search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ONDERNEMEN


Momenteel voldoende personeelsaanbod landbouw


De coronamaatregelen hebben het vrije verkeer van arbeidsmigran- ten sterk belemmerd. Werkgevers kunnen ervoor zorgen in trek te blijven, mocht de arbeidsmarkt krapper worden.


Door Eric Beukema D


e arbeidsmarkt voor agrarisch personeel kent op dit moment nog geen schaarste. Dat zegt Peter Baltus, projectleider bij


LTO Nederland tijdens het derde wekelijk- se webinar dat De Werkgeverslijn land- en tuinbouw organiseert over de impact van de coronamaatregelen voor werkgevers in de agrarische sector. Baltus: “Er is meer aanbod dan vraag op dit moment.” Het aanbod op de platforms helponsoogsten.nl en werkenindelandentuinbouw.nl staat op zo’n 7.000 arbeidskrachten. Op hel- ponsoogsten.nl hebben zich al 300 uitzendbureaus met aanbod van personeel gemeld. Daar staan 150 agrarische bedrij- ven tegenover die afgelopen week behoefte hadden aan zo’n 2.500 mensen. Toch is voorzichtigheid geboden, aldus Baltus. “Het is een ramp om Bulgaren en Roemenen naar Nederland te krijgen, dat lukt gewoon niet.” Daarentegen kunnen Polen nog wel relatief gemakkelijk via Duitsland naar Nederland komen, aldus de


Sommig seizoenswerk vergt een aanpassing om te kunnen voldoen aan de RIVM-eisen, zoals minimaal 1,5 meter tussen personen. Werken in twee ploegen kan wellicht uitkomst bieden.


LTO’er. “Het kan zeker helpen als de Poolse werknemer een kopie van zijn arbeidsover- eenkomst kan overleggen bij de grens.” Het probleem op termijn dat Baltus ziet, ligt in de Duitse agrarische sector. “Duits- land trekt steeds meer aan mensen en onze oosterburen liggen wel dichter bij Polen, dus de verleiding daar te gaan werken als Pool is groot.” Daarom pleit Baltus ervoor om in contact te blijven met het UWV om eventueel gebruik te kunnen maken van personen vanuit de bakken van het UWV.


Werk- en woonomstandigheden trekt personeel


 Zorg ervoor dat uw Poolse arbeidsmi- granten beschikken over een kopie van de arbeidsovereenkomst, dat kan het passeren van de Duitse grens vergemak- kelijken.


 Blijf in contact met het UWV voor even- tuele arbeidskrachten als er wellicht op termijn toch te weinig arbeidsmigranten zijn. Denk aan asielzoekers, schoolverla- ters, studenten of mogelijk personen die op dit moment niet aan het werk kunnen vanwege de coronacrisis.


 Plaats in overleg met de gemeente woon-


units op het erf om werknemers voldoen- de ruimte te kunnen bieden.


 Zorg voor voldoende afstand, minstens 1,5 meter, tussen werknemers op de werkplek.


 Stel eventueel ploegendiensten in, zodat er niet teveel werknemers tegelijk aan- wezig zijn op de werkvloer. Werknemers zijn verplicht hieraan mee te werken in de huidige omstandigheden.


 Als u personeel wilt uitlenen aan de land- bouw, meld dit dan bij de KvK als aparte activiteit aan.


Wilt u als ondernemer uw personeel uitlenen aan de land- of tuinbouwsector? Meld dit dan bij de KvK aan als aparte acti- viteit. Voorwaarden zijn:  als ondernemer stelt u arbeidskrachten ter beschikking aan een andere onder- neming;


 u ontvangt hiervoor een vergoeding;  de arbeidskracht werkt onder toezicht en leiding van de inlener.


Huisvesting blijft groot probleem Het huisvesten van arbeidsmigranten wordt met de aangescherpte RIVM-eisen wel een steeds belangrijker aspect. Een oplossing kan zijn huisvesting van on- dernemers te gebruiken die vanwege de coronamaatregelen leeg staat. De beste oplossing is volgens Baltus het plaatsen van woonunits op het eigen erf. “Gemeen- tes zijn in de huidige tijd best soepel en willen wel meewerken.” Daarnaast kan een goede huisvesting werknemers juist doen besluiten te kiezen voor een bedrijf dat het op orde heeft in een krappe arbeidsmarkt. Om tijdens het werk niet te dicht op elkaar te werken, is het een optie om in ploegen te werken. “Het geeft meer ruimte op de werkplek en werknemers moeten hieraan meewerken.”


BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020) 17


FOTO: BOERDERIJ


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124