search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
PAASTHEMA OP ZOEK NAAR EEN EERLIJKE PRIJS GERT TEN HOOL


‘Whiskydrinkers betalen voor kwaliteit’


Akkerbouwer Gert ten Hool maakt bier en whisky van eigen gerst. Neven- tak Drentsche Schans groeide uit tot een volwaardige bedrijfstak.


‘W Door Bouke Poelsma


e produceren bier en whisky met zomer- gerst van eigen grond. Het is lastig te zeggen hoeveel extra waarde een kilo gerst daar- door krijgt. Zo reken


ik ook niet. Het brouwproces vraagt het nodige aan be- werking, dat maakt het sowieso een lastige rekensom. Op jaarbasis produceren we 50.000 liter bier. We maken vier soorten, die in verschillende supermarkten worden verkocht. Sinds 2015 maken we ook whisky. Jaarlijks vullen we 1.000 fl essen van 0,7 liter. Het is een uniek product, waarvan de her- komst te herleiden is. Op de fl essen staan de coördina- ten van de percelen waar de gerst is geteeld. Een fl es


whisky kost ongeveer € 68. Whiskydrinkers zijn bereid te betalen voor een kwalitatief goed product. We krij- gen lovende reacties.


Whisky is nu booming maar of dat over een aantal jaar nog zo is, waag ik te betwijfelen. Ik ben ervan overtuigd dat het aanbod de markt gaat overspoelen. Een goede fl es whisky moet jaren rijpen. Wie weet wat er nu allemaal wordt geproduceerd en wat er al in het vat ligt? Ik ben daarom aan het kijken of we met onze eigen granen ook andere dranksoorten kunnen brouwen.


Het akkerbouwbedrijf en de Drentsche Schans zijn twee afzonderlijke bedrijven. Uit beide bedrijven halen we een volledig inkomen. Daar werken we hard voor. Door sommige mensen werd ik ooit voor gek verklaard om als akkerbouwer met 170 hectare een neventak te beginnen. Gelukkig is mijn vrouw Ans net zo bevlogen als ik.


Het brouwen van bier en whisky heeft me veel ge- bracht. Ik heb veel mensen leren kennen en ervaringen opgedaan. Mijn horizon is verbreed. Dat had ik nooit willen missen.


Financiële genoegdoening is belangrijk, maar is 28


‘Passie is het vertrekpunt’


Gert ten Hool (52) heeft in Holsloot (Dr.) een akkerbouwbedrijf van 170 hectare (Veenkoloniaal bouwplan). Samen met zijn vrouw Ans runt hij de Drentsche Schans. Ze maken zelf bier en whisky, organiseren feesten en partijen en doen aan tapverhuur. www.drentscheschans.nl


BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020)


FOTO’S: RUUD PLOEG


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124