search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ONDERNEMEN ACTUEEL Steunmaatregelen corona


Er zijn tal van steunmaatregelen voor getroffen bedrijven. Deze zijn ook nog steeds in ontwikkeling. Daardoor raak je de draad snel kwijt. Op deze pagina een hand- zaam overzicht.


S


ommige steunmaatregelen zijn specifiek voor de land- en tuin- bouw, andere voor het hele mkb. Ze variëren van rechtstreekse


financiële steun tot uitstel van belasting en verruimde borgstelling.


Tegemoetkoming loonkosten De staat betaalt 3 maanden het loon door van werknemers van door corona getrof- fen bedrijven. Deze regeling NOW is in de plaats gekomen van de werktijdverkorting. Ze geldt voor ondernemers met minimaal 20% omzetverlies gedurende 3 maanden. Aanvragen gaat via het UWV en kan tot en met 31 mei. Betaling maximaal 90% van de loonsom naar rato van omzetdaling, met terugwerkende kracht tot 1 maart. Bedrijven met seizoenspieken hebben hier nog geen baat bij, zo blijkt in de prak- tijk. Dat komt door de berekeningsmetho- de van het omzetverlies. Het huidige kwar- taal wordt vergeleken met een kwart van de omzet over heel vorig jaar. Verantwoorde- lijk minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bevestigt dat er geen uitzonderingen mogelijk zijn op


Uitstel voor veel belastingen Uitstel is mogelijk voor veel belastingen. In ieder geval inkomsten-, vennootschaps-, omzet- (btw) en loonbelasting. De invorde- ringsrente (bij te laat betalen van belasting) is verlaagd van 4% naar 0,01%. Ondernemers kunnen ook uitstel krijgen


van de energiebelasting (EB) of Opslag Duurzame Energie (ODE) en de btw hierover. Energieleveranciers zullen voor


de regeling. De overheid studeert nog op specifieke (eventueel Europese) steun voor de sierteeltsector.


Inkomensondersteuning Voor kleine ondernemers en zzp’ers die in de knel gekomen zijn door corona, is inkomensondersteuning mogelijk van maximaal € 1.500 per maand. Deze Tozo-re- geling is gebaseerd op het Bijstandsbesluit zelfstandigen, maar gaat veel sneller en kent soepeler voorwaarden. Aanvraag via de gemeente waar je woont.


Borgstelling land- en tuinbouw Deze al bestaande regeling is per 18 maart uitgebreid. Gezonde agrarische bedrijven kunnen hierdoor gefinancierd blijven. Overbrugginsgkrediet is financierbaar tot het maximale borgstellingskrediet per bedrijf van € 1,2 miljoen, of bij de plusva- riant bestemd voor duurzame innovaties,


leveringen in de maanden april, mei en juni 2020 geen EB en ODE, noch de btw hier- over, in rekening brengen. In oktober 2020 worden deze belastingen alsnog via een aanvullende factuur in rekening gebracht. Uitstel voor de periode van voor april is niet mogelijk. Tot slot heeft de douane nog maatregelen voor bedrijven die met export in de knel komen.


€ 2,5 miljoen. Looptijd maximaal 2 jaar. Er geldt wel provisie (1-3%). De borgstelling is 70%. Aanvragen kan tot 31 maart 2021. Dit gaat via de financier. Naast deze agrarische regeling is er ook een voor het mkb.


Eenmalige gift van € 4.000 Bedoeld voor ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door coronabeleid, zoals horeca. Het gaat om een eenmalige gift van € 4.000 belastingvrij. Dit gaat via RVO.nl.


Banken: uitstel aflossen


Alle banken verlenen uitstel voor aflos- singen aan bedrijven die in de problemen komen door corona. ABN Amro int tot september geen aflossing en ook geen ren- te bij zakelijke klanten met een hoofdsom van maximaal € 50 miljoen. Wie dat niet wil, kan zich afmelden. Bij Rabobank en ook ING werkt het andersom en moeten bedrijven het uitstel aanvragen. Bij die bei- de banken is de rente niet meegenomen.


Europese steun


In Europees verband wordt gesproken over verschillende steunmaatregelen, zoals openstelling van de opslagregelingen. De lidstaten zijn voorstander van vervroeg- de uitbetaling van toeslagen. Ook hangt uitstel van de deadline voor het invullen van de Gecombineerde opgave in de lucht. Meer duidelijkheid wordt begin deze week verwacht.


Lokale belastingen Tulpen broeien. Bedrijven met een seizoenspiek hebben weinig aan de NOW-regeling. 16 BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020)


Uitstel van betaling van gemeente- en waterschapsheffingen is mogelijk. Apart aanvragen via het GLBT. Gemeentelijke precariobelasting, reclamebelasting en toeristenbelasting 2020 worden voorlopig nog niet opgelegd.


FOTO: KOOS VAN DER SPEK


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124