search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FOTO: RONALD HISSINK


zei recent in Boerderij dat dergelijke meerkosten idea- liter door de markt betaald worden. Hij noemde dit de ‘koninklijke route’ en benadrukte dat het bewandelen van die route niet inhield dat je als boer altijd je kostprijs vergoed krijgt, maar gemiddeld genomen wel. Hoewel al dit soort aparte productstromen een finan- ciële plus kunnen opleveren, betekent het nog steeds dat boeren er zelf niks over te zeggen hebben. VLOG-melk en 3-sterrenvlees kunnen wel meer opleveren maar al- leen zoveel meer als de afnemers bereid zijn te betalen. En die afnemers zijn weer afhankelijk van wat er op de wereldmarkt gebeurt. Daar is Nederland, ondanks de exportpositie, geen grote speler. Met de vuist op tafel slaan voor hogere prijzen, heeft dan ook geen effect. Ook het bundelen van krachten om sterker te staan, zal op de wereldmarkt weinig indruk maken. Het rapport De positie van de primaire producent in de keten van Wage- ningen UR stelde in 2018 dat ‘zelfs als alle Nederlandse ondernemers die een bepaald product produceren, gaan samenwerken, de invloed op de prijsvorming beperkt zal zijn omdat het gezamenlijke aanbod maar een klein deel van de totale markt is.’


Lokale afzet


Sowieso stellen de Wageningse onderzoekers dat het bundelen van krachten wel kan werken, maar dat het geen blauwdruk is voor succes, ook niet als het gaat om afzet op de lokale markt. Ja, de afzetzekerheid kan toenemen maar om een hogere prijs af te dwingen, zijn de volumes vaak te klein en te seizoensgebonden. Mogelijk dat dit een rol heeft gespeeld bij het ter ziele


gaan van afzetcoöperatie De Proefschuur. 52 boeren- bedrijven waren er lid van, samen voorzagen ze zeven supermarkten van seizoensproducten die ze zelf teelden op Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en de Hoekse Waard. Het idee was om aansluiting te zoeken bij de lokale markt. “Lokale afzet biedt kansen”, zeiden de oprichters in 2017. Maar onlangs deelden ze mee dat hoewel klanten er sympathiek tegenover stonden, er nauwelijks perspectief was op een rendabel concept, reden om de activiteiten te stoppen.


Meer werkplezier Kortom, het is niet eenvoudig om als agrarisch ondernemer zelf succesvol aan de knoppen van de prijzen te draaien. Toch is dat voor een aantal bedrijven geen reden het niet te proberen. In dit paasthema laten acht ondernemers zien waarom zij weg wilden van de bulkmarkt en waar dat toe geleid heeft. Een


Kostprijs


PlanetProof-aardappelen is 2,46 cent per kilo hoger


vetpot? Niet per definitie, maar wie weet welke kant het nog op kan gaan? Ja het is meestal een hoop werk en nee het gaat niet vanzelf. Andere vaardigheden bleken nodig zoals reclame maken, afnemers zoeken en onderhande- len. Wat het in elk geval heeft opgeleverd, is dat ze meer baas zijn geworden over hun eigen product in combi- natie met toegenomen werkplezier. En dat is ook wat waard.


Rick en Arjuna Huis in ’t Veld gingen deels zelfzui- velen, maar hun plannen reiken veel verder, van eetbare houtwallen tot plukabonne- menten.


30 PAG


BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020)


25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124