search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Guus deed al veel aan natuurbeheer en dergelijke, maar voor die ‘license to produce’ kreeg hij niet betaald. Dat zette hem aan het denken.


te stellen. We hebben zelf een voorstel gedaan, mede op basis van onze kostprijs en de waarde die de melk voor ons heeft. Albert Heijn is daarin meegegaan. Na aftrek van alle kosten blijft er een prijs over waar wij best tevreden over zijn.


De afzet loopt goed, met name in grote steden. Het was zeker spannend hoe dat ging verlopen. Voldoende afzet is een grote uitdaging. Mede dankzij zogenoemde online-infl uencers hebben we de verkoop verder aan- gezwengeld. Sinds kort wordt MijnMelk ook bij Picnic, Jumbo en Plus verkocht. Vorig jaar ging 30% van onze melk als MijnMelk weg. Mogelijk groeien we dit jaar


‘Ik zag geen heil in schaalvergroting, maar wel in gerichte melkverwerking’


door naar 50%. De toe- genomen afzet is tof. Naast het uitbouwen van de afzet zetten we ook in op verbreding van ons productassortiment. We willen yoghurt maken en speciale melksoorten op de markt brengen, zoals eiwitrijke melk. Het maakt mij trots dat onze melk als premium product in de supermarkten ligt. De positieve reacties bevestigen dat we ‘iets’ te pakken hebben. Die waarde- ring komt niet vanzelf.”


BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020) 39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124