search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ONDERNEMEN ACTUEEL VAN ONZE WEBSITE KORT NIEUWS


Mesdagfonds en RIVM eens over aandeel landbouw


In nieuwe berekeningen over stikstofdepositie komt het Mesdagfonds nu op eenzelfde aandeel voor de landbouw als het RIVM: 35% en als je alleen de stikstofgevoelige gebieden rekent 41%. Eerder was bij RIVM sprake van 45%, dat is later iets bijgesteld. Het Mesdagfonds kwam eerder op 25%.


In de landbouwtelling staan onder meer vragen over bemesten. Ga dat niet inschatten, maar kijk bijvoorbeeld in het bemestingsplan.


Landbouwtelling invullen


is niet vrijblijvend Boeren kregen antwoord op vragen over de ge- combineerde opgave tijdens een webinar van Boerderij en Food & Agri- business.


Vragen in de landbouwtelling worden gebruikt voor statistiek, maar zijn zeker niet vrijblij- vend. Bijvoorbeeld over de melkproductie en het gebruik van mest. Dat benadrukten adviseurs van RVO.nl en Flynth in het webinar van Boerderij en Food & Agribusiness afgelopen week. Volgens Annet Oosterhof van RVO.nl is het in ieder geval belangrijk om op tijd te begin-


nen. Zeker nu het lastiger is om dat samen met een adviseur te doen door de coronacrisis. Kijk of de registratie klopt. Kloppen de percelen? Zijn er nog genoeg TAN-codes voor het indienen als je die gebruikt?


Zowel Oosterhof als Marcel van den Tillaart, bedrijfsadvi- seur van Flynth , gingen in op het opgeven van de melkpro- ductie. Daar moet de werkelijke productie worden opgegeven inclusief wel geproduceerde melk die niet is afgeleverd . Een andere vraag gaat over de hoeveelheid mest die is aange- wend. “Ga dat niet inschatten, maar maak gebruik van het be- mestingsplan om dat goed in te vullen”, aldus Van den Tillaart.


Meer info en het webinar terugkijken? www.boerderij.nl/gecombineerde-opgave advertentie Asbest verwijdering en nieuwe daken.


Brabant schiet mis met opkoop bedrijven


Provincie Brabant heeft excuses gemaakt voor de aankoop van veehouderijen in drie andere provincies. Ze had zo stikstofruimte willen vrijmaken voor een bedrijventerrein in Moerdijk. Intussen werkt de pro- vincie binnen eigen grenzen aan een 5-kilometerzone rondom beschermde natuur.


KIJK OP BOERDERIJ.NL voor een video van het melkveebedrijf.


Verbreed bedrijf in tijden van corona


Familie Holtrop in Delfstrahuizen (Fr.) heeft een melkveebedrijf met een forse verbredingstak: groeps- activiteiten. Door de coronamaatregelen is het er nu stil. Geeske Holtrop vertelt wat ze nog wel kan en hoe ze deze tijd doorkomt. Ze hoopt op een stabiele melkprijs.


Overijssel: niet handhaven op NB-vergunning


Meer daglicht in uw loods en stal? Wernsen bouw & montagebedrijf. Specialist op uw dak.


info@wernsenbouwenmontage.nl www.wernsenbouwenmontage.nl Tel. 0318-457471 / 0623048020


20


Overijsselse veehouders die geen Natuurbescher- mingsvergunning (NB) hebben, maar hun bedrijf heb- ben uitgebreid op basis van een PAS-melding, hoeven niet bang te zijn voor controles. Gedeputeerde Staten hebben besloten om niet te gaan handhaven .


BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020)


FOTO: HENK RISWICK


FOTO: THEO GALAMA


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124