search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ACTUEEL IN BEELD Rust in koppel teruggekeerd


De koeien van Geert Stevens in Holten lopen weer rustig in de wei. Dat was kort geleden wel anders toen ze voor het eerst weer naar buiten mochten. Stevens was op 20 maart deelnemer als bedrijf voor de ‘koeiendans’, waarbij boeren, burgers en buitenlui naar de capriolen van de springende koeien kunnen kijken na een pe- riode van opstallen. Door de coronacrisis kon een flinke verzameling van mensen echter niet doorgaan. Om mensen toch de gelegenheid te bieden heeft Stevens aan de weg parkeervakken gemaakt zodat mensen vanuit de auto het spektakel konden volgen. De koeien zijn het alweer vergeten. Ze lopen nu elke ochtend rustig naar hun weide.


RUNDVEEHOUDERIJ


Extra grassnede maakt mais in permanent gras interessant


In Brabant wordt geëxpe- rimenteerd met maisteelt in permanent grasland. Het eerste projectjaar zit er op.


Telen van mais in een perma- nente grasmat geeft duidelijk hogere opbrengst en verras- send gunstige resultaten voor bodemleven en stikstof-uit- spoeling. Dat zijn de eerste, veelbelovende conclusies van het project Mais telen in perma- nent grasland, meldt AgroProef- tuin De Peel.


Het doel is om een milieu- vriendelijker alternatief te ontwikkelen voor de gangbare manier van mais verbouwen. In het kader van het project, een initiatief van Loonwerkcom- binatie LvCM (Land van Cuijk en Maasduinen) en Loonbe- drijf Peter Loeffen, werd de


grasmat niet ondergeploegd, maar zijn smalle stroken in de zode gefreesd waarin de mais gezaaid is. Daarmee wordt be- reikt dat de grond het hele jaar bedekt is. Bovendien blijven de doorworteling, de hoeveelheid organische stof en het rijke bodemleven van het grasland intact. Zo zou de bodem beter voedingstoffen en water vast kunnen houden. De keerzijde is dat het gras de mais kan becon- curreren. Het gewas krijgt in de proef vocht door een zuinige vorm van beregenen, via drip- irrigatie (druppelslangen).


Meeropbrengst € 800 / ha Het resultaat van het eerste jaar van dit project blijkt beter dan verwacht, zegt Peter van Iperen van de Loonwerkcombinatie. “De hoeveelheid geoogste mais viel erg mee en de kwaliteit was


heel goed. De totale geoogste voederwaarde van gras plus mais was daardoor hoger dan die van traditionele maisteelt met nazaai. Dat komt vooral door de extra grasopbrengst van de eerste snede gras die vóór het zaaien wordt inge- kuild.” De extra opbrengst


heeft een waarde van ongeveer € 800/ha.


Het systeem is nog niet klaar voor de praktijk. Er moeten bijvoorbeeld nog technische oplossingen gezocht worden om het gras kort te houden. Dat gebeurde in het project met een gazonmaaier.


advertentie Comfortmix Vlas-Kalk mix


Naast stro- kalk mixen hebben wij nieuw in het assortiment Vlas-Kalk mix. Het voordeel van Vlas is dat het ligbed veel ruller blijſt en het zeer interessant geprijsd is.


Info@comfortmix.nlwww.comfortmix.nl 06-30117602 / 0575-450862


BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020) 59


FOTO: RONALD HISSINK


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124