search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
PAASTHEMA OP ZOEK NAAR EEN EERLIJKE PRIJS ARJUNA EN RICK HUIS IN ’T VELD


‘Je doet het er niet even bij’


Langetermijnvisie met zelf zuivelen, een bedrijfslidmaatschap, eetbare houtwallen en een plukabonnement.


Door Margreet Welink


rechtstreeks aan klanten leveren. Rick: “Anders ben je afhankelijk van de wereldmarkt, je hebt dan geen enkele invloed op de prijsvorming.”


V 30


Al snel was er het idee om de melk zelf te verzuivelen maar eerst wilden ze de biologische status hebben, met MRIJ-dieren, zonder gebruik van antibiotica en zonder mais in het rantsoen. “Pas toen hadden we ons ver- haal zo compleet dat we er helemaal


ijf jaar geleden was het nog een gangbaar bedrijf, maar toen Rick en Arjuna het overnamen, schakelden ze om naar biologisch. Tegelijker- tijd was er de wens om geen ano- nieme producten meer te maken voor de bulkmarkt, liever wilden ze


achter konden staan.” Ze volgden cursussen, keken bij collega’s hoe het moest en gingen van start. Inmiddels verwerken ze 20% van alle melk tot volle melk, yoghurt, kefi r, karnemelk en boter. Er gaat veel tijd in zitten, zo’n 2,5 dag per week zijn ze ermee kwijt. “1.000 liter melk per week betekent 1.000 fl essen spoelen, 1.000 fl essen vullen, 1.000 stickers plakken, bezorgen bij de verschillende verkooppunten… Het is niet iets dat je er even bij doet.”


Maar het is de moeite waard. Bij de verschillende ver- kooppunten kost een liter volle melk van De Melkbrou- werij € 1,95. “Niet een enorm verdienmodel, maar het vormt wel een bepaalde basis. Stel, er komen ineens een heleboel bioboeren bij, dan daalt de melkprijs bij EKO-Holland. Wij hebben dan altijd nog onze eigen afzet.”


Lidmaatschap


Een ander nieuwigheidje dat ze bedachten, was een lidmaatschap van het bedrijf. Dat kost € 10 per gezin per jaar. Leden krijgen een rondleiding, een jaarlijkse ledendag én ze mogen gebruik maken van de zelf-


Weg van de anonieme bulkmarkt


Rick en Arjuna Huis in ’t Veld hebben in Lettele (Ov.) biologisch bedrijf ‘De Melkbrouwerij.’ Ze houden 50 zuivere MRIJ-koeien. 20% van de melk verwerken ze zelf tot volle melk, yoghurt, kefi r, karnemelk en boter, de rest wordt afgezet via EKO-Holland.


BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020)


FOTO’S: RONALD HISSINK


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124