search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
RUNDVEEHOUDERIJ ACTUEEL Beschikbaarheid kali onder druk


De directe beschikbaarheid van het element kalium is op lichte gronden waarschijnlijk erg laag als gevolg van uitspoeling door de grote hoeveelheid neerslag in februari.


D


e hoeveelheid plantbeschikbare kalium staat onder druk. Daar- voor waarschuwt Eurofins Agro. Kalium kan vrij gemakkelijk


uitspoelen, met name op lichtere gronden. De grote hoeveelheid neerslag in januari en met name in februari en de eerste week van maart maakt dat vooral op zandgron- den de beschikbare hoeveelheid kalium in grasland sterk is gedaald. Dat betekent dat het gras nu alleen de beschikking heeft over de kali uit drijfmest en de nalevering uit het kleihumus complex. Overigens meldt Eurofins Agro dat de hoeveelheid kalium in de bodem die beschikbaar is voor het gewas in diverse regio’s sowieso door de jaren heen al aan het afnemen is, hoewel dat effect door de laatste twee droge zomers niet te zien was. De lagere kaliumbeschikbaarheid komt onder andere doordat er vanwege de be- mestingsregels jaarlijks minder mest mag worden uitgereden. Daarnaast neemt het gemiddelde kaliumgehalte in mest af.


Mestsamenstelling


Gemiddeld bevat een kuub rundveedrijf- mest 5,4 kilo kalium. De variatie in gehal- ten beweegt zich tussen 4 en 7 kilo. De werkingscoëfficiënt is 75% voor de eerstvol- gende snede na bemesting. De resterende 25% is voor de snede daarna beschikbaar.


Door uitspoeling van kalium op lichte gronden is de kaliumvoorziening van de eerste snede vooral aangewezen op de kaliaanvoer vanuit drijfmest.


Een maaisnede gras onttrekt ongeveer 100 kilo kali. “Je weet alleen zeker of je genoeg kali geeft als je de mestsamenstelling kent. Een mestmonster is daarom noodzaak. Alleen zo kun je preciezer bemesten”, vindt Mark de Beer, ruwvoerexpert bij Groeikracht.


Dennis Klein Koerkamp, productmana-


ger Veehouderij bij Eurofins Agro, geeft aan dat bijstrooien van kali niet nodig is als je genoeg geeft via de mest, maar het kost ook opbrengst als je te weinig geeft. “De plantbeschikbaarheid van kali die gevonden is in monsters uit eerdere jaren of wellicht zelfs uit december 2019 of januari 2020, kunnen heel goed niet meer


advertentie BALENKLEMMEN BOX ROTATORS


VOOR VOORLADER & VERREIKER  COMPACT  DUURZAAM PRODUCT- & BOXFRIENDLY  COMPACT  SUSTAINABLE


+31 (0)518 411318 info@wifo.nl www.wifo.nl


kloppen als gevolg van de extreme droogte in 2018 en 2019 en de hevige neerslag in februari/maart van dit jaar.” Hij geeft aan dat Eurofins het pakket ‘Teelt’ beschikbaar heeft waarin snel de plantbeschikbaar- heid van essentiële mineralen kan worden vastgesteld vlak voor het groeiseizoen. “Dat hoeft echt niet op elk perceel. Neem enkele referentiepercelen als uitgangspunt. Zo’n analyse kost € 70 per 1-3 hectare. Te veel strooien of opbrengstderving kost veel meer.” Kalium heeft een positieve invloed op de opbrengst en kwaliteit van gewassen en vermindert de gevoeligheid van gewassen voor droogte, vorst en schimmels.


58


BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020)


FOTO: MICHEL VELDERMAN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124