search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Door Stefan Essink


SDE- subsidie


In verband met de krappe ruimte op het net is bij een aanvraag voor SDE+-subsidie een indicatie nodig dat er transportcapaciteit beschikbaar is voor de stroom. Dit voorjaar was de laatste inschrijfronde voor de SDE+-subsidie. De opvolger heet SDE++. Over voorwaarden en openstelling wordt binnenkort meer duidelijk- heid verwacht.


H


et elektriciteitsnet raakt op steeds meer plaatsen vol. Dat komt vooral door de groot- schalige ontwikkeling van zonneparken, merken netbeheerders en adviseurs. Er wordt fors geïnvesteerd in uitbreiding van de netten, maar dat kost jaren. “Dat leidt ertoe dat veel initiatieven nu niet gerealiseerd kunnen worden”, aldus Jochem Besten, projectleider duurzame energie bij adviesbureau ROM3D. Bovendien gaan initiatieven vaak gepaard met maat- schappelijke discussies en dilemma’s voor boeren. Toch zijn er veel boeren met interesse voor een zonne- park. Zo ook akkerbouwer Jan Reinier de Jong in Odoorn (Dr.). Afgelopen najaar kreeg hij – na uitspraak van de Raad van State – ‘eindelijk’ groen licht voor de aanleg van zonnepark Daalkampen (25 hectare). “Ik ben altijd op zoek naar nieuwe kansen. En het levert ook nog eens goed geld op.”


Geld blijkt een belangrijk motief. Vooral in gebieden met minder-productieve gronden – zoals veen- of natuur- gronden – liggen kansen. In het gunstigste geval kan zo’n zonnepark € 6.000 tot € 8.000 per hectare per jaar opleve-


ren. In combinatie met windenergie zelfs € 10.000. “Voor een hectare zonnepark kunnen boeren in de meeste re- gio’s vijf hectare terug huren. In die zin is het een logische keuze”, aldus Besten.


Is er plek op het net?


De website van de netbeheerder checken is de eerste stap voor wie zijn kansen wil verkennen. Kaarten geven op die websites in een oogopslag weer waar nog ruimte is. “Bij twijfel altijd contact opnemen met de netbeheerder”, al- dus Besten. Als er na aanvraag van een transportindicatie voor de SDE-subsidie een indicatie van de netbeheerder verschijnt, dan is er ruimte. Dat betekent echter niet dat er ruimte gereserveerd wordt. De daadwerkelijke aanvraag voor een overeenkomst moet ook nog ingediend worden. Als er in tussentijd andere partijen eerder opdracht geven, dan kan het zijn dat de capaciteit vergeven is.


Er is plek. En dan?


Dan kun je twee dingen doen: zelf handelen, of een pro- jectontwikkelaar inschakelen. De tweede optie is op con-


BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020) 7


Op 35 hectare grond van maat- schap Gooiker in Wilp (Gld.) komt een zelf ontwik- keld zonnepark met 117.000 panelen. De bouw is in volle gang. Zo’n 600 schapen moeten het gras onder de panelen kort houden. In het najaar moet het park operatio- neel zijn.


FOTO: KOOS GROENEWOLD


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124