search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Door Jack Kwakman


Spaans varkensvlees moet de we- reld gaan veroveren. Integraties in Spanje groeien als kool en vragen structureel meer importbiggen. Nederlandse zeugenhouders kunnen profi teren, maar niet tot in lengte van jaren.


D


e biggenmarkt maakt hectische tijden door. Weliswaar gaven de jongste noteringen van handel en boerenorganisaties een prijsver- laging aan, dat heeft vooral te maken met seizoensmatige verruiming van het aanbod en de op de vleesvarkensmarkt verstorende werking door de corona- problematiek.


Hoelang dat laatste nog op de markt blijft drukken is heel onzeker. In principe is er echter veel vraag. Op termijn blijft de varkensvleesmarkt wereldwijd vast gestemd en de zeugenhouderij in de EU heeft door de bank genomen de laatste jaren terugval geboekt. Ook als we in aanmerking nemen dat in de vleesvarkenshouderij eveneens bedrijven zijn weggevallen, onder meer door verscherpte eisen ten aanzien van milieubeheer, is er plaats genoeg voor de big.


De export, goed voor opname van een kwart van alle geproduceerde Nederlandse biggen, had vorig jaar niet veel hinder van minder aanbod en viel maar 2% terug. Er is wel verschuiving wat betreft bestemmingen. Daarin is concentratie opgetreden. Duitsland, Spanje en België samen waren in 2017 goed voor 86% van de Nederlandse exportbiggen, het jaar daarna 92% en in 2019 zelfs ruim 94%. Dat is geheel te danken aan de grotere volumes biggen die Spanje tegenwoordig afneemt. Sinds 2016 is de biggenexport naar Spanje ruim vervijfvoudigd. De varkenssector heeft er een enorme groei doorgemaakt, waarbij zwaar geïnvesteerd is in geïntegreerde productie van vlees. Spanje heeft zich ontpopt tot een varkensvleesproducent en -exporteur van formaat.


In het groeiproces is men zogezegd aan de achterzijde begonnen: eerst de vleesvarkensproductie op poten zet- ten en daarna de zeugenhouderij uitbreiden. Inmiddels is ook daar vooruitgang geboekt, maar er blijven nog steeds extra biggen nodig. De grootte van de integraties is fors, ze hebben vaak zelf zo’n 50.000 zeugen. De im- portbiggen zijn aanvulling.


Varkenshandel Vaex laadt biggen op voor transport naar Spanje. Geen kwestie meer van bijeengeraapte koppels, maar mooi uniforme zendingen, op regelmatige basis.


BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020)


FOTO: TON KASTERMANS


73


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124