search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLUMN ONDERNEMEN


Dezelfde fout


Dirk Strijker, emeritus professor Mansholtleerstoel voor plattelandsontwik- keling, Rijksuniversiteit Groningen


anwege de corona zijn veel van mijn sociale con- tacten stilgevallen. Ik hoef plotseling niet naar het buitenland of naar de Randstad. Ook in het dorp gebeurt niets en alle vergaderingen en bijeenkom- sten zijn weggevallen. Daarom hebben we een taak opgepakt die even was blijven liggen, het contro- leren van wandelroutes. Dat is namelijk vooral lopen op plekken waar niemand anders loopt en dus kan dat gewoon doorgaan. Recent hebben we een route nagelopen bij Barger-Oosterveen, achter Klazienaveen. Een deel van de route loopt door het Amster- damscheveld. Dat is een hoogveengebied waar natuurorganisaties proberen de verdroging van het veen tegen te gaan. Volgens een collega die verstand heeft van hydrologische ecologie wordt daar- toe rond de € 50 miljoen verspijkerd. Ik kan u zeggen, dan blijft er van de bestaande wandelroute weinig over. Ik dacht het gebied goed te kennen. We hebben er door de jaren heen vaak gefi etst en gewandeld, maar nu voelde ik me er een beetje verdwaald. Grote stukken staan onder water, door verhoging van het waterpeil of door afgraving. Er zijn duizenden, misschien wel honderdduizen- den tonnen wit spuitzand in het gebied gebracht om grote, rechte, brede dijken te bouwen. Naar ik aanneem om de waterstand beter te regelen. Ecologen zijn meestal tegen ‘gebiedsvreemd’ water, ge- biedsvreemd zand schijnt geen probleem te zijn. Voor die nieuwe dijken is eerst de veenlaag weggegraven; die ligt nu oneerbiedig op grote hopen in het veld. Over sommige dijken zijn rechte betonnen fi etspaden aangelegd, de oude kronkelige schelpenpaadjes zijn niet meer. Ook het tracé van het smalspoor van Erica naar Schö- ninghsdorf in Duitsland is grotendeels onder zand verdwenen. Je hoeft geen landschapshistoricus te zijn om te begrijpen dat dat later betreurd gaat worden.


V


De huidige toestand doet in alles denken aan de uitvoering van de grote ruilverkavelingen in de jaren zeventig. Ook daar werd het landschap helemaal op de kop gezet voor optimale waterbeheer- sing, bereikbaarheid en productieomstandigheden. Hier gebeurt nu precies hetzelfde, maar dan niet met landbouwproductie, maar met ‘natuurproductie’ als doel. De grote ruilverkavelingen stuitten toentertijd op veel maatschappelijke weerstand. Sinds die tijd staat de moderne landbouw er minder goed op. Daar zouden provincies en Natuurmonumenten eens goed over moeten naden- ken. Wat nu in het Amsterdamscheveld gebeurt, en overigens ook op andere plekken, gaat vroeg of laat tot maatschappelijke afkeer leiden. Ik werd er tenminste behoorlijk chagrijnig van. Maar mis- schien was ik dat al vanwege de corona. Tegen de ruilverkaveling Rolde-Anloo is ooit een pamfl et verschenen met als titel Moet dit zo doorgaan? Dat vroeg ik mij nu ook af in het Amsterdamscheveld.


HERINRICHTING NATUUR GAAT OP MAATSCHAPPELIJKE WEERSTAND STUITEN


BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020)


21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124