search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
BUITENLAND VASTGOED


11 jaar oude stallen, milieuvergunning voor 130 koeien


In het oosten van de Duitse deel- staat Nedersaksen staat een veebedrijf met vrij moderne stallen en 130 hectare te koop. Er zijn wel veel veldkavels.


Door Theo Brummelaar I


n het oosten van Nedersaksen staat voor € 1,8 miljoen een veebedrijf voor 130 melkkoeien en jongvee met biogasinstallatie en 26 hectare land te koop. Daarnaast kan 104 hectare gepacht worden. De pachtcontracten hiervoor kun- nen minimaal worden verlengd voor zes tot twaalf jaar. Hectarepachtprijzen variëren van € 200 tot € 300 voor grasland tot € 400 tot € 1.000 voor bouwland. De vraagprijs is € 1,8 miljoen. Daarvan moet een koper 50% tot 60% zelf kunnen financieren. De veesta- pel (geschat op € 200.000) kan ook overge- nomen worden, machines in overleg. Het bedrijf ligt bij Gifhorn (40.000 inwoners). De dichtstbijzijnde grote stad ligt op 30 kilometer afstand: Braunschweig (250.000 inwoners). De regio telt vooral veehouders en akkerbouwers.


VRAAGPRIJS: € 1,8 MILJOEN


De ligboxenstal is relatief modern en is in 2009 gebouwd. De stal biedt plaats aan 130 melk- koeien. Op het ruime bouwblok is nog ruimte om bij te bouwen.


Het bedrijf is vrij modern. De ligboxen- stal is van 2009 en heeft capaciteit voor 130 melkkoeien. Het melken gebeurt in een even oude 20-stands-visgraat met rapid


130 melkkoeien


50 stuks jongvee


130 hectare land in gebruik


26 hectare land in eigendom


Ook de melkstal is relatief jong. Het melken gebeurt in een 20-stands-visgraat met rapid exit. Die melkstal is elf jaar oud.


€ 180.000 bruto-inkomen uit biogas


BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020)


exit. De jongveestal (2009) is ook up-to-date en biedt plaats aan 50 vaarzen. Daarnaast is er een ligboxenstal uit de jaren tach- tig voor 60 dieren. De milieuvergunning voorziet in 130 melkkoeien en bijbehorend jongvee. Uitbreiding is mogelijk, maar dan is een nieuwe vergunning nodig. Het ruime bouwblok biedt er ruimte voor. De biogasinstallatie (75 kw) is tien jaar oud. Jaarlijks gaat daar alle mest en 20 hectare snijmais in. Het biogas gaat het elektriciteitsnet op. De bruto-opbrengst is € 180.000 per jaar. Van de 130 hectare grond is 75 hectare bouwland (vooral geschikt voor snijmais), de rest is grasland. De huiskavel is met 26 hectare (in eigendom) relatief klein. Er zijn vrij veel veldkavels – variërend van 2,5 tot 10 hectare -, maar allemaal binnen een straal van 4 kilometer.


De vrijstaande woning is 100 jaar oud, is goed onderhouden, biedt ruimte aan twee families en heeft acht tot tien slaapkamers.


Voor meer informatie: Agro Emigratie & Investeren, Jan Ovinge, tel. 06 - 13 21 78 58, www.agro-eni.nl.


113


FOTO’S AGRO EMIGRATIE & INVESTEREN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124