search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Bloemen worden vernietigd op de bloemenveiling in Honselersdijk. Vooral in de plantaardige sectoren, waaronder de sierteelt, wordt grote economische schade geraamd als gevolg van het coronavirus. FOTO: ANP


ten. De verwachting van de bank is wel dat de sector in 2021 weer hersteld is en de volumegroei weer 1% is.


Plantaardige sector


Het lijkt erop dat de plantaardige sectoren het hardst worden getroffen. “De sierteelt wordt zonder meer het hardst getroffen. Dat komt mede doordat die niet als vitale sector wordt gezien”, aldus Van Horen van Rabo Research. Hij merkt op dat de scha- debedragen heel individueel zijn: “Elke ondernemer heeft zijn eigen problemen, het is moeilijk die allemaal over één kam te scheren.” Volgens Greenports Nederland loopt de schade in de sierteelt dit jaar op tot € 2,2 miljard, in het gunstigste scenario. In deze berekening zijn kostenbesparingen en het effect van het ingestelde nood- pakket al meegenomen. “We zien nu veel acties om de sierteelt te helpen, maar zelfs als Nederlanders veel meer bloemen zou- den kopen zou dat geen echte zoden aan de dijk zetten. 80% van de bloemen wordt geëxporteerd. Om de schade te beperken is normalisering van de ketens het belang- rijkste”, aldus Van Horen. LTO rekent met € 2 miljard schade voor alleen de primaire glastuinbouw. Greenports Nederland becijfert de schade


voor de gehele glastuinbouwsector op € 5 miljard. In de plantaardige sectoren, glas- tuinbouw niet meegerekend, rekent LTO op een schade van € 1,85 miljard. Orders bij kwekers van bomen en planten worden geannuleerd, de bloembollenhandel krijgt harde klappen en de afzet van fritesaardap- pelen is ingestort.


André Hoogendijk, directeur van BO Akkerbouw baseert het schadebedrag van aardappeltelers van € 160 miljoen tot € 200 miljoen op een aardappelprijs van 15 tot 20 cent per kilo van voor de crisis en 1 miljoen ton fritesaardappelen waar geen bestem- ming voor is. Daarnaast is er ook vraag naar pootgoed weggevallen, waarvan de BO de schade schat op minimaal € 10 miljoen. Uit een peiling van NAV blijkt dat een derde van de akkerbouwers de schade door het coronavirus boven de € 50.000 schat. 14% verwacht meer dan € 100.000 schade. Zorgen zijn er vooral over de afzet van consumptieaardappelen. Over deze schadebedragen is echter ook twijfel bij onder andere experts van Countus en Flyn- th. Lambert van Horen van Rabo Research stelt dat een enquête meer een subjectieve peiling is in plaats van een goede schade- schatting. “Een ledenpeiling heeft zeker een functie om er achter te komen welke


BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020)


zorgen en problemen er leven, maar is min- der geschikt om de schade in te schatten.”


Veehouderij en recreatie


De inschatting van schade voor de veehou- derij is moeilijker. LTO rekent op minimaal € 130 miljoen omzetverlies. Bepalend hierin is of grenzen open blijven. Bij versto- ringen in logistiek en handel zal de schade snel oplopen. Daarnaast hangt de schade af van in welke mate prijzen voor melk en vlees zullen dalen. De zuivelprijzen op de bulkmarkt voor melkpoeder, room en kaas dalen al. Ook de kalversector ondervindt flinke impact. De afzet loopt stroef door het wegvallen van de horeca als afzetkanaal. De multifunctionele landbouw, boeren- bedrijven met een neventak, wordt direct geraakt door de coronacrisis. Vergaderloca- ties, zorgboerderijen, educatieboerderijen en boerencampings ontvangen geen men- sen meer. LTO schat de schade voor deze tak op zo’n € 35 miljoen per maand, wat kan oplopen tot € 55 miljoen als de recrea- tieactiviteiten in het voorjaar niet opgestart kunnen worden. Volgens Stichting Vrije Recreatie (SVR) is 70% van de boerencam- pings gesloten. De schade voor dergelijke ondernemers kan naar schatting oplopen tot € 30.000 per bedrijf.


13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124