search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Lars (24), Johan (25) en Kees Trouw (55) op hun Innovator-aardappelen. 3.000 ton in de schuur waar geen bestemming voor is.


€ 350.000 of € 450.000 blijft zitten? “Dan zie ik het somber in. Ik heb mijn twee jongens in het bedrijf, die willen graag ver- der. Maar nu krabben ze zich wel achter de oren. Willen we het zo wel, is dit op te hoes- ten? Wil je geloven dat ik daar ’s nachts van wakker lig. Moeten we een deel van het bedrijf afstoten om dit te overleven en ver- der te kunnen? Dit is zo niet te dragen. Met rente en aflossingen vooruit schuiven kom je er ook niet. Uiteindelijk moet er betaald worden. Als ik de schade kon beperken tot


pakweg € 100.000, dan zouden we het, denk ik, nog wel net kunnen rondzetten.” Trouw wil in dit verband nog gezegd hebben dat hij deze dagen weinig van landbouwminister Carola Schouten ziet of hoort. “Ten tijde van de introductie van kringlooplandbouw was ze overal te vin- den. Nu ervaar ik weinig empathie.”


Ben je al weer aan het werk voor oogst 2020? “Volgende week gaan we aardappelen


BO wil € 100.000 tegemoetkoming per teler


De Brancheorganisatie Akkerbouw heeft het kabinet gevraagd om compensatie van de schade die telers lijden door het instorten van de aardappelmarkt. Door de corona is de export van frites vrijwel stil komen te liggen. Met een tegemoetkoming van maxi- maal € 100.000 per akkerbouwer die de schuur vol heeft liggen, zijn de meeste telers uit de brand, zegt directeur André Hoogen- dijk van BO Akkerbouw. € 100.000 is het bedrag dat het kabinet zonder Brusselse tussenkomst onmiddellijk per ondernemer mag uitkeren Van de 1,5 miljoen ton aardappelen die


nog in de bewaarschuren ligt, krijgt een derde nog een bestemming in de frites- industrie. De rest wil de BO uit de markt halen door er een alternatieve bestemming voor te vinden. Gedacht wordt aan de zetmeelindustrie, voedselbanken, vergisters en aan ‘creatieve routes zoals productie van bier of wodka’.


Hoogendijk schat het aantal getroffen telers op 1.000 tot 1.500, vooral de lang- bewaarders op klei- en leemgronden. “Met de huidige maatregelen die het kabinet voor ondernemers heeft opgesteld, kan een aardappelteler niets”, zegt hij.


FOTO: PETER ROEK


poten. Het pootgoed hebben we al en is betaald, ik kan het niet teruggeven. Nu maken we land klaar. De grond ligt er na alle regen en het gebrek aan vorst vreselijk bij, de structuur is heel slecht. We moeten er verschillende keren met de kopeg over om het enigszins goed te krijgen. Kost veel diesel. We moeten walsen en beregenen om te zorgen dat zaad aansluiting krijgt met de ondergrond. De luchtvochtigheid is ontzettend laag, het droogt door alles heen. Maar met dit soort dingen kan ik als boer leven, dat zijn we gewend, het hoort erbij. Maar wat ons nou door de corona over- komt, is buitensporig. Daar kun je je als ondernemer niet tegen wapenen.”


Lange nasleep Kees Trouw verwacht een lange nasleep van de corona. Hij hoort al signalen van een ondermaatse prijs voor aardappelen van oogst 2020. “En van andere gewassen kun- nen we niet veel verwachten. Graan is mar- ginaal, met uien zit ik al aan het maximum in mijn bouwplan. Suikerbieten wordt ook niets met de huidige lage suikerprijzen. En van de bijdrage van Aviko aan de bieten- prijs hoeven we natuurlijk helemaal niks te verwachten. Het ziet er heel slecht uit en ik zou niet weten wat ik er op dit moment aan kan doen.”


BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020) 65


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124