search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ACTUEEL IN BEELD Mestscheider draait weer op volle toeren dit voorjaar


Transporteur en mestverwer- ker Salomons in Hardenberg (Ov.) is weer druk met mest scheiden. Het bedrijf werkt met een scheidingsdecanter. Deze heeft een capaciteit van 40 kuub per uur. Het bedrijf hanteert als


vuistregel dat vijf maal de factor fosfaat van de ingaan- de mest in de dikke fractie blijft. Het fosfaatgehalte in de gier is dus een vijfde van de onbewerkte mest. Op droogvoerbedrijven ligt het rendement van de scheider hoger dan bij bedrijven die nat voeren.


Salomons composteert de


dikke fractie en exporteert deze vervolgens. Voor het scheiden betaalt een boer tussen € 3,50 en € 4 per kuub, afankelijk van het volume.


VARKENSHOUDERIJ


België onderzoekt PCV3, Nederland kijkt mee


Na de vondst van circo type 3 onderzoekt België hoe vaak het virus voor- komt en wat het virus precies doet.


In november werd in België de eerste besmetting met het circo-virus type 3 (PCV3) aan- getoond op een vleesvarkens- bedrijf. Reden voor de Vlaamse diergezondheidsdienst DGZ om een onderzoek naar het virus en de symptomen in te stellen.


Op de getroffen Vlaamse bedrijven vertoonden de dieren PDNS (Porcine Dermatitis en Nefropathie Syndroom)-ver- schijnselen en ernstig necrose- letsel rond het scrotum. Omdat de oorzaak niet duidelijk was en de dieren negatief op PCV2


en PRRS testten, heeft de DGZ uitgebreider bloedonderzoek gedaan, waarbij het PCV3-virus werd aangetoond.


Onder controle houden DGZ is nu een uitgebreider on- derzoek gestart. Dit onderzoek richt zich dit jaar vooral op de vraag of het PCV3-virus de oorzaak of medeoorzaak van de ziektebeelden is. Dit is name- lijk niet duidelijk, omdat het virus ook bij gezonde varkens is aangetoond. Een tweede peiler in het onderzoek van DGZ is hoe het virus onder controle te houden of te voorkomen is. De Belgische onderzoekers stellen dat het PCV3-virus geen recent ontstaan virus lijkt te zijn, maar juist een die al tientallen jaren onder varkens rondgaat. De steeds betere onderzoeksmethodes hebben


het virus wel aan bij secties. Maar hoeveel bedrijven positief zijn of niet, is niet bekend”, legt dierenarts Manon Houben van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) uit.


Houben geeft


Circo (PCV2) kan voor extra uitval zorgen. Wat de gevolgen van het PCV3-virus zijn, is nog niet duidelijk.


het virus nu dus aan het licht gebracht.


Nog geen noodzaak hier Ook in Nederland wordt wel melding gemaakt van het aantreffen van het PCV3-virus. “We krijgen bij de Veekijker niet veel vragen of meldingen over PCV3. Af en toe treffen we


BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020)


aan dat onduidelijk is welke betekenis gegeven moet wor- den aan de aanwe-


zigheid van het PCV3-virus: “Omdat we geen aanwijzingen hebben dat PCV3 in Nederland voor veel ziekte of uitval zorgt, is er wat ons betreft nog weinig urgentie voor een onderzoek.” Dat betekent niet dat GD geen belangstelling heeft voor het Belgische onderzoek; dat wordt met interesse gevolgd.


77


FOTO: HENK RISWICK


FOTO: HANS PRINSEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124