, castreren is niet nodig. Dat scheelt werk en kosten.


 De Spaanse afnemer is doorgaans wat toleranter dan de strikt pünktliche Duitse collega, die een te licht geleverde big niet betaalt.


 Vanuit Duitsland krijgt de biggenleverancier steevast rekeningen gepresenteerd voor binnenberen.


 De mogelijkheid om lichtere biggen te leveren drukt de voor opfokken benodigde extra ruimte op het bedrijf. Het scheelt immers al als je 23 kilo kunt leve- ren in plaats van 28 kilo.


bovendien is het in Spanje niet koud, zodat de varkens- houder er in dat opzicht met de biggen geen opstart- problemen heeft.


Er zijn meerdere argumenten voor de Nederlandse zeugenhouder om op structurele basis biggen aan te bieden voor de Spaanse markt.  De prijs is leidend. Spanje is niet alleen maar ‘in’ voor de onderkant van de markt. In het afgelopen jaar is het prijspeil in Spanje flink gestegen. Er was al groei- ende vraag naar biggen, maar nu voor varkensvlees de exportmarkt in China en overig Azië omhoog is ge- knald, wordt dat alleen maar meer.


 Je kunt castreren achterwege laten, wat werk vereen- voudigt en kosten drukt.


Concentratie op drie markten Aandeel cluster Duitsland-België-Spanje in Nederlandse biggenexport, per kwartaal (%).


I 100


80 85 90 95


II III IV


Overbrugging voor beide partijen In de Nederlandse zeugenhouderij treedt nog steeds schaalvergroting op. Bij zeugenhouders die de produc- tie hebben opgevoerd is de biggenstal echter dikwijls niet of niet voldoende meegegroeid. Dat zet druk op de hokbezetting. Voor de categorie die te krap zit in de biggenplaatsen, is gestructureerde levering aan Spanje een ideale oplossing. Uitbreiding op een varkensbe- drijf gaat niet van de ene op de andere dag. Voor Spanje produceren is dan een mooie overbrugging. Het mes snijdt aan twee kanten. Voor de Spaanse integraties is de Nederlandse biggenaanvoer ook een uitkomst in de pe- riode die nodig is om zelf de zeugenhouderij te kunnen uitbreiden. Voor oplossing van hun biggentekort maken ze graag afspraken voor de langere termijn, twee tot drie jaar.


Ze sturen echter aan op zelfvoorziening. Dat is goed-


koper. Biggenimport is puur overbrugging, om produc- tiestoring op te vangen dan wel om uitbreiding te kun- nen doorvoeren. De op Spanje opererende biggenhandel verwacht dat de huidige situatie nog twee tot drie jaar zal aanhouden. Daarna kan de situatie meer wijzigen in de oude, waarbij pieken in de vraag naar biggen van Spanje en Duitsland elkaar opvolgen: Spanje eind najaar en begin voorjaar, na de lente Duitsland.


Grootste zeugenhouderij blijft


Aantal geregistreerde zeugenbedrijven, per categorie, standaard opbrengst x € miljoen. 2016


2017


100 150 200 250 300


2016 2017 2018 2019 Bron: RVO


Het toegenomen belang van Spanje voor de export is te zien in het gecombineerde marktaandeel van de drie hoofd- bestemmingen. Afzet in Duitsland en België groeide niet.


50 0


0,25 - 0,5 0,5 - 1,0 1,0 - 1,5 1,5 - 3 > 3


De zeugenhouderijen in Nederland die het volhouden zijn de grotere. Bij bedrijfsuitbreiding biedt Spanje een uitkomst als de opfokruimte voor de biggen nog niet op orde is.


BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020) 75 2018 2019


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124